Studiedag ‘Kritiek & wetenschap’ op 12 november

cropped-twee-briefschrijvers6

“De wetenschapper is geen criticus en de criticus geen wetenschapper” schreven de academici Douwe Fokkema & Elrud Ibsch in Literatuurwetenschap en cultuuroverdacht (1992). Zij meenden dat het tijdstip was aangebroken waarop criticus en wetenschapper definitief uit elkaar zouden moeten gaan. Deze expliciete stellingname komt voort uit een vraag die keer op keer opduikt in de geschiedenis van de letterkundige neerlandistiek en die nog al eens tot verhitte discussies leidt: hoe verhouden de werkzaamheden van de literaire criticus en de literatuurwetenschapper zich tot elkaar?

Deze vraag staat centraal tijdens de studiedag ‘Kritiek & Wetenschap: interacties tussen publieke en academische literatuurbeschouwing in Nederland en Vlaanderen’, die volgende week donderdag plaatsvindt in Nijmegen. De vraag wordt vanuit twee specifieke invalshoeken belicht:

1.) Vanuit de positionering van de literatuurbeschouwer: hoe positioneert de criticus zich ten opzichte van de academicus, en andersom? Welke wetenschappelijke/ culturele waarden worden ingezet om de eigen positie te markeren en af te bakenen?

2.) Vanuit de institutionele context: hoe wordt het spreken over twee verschillende praktijken ondersteund of misschien wel mogelijk gemaakt door institutionele ontwikkelingen?

Sprekers zijn Dirk De Geest (KU Leuven), Gert-Jan Johannes (Universiteit Utrecht), Jos Joosten (RU), Mathijs Sanders (RU), Bart Vervaeck (KU Leuven). Marieke Winkler, promovendus Letterkunde aan onze afdeling, verzorgt de inleiding en moderatie.

Zie voor meer informatie over het programma de website: https://kritiekenwetenschap.wordpress.com/

De studiedag wordt georganiseerd door de onderzoeksgroep SCARAB (Studying Criticism and Reception Across Borders) en mede mogelijk gemaakt door het onderzoeksinstituut HLCS van de Radboud Universiteit en de landelijke onderzoeksschool literatuurwetenschap (OSL).