Marc van Oostendorp over de taal van Multatuli

Het maandblad Onze Taal is deze maand gewijd aan de taal in de negentiende eeuw. Marc van Oostendorp droeg bij met een artikel over de ideeën over taal. Tijdens de ledenvergadering van het Genootschap Onze Taal vertelde hij erover.