Stem op de slogan?

Op maandag 23 oktober vindt de derde lezing plaats in de reeks lunchbijeenkomsten die in het kader van het thema In de peiling – Letteren onderzoekt verkiezingen wereldwijd wordt georganiseerd. Dit keer staat de politieke slogan centraal.


Taalkundigen Marten van der Meulen, Joske Piepers, Sander Lestrade en Peter de Swart analyseerden 131 slogans die 50 politieke partijen gebruikten in de periode 2000-2017. In die zeventien jaar vonden er maar liefst zes keer Tweede Kamerverkiezingen plaats. Bij dergelijke verkiezingen lijken verkiezingsleuzen een belangrijke rol te spelen. Immers, zo’n slogan is het uithangbord van de campagne, en in veel gevallen zelfs de enige input die mensen van een partij meekrijgen. Toch is er weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de specifieke opbouw van slogans.

Op 23 oktober vertelt Marten van der Meulen over de taalkundige microanalyse die hij en zijn mede-onderzoekers deden van de taal van politieke slogans in Nederland. Welke klanken komen veel voor? Welke woordtypen? Zijn er bepaalde stijlfiguren die vaak worden gebruikt? En hoe verschillen politieke slogans van reclameslogans? Ook vroegen de onderzoekers mensen om slogans te beoordelen: wat vonden de kiezers er eigenlijk van? Welke slogans vonden zij het best, welke het slechtst? Aan de hand van die resultaten proberen de taalkundigen de belangrijkste vraag binnen hun onderzoek te beantwoorden: is er een relatie tussen taalkundige elementen en waardering?

De lunchlezing vindt op maandag 23 oktober van 12:45 tot 13:30 plaats in E9.14. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. In verband met de catering wel graag vooraf aanmelden door te mailen naar het bureau onderzoek: v.matos-krezic@let.ru.nl.