Standaardisering van dialecten in Nederland: Stagiair(e) gezocht!

Standaardisering van dialecten in Nederland
In dit project zijn we op zoek naar stagiaires die onderzoek willen verrichten naar standaardiseringsprocessen van huidige dialecten en minderheidstalen in Nederland zoals voor het Limburgs, Brabants, Fries, Zeeuws, Romani, Hollands, Saksisch etc. Het doel is een uitputtende inventarisatie te maken welke codificeringsactiviteiten er in het verleden tot en met heden uitgevoerd zijn voor regionale taalvariëteiten en in welke context zij gebruikt worden (scholen, cursussen, woordenboeken maken etc). We denken hierbij aan: spellinggidsen, uitspraakgidsen, grammatica’s, lesmethodes, richtlijnen voor het schrijven maar ook discussies op sociale media etc.

De stage omvat een klein onderzoeksgedeelte naar een bepaald taalverschijnsel (bijvoorbeeld grammaticaal geslacht van het lidwoord of spelling van ‘oa’ versus ‘ao’) of sociale context (bv discussie van hoe het dialect te schrijven in dialect- of heemkundeverenigingsbladen of op sociale media). Scriptiebegeleiding hoort tot de mogelijkheden.

Het stageproject vormt onderdeel van een groter project waarin Michiel de Vaan en Rik Voster betrokken zijn. De bedoeling is om de diverse streektaalconsulenten in de begeleiding te betrekken.

Werkzaamheden

De taken van de stagiair(e) zijn de volgende zijn:

  • Een allesomvattende inventarisatie maken van codificeringsactiviteiten van een regionale taalvariëteit of minderheidstaal in Nederland
  • Verrichten van archiefonderzoek, bibliotheekonderzoek en/of sociale media
  • Het nauwkeurig beschrijven van de ingrediënten van deze codiferingsactiviteiten
  • Het beschrijven van de context waarin deze activiteiten plaatsvinden
  • Voor eigen onderzoekscomponent: het kwalitatief analyseren van de verkregen data (inclusief context)

Studierichting

Studenten uit de volgende studierichtingen worden van harte uitgenodigd te reageren: sociolinguïstiek, dialectologie, taalvariatie, taalcontact, linguïstische antropologie, sociologie, cultuurwetenschappen

Praktische informatie

Het betreft een onderzoeksstage, waarbij een week van 28 uur als 1 studiepunt telt. De aanbevolen stageduur bedraagt drie maanden.
Het Meertens Instituut biedt een werkplek, begeleiding en een onkostenvergoeding (een stagevergoeding van 200 euro per maand – inclusief onkosten – bij een volledige stage).


Begeleiding

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
Prof. dr. Leonie Cornips leonie.cornips@meertens.knaw.nl, tel. 020-4628529 of Prof. dr. Nicoline van der Sijs, post@nicolinevdsijs.nl, 020- 4628586
Meertens Instituut
Postbus 94264
1090 GG Amsterdam
tel: (020) 462 85 00