Translating Burgundians: een tweetalig seminar

blogAan het einde van de middeleeuwen werden de Nederlanden geregeerd door Bourgondische en Habsburgse vorsten. De elite sprak Frans, de burgerij Nederlands, is het traditionele beeld. Transcultural Editing, een project dat gefinancierd wordt door de Britse Arts and Humanities Research Council, wil die verhouding tussen talen en de wisselwerking onderzoeken. In drie deelprojecten staat het werk van twee belangrijke dichters, Jean Molinet en Anthonis de Roovere, centraal naast de poëzie over belangrijke politieke, militaire en dynastieke momenten uit de geschiedenis. In dit project werken onderzoekers van Queen Mary. University of London, de Universiteit Utrecht, de University of Cambridge, de Universiteit Gent en de Radboud Universiteit samen.

Op vrijdag 18 september is er van 14.00 tot 15.30 uur een seminar over dit project. Adrian Armstrong (Queen Mary) geeft een introductie op het project en de meertaligheid in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden. Elsa Strietman (Cambridge) gaat in op de problemen van het vertalen aan de hand van het werk van de Brugse dichter Anthonis de Roovere. De deelnemers aan het seminar worden uitgenodigd mee te denken over de keuzes die hierbij gemaakt worden.

De voertalen tijdens het seminar zijn Engels en Nederlands. Studenten van de Master Letterkunde worden nadrukkelijk uitgenodigd. Toegang gratis, graag wel aanmelden: j.oosterman@let.ru.nl.

Plaats: Nijmegen, Erasmusgebouw, E3.12

Tijd:  14.00-15.30 uur

Zie hier voor meer info over het project.