Themanummer ‘Spiegel der Letteren’ over het Nederlandstalige epos

Zojuist verscheen een themanummer van het tijdschrift Spiegel der Letteren over het Nederlandstalige epos, onder gastredactie van Lotte Jensen.

In dit nummer komen nieuwe methodologische benaderingen en invalshoeken aan bod, zoals gender- en religiegeschiedenis, nationalisme-studies en emotiestudies.

Het nieuwe nummer bevat bijdragen van Kornee van der Haven, Lotte Jensen, Christophe Madelein, Jan Oosterholt en Ton van Strien.