Boekpresentatie: Een verzwegen verleden

Aankondiging namens LUX

05_27_Soerabaja

We zijn nog niet klaar met ons koloniale verleden in Nederlands-Indië. Telkens blijkt, bij elk onderzoek of krantenbericht, dat we nog lang niet alles weten, maar ook hoe pijnlijk dit nog is voor de direct betrokkenen.

Ilse Akkermans belicht een nieuw aspect hiervan aan de hand van het lot van haar vader. Hij meldde zich aan als vrijwilliger voor het Nederlandse leger na de bevrijding van Zuidelijk Nederland in 1944, om in Amerika getraind te worden als marinier en te vechten tegen Japan, dat Nederlands-Indië nog bezet hield. Na het einde de Tweede Wereldoorlog verwachtte hij naar huis te gaan, maar werd in plaats daarvan naar Nederlands-Indië gestuurd. Daar werd hij gezien als bezetter, niet als de bevrijder die hij dacht te zijn. Als zijn kameraden om hen heen sneuvelen, gaat hij steeds meer twijfelen aan het nut van hun aanwezigheid.

Terug in Nederland was er weinig aandacht voor deze en andere verhalen en vele militairen namen dit verhaal dan ook mee in hun graf. Met dit boek probeert Ilse Akkermans opnieuw aandacht te vragen voor het verhaal van haar vader en voor dit verzwegen oorlogsverleden.

Ilse Akkermans draagt voor en gaat in gesprek met de zaal.

27 mei 2014, LUX (Mariënburg 38-39, Nijmegen) 

aanvang 20.00 uur

entree € 7,00 bij de kassa van LUX of hier online.

De Strijd om de Broek

strijd om de broek

In de middeleeuwen was de vraag: “Wie is er in huis de baas?” een zeer geliefd thema op het toneel, waarbij lichamelijk geweld dikwijls niet geschuwd werd . . .

Halverwege de zestiende eeuw werden tijdens bijzondere gelegenheden tafelspelen opgevoerd voor een tafelend gezelschap. Die tafelspelen lieten het publiek de zogenaamde omgekeerde wereld zien. Men kreeg geen genoeg van bedrogen echtgenoten en huwelijksgeweld tussen man en vrouw: “De Strijd om de Broek”.

In het kader van het Nijmeegse Gebroeders van Limburg Festival 2012 werd het tafelspel “Van de droncken man ende sijn wijf” meerdere keren uitgevoerd. De Theatermakers van de Stichting Kunstkeetfestival kregen de smaak zo te pakken van het spelen en toegankelijk maken van deze middeleeuwse teksten, dat zij besloten hiermee verder te gaan.

Op 18 mei 2014 beleeft Kasteel Doornenburg de première van drie korte kluchten die handelen over “De Strijd om de Broek”: Van de droncken man ende sijn wijf, Lippijn en De Buskenblazer. Deze kluchten duren elk ongeveer 15 minuten en worden omlijst met muziek en zang door de muzikanten van Slag ende Stoot.

Na de voorstelling volgt de presentatie van het boek De strijd om de broek. Hierin worden zes middeleeuwse teksten van tafelspelen weergegeven met daarnaast de vertalingen door studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen: Laudy van den Heuvel, Tessa Kleijn, Ruth Pasternak, Bjorn Schrijen en Emma Turkenburg. Kopieën van de oorspronkelijke handschriften en enkele prenten maken dit boekje tot een boeiend naslagwerk.

Aanvang van het concert: 15.30 uur, kasteel open: 15.00 uur.

VOORSTELLING VAN 15.30 u UITVERKOCHT! 

EXTRA VOORSTELLING OM 19.30 UUR, kasteel open om 19.00 uur.

Entree € 15,–. Vrienden van den Doornenburg (op vertoon van vriendenkaart) € 12,50. Hierbij inbegrepen koffie/thee bij ontvangst. Dit bedrag dient van te voren te worden overgemaakt op rekeningnr. 30.56.33.686 t.n.v. Stichting tot Behoud van den Doornenburg o.v.v. “De strijd om de Broek” en uw email-adres / tel.nr.
Betaald is gereserveerd!

Reserveren bij Ans Buurman (0481_422847), Jan van Swaay (026_3255682) of bij de beheerders van het kasteel (06_22850331).

Werkbezoek college van bestuur aan letterenfaculteit

 

e humanities

Dat de Faculteit der Letteren onderzoekers van allerlei pluimage herbergt, was al bekend. En nu weet het college van bestuur (CvB) het ook: op 7 mei kwamen Gerard Meijer, Bas Kortman en Wilma de Koning namelijk op werkbezoek om zich ervan op de hoogte te laten stellen welk onderzoek er zoal plaatsvindt in het Erasmusgebouw. Daarbij waren ook twee promovendi van onze afdeling aanwezig: Guusje Jol (taalbeheersing) en Jeroen Dera (moderne letterkunde).

Tijdens een korte introductie vertelde André Lardinois, onderzoeksdirecteur van HLCS, de ins en outs over bestuurlijke kwesties als geldstromen, valorisatie en personeelsopbouw. Daarna passeerden in een straf tempo (Neelie Kroes kreeg die middag de Vrede van Nijmegen Penning) de volgende onderwerpen: ‘politieke aspecten van interne kolonisatie’ (Liesbeth van de Grift), de relatie tussen literatuurkritiek en nieuwe media (Jeroen Dera), politieverhoren met kind-getuigen (Guusje Jol), de manieren waarop verschillende talen weergeven wie/wat de handelende instantie in een zin is  (Sander Lestrade) en de weergave van geur in taal (Asifa Majid).

De presentaties maakten duidelijk hoe kleurrijk en veelzijdig het onderzoek binnen Letteren is. De scherpe vragen van het College van Bestuur – bijvoorbeeld over de maatschappelijke reikwijdte van ons onderzoek – boden daarnaast stof voor de nodige (zelf)reflectie. Zo gingen niet alleen de bestuursleden, maar ook de onderzoekers met nieuwe inzichten naar huis.

De week van… Ruth Pasternak

Ruth Pasternak is tweedejaars Nederlandse Taal en Cultuur en is momenteel verkiesbaar voor de Facultaire Studentenraad Letteren (FSRL).

ruth p

Maandag 5 mei

“Goedemorrrrrgen, het is maandagochtend!” joelt mijn wekker.  Ik zit nog lekker in het vakantieritme, dus het opstaan is geen pretje. De ochtend start met een krantje en een kopje thee. Die wekker was nodig, want ik wil tempo maken met een tekst voor mijn Honoursproject over Europese nationale romans. Zonnestralen schijnen verleidelijk door het raam: de temperatuur leek nog nét iets hoger te zijn achter het glas.

In de middag fiets ik naar het centrum om een cadeautje te kopen voor een jarige vriend. Daarna ga ik aan het werk in boekhandel Roelants. Om klokslag 18:00 uur neem ik de benen naar het station om me naar het Bevrijdingsfestival in Wageningen te begeven. Ik sluit me aan bij de groep vrienden die al sinds 13:00 uur dansend en biertjes drinkend de vrijheid aan het vieren is. De muziek valt een beetje tegen en het is erg druk. Desondanks hebben we een toffe avond. We luisteren naar Chef’s special, Miss Montreal en onbekendere artiesten op kleinere podia (en laten ons vooral meeslepen door een heel drukke mensenmassa). Rond middernacht duiken we in een volgepropte bus en begeven we ons naar een felbegeerd Nijmeegs bedje. De week is begonnen! “De week van… Ruth Pasternak” verder lezen

Jorien Hollaer over de Loopbaanoriëntatieavond

Jorien Hollaer is derdejaars Nederlands.

loopbaan

Op 22 april werd in het kader van het vak Geesteswetenschappen in de Samenleving een loopbaanoriëntatieavond georganiseerd. Op deze avond vertelden alumni over wat zij zijn gaan doen na hun studie Nederlands, wat prima aansluit bij dit vak dat derdejaars voorbereidt op een toekomst na hun studie.

De avond was opgedeeld in drie rondes, zodat iedereen naar keuze nader kennis kon maken met drie alumni. In totaal waren er acht alumni die allemaal op verschillende plaatsen terecht zijn gekomen. Zo was er een skypegesprek met een docente NT2 in Moskou. Ook waren er alumni dichter bij huis: bijvoorbeeld een docent bedrijfscommunicatie aan de HAN, een medewerker PR bij uitgeverij Vantilt en een medewerker aan een project van de universiteit. De alumni zijn op veel verschillende plaatsen beland; zo waren er ook een redacteur van radioprogramma De Ochtend (radio 1) en een Digital Strategy Advisor bij een bedrijf.

Ze hadden allemaal hun eigen verhaal en goede tips. Zo is een baan vinden niet altijd makkelijk, maar je moet creatief zijn en de moed niet zomaar opgeven. Je weet immers nooit hoe je een baan aangeboden krijgt: iemand kreeg zelfs een baan via haar studieadviseur. Je eerste baan hoeft niet meteen de leukste te zijn, maar geduld hebben en verderkijken is belangrijk.

De avond liet zien dat je na een studie Nederlands nog veel meer kunt dan docent worden. ‘Netwerken’ was en is het toverwoord van de avond en onze toekomst. Het kwam al meerdere keren naar voren tijdens het vak: maak je Linked-In op orde en begin op tijd met netwerken. De alumni waren het daar duidelijk mee eens, ‘want je weet maar nooit waar je via-via terecht kan komen’.

Wat is goede wetenschap?

De integriteit van de wetenschap is sinds enige tijd een hot item. Nieuwsberichten over het falsificeren van data en andere misstanden baren onrust. Is de wetenschap wel te vertrouwen? De academische wereld steekt haar zoeklicht op bij de te volgen regels voor het verzamelen van gegevens, de noodzaak van het openbaar maken van experimenten en methoden en de criteria voor publicaties. Maar wetenschap op een juiste manier bedrijven, gaat over meer dan alleen het correct toepassen van de regels. Wat maakt iemand een goede wetenschapper?

In de lezingenreeks Ethos of Science onderzoeken internationaal vooraanstaande wetenschappers de kunst van het bedrijven van goede wetenschap. Welke verantwoordelijkheden heb je als wetenschapper en wat betekent dit in de praktijk? Verschillende invalshoeken zullen de revue passeren. Denk bijvoorbeeld aan de consequenties van een uitvinding of het spanningsveld tussen onderzoeker en opdrachtgever. De essentiële kenmerken van wat iemand een goede en deugdzame wetenschapper maakt, worden besproken. Van morele moed en menselijke bloeien tot voorzichtigheid en het opzoeken van de gulden middenweg.

Op woensdag 14 mei debatteren prof. dr. Wilhelm Huck en prof. dr. Peter Raedts over het onderwerp ‘Beta vs. Alpha’.

Zie voor meer informatie en aanmelden de website.

ethos_of_science 

Verslag Proefstudeerdag 17 april

Derdejaars Willemijn Krabbenborg en Lisa Rommers doen verslag van de Proefstudeerdag die de afdeling organiseerde op 17 april jongstleden.

proefstuderen

De proefstudeerdag van Nederlands op 17 april werd relatief druk bezocht: elf vijfde- en zesdeklassers  (onder wie één jongen, erg illustratief voor de verhouding jongens-meisjes bij NTC) kwamen een kijkje nemen bij onze opleiding. De dag begon met een inleidend praatje, dat werd gevolgd door een inleidend college moderne letterkunde door Jos Joosten, over het gedicht ‘De Afsluitdijk’ van M. Vasalis. De leerlingen deden enthousiast mee en ook het college taalbeheersing van Lettica Hunstinx over persuasieve teksten viel in de smaak. Als begeleiders hebben wij proberen te laten zien hoe leuk en veelzijdig onze opleiding is. We hebben veel verteld over het contact tussen docent en student en over de gang van zaken binnen de hoor- en werkcolleges.  Het aantal contacturen vond men wel veel, maar het informele karakter van onze opleiding sprak de leerlingen zeker aan.

Na de lunch volgde een taalkundecollege gegeven door Lisa herself, waarin ze vertelde over haar taalkundige onderzoek voor haar bachelorwerkstuk. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan het Center for Language Studies Lab, waar de proefstudeerders het experiment van Lisa konden zien. Veel leerlingen waren verbaasd over het empirische onderzoek bij taalkunde, omdat zij dit niet hadden verwacht bij de opleiding Nederlands.

Nadat we wat gedronken hadden in het Cultuur Cafe –wat natuurlijk zeker representatief is voor het studentenleven – volgde een praatje door de dames van de SVN. Het contact tussen de dames van de SVN en de begeleiders van de proefstudeerdag was illustratief voor de gezellige sfeer die binnen de vereniging heerst. Als grote afsluiter werden de leerlingen grondig getest op hun letterkundige kennis, waarna ze hopelijk met een positieve kijk op onze opleiding naar huis vertrokken.

Lotte Jensen te gast bij OVT

sneeuwlandschap

Aankomende zondag is Lotte Jensen, universitair hoofddocent Oudere Nederlandse Letterkunde, te gast bij OVT (Radio 1, 10.00 uur). Ze zal daar spreken over de bevrijding van Naarden van de Fransen tweehonderd jaar geleden. Terwijl grote delen van het land al in november 1813 bevrijd waren, bleven sommige steden nog lang in Franse handen. Pas op 7 mei 1814 capituleerde de Franse bevelhebber en op 12 mei verlieten de laatste Franse soldaten de vestingstad.
Over de bevrijding van Naarden in 1814 is ook een publicatie verschenen, met daarin  bijdragen van onder andere Frits van Dulm, Jan Vollers en Lotte Jensen. Meer informatie over de publicatie en de herdenking vindt u hier.

Lees Mei

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’10302023_10152361779791206_864938994570318620_n

Bijna iedereen kent de eerste regel van het lange gedicht ‘Mei‘ van Herman Gorter. Maar hoe klinkt de rest eigenlijk? Ieder jaar worden alle drie de boeken van de ‘Mei’ voorgelezen tijdens een voorleesestafette op het erf van Stadserf Rood/Noot in Utrecht. Zo’n honderd voorlezers, bekend en minder bekend, brengen daarmee een ode aan de poëzie. Dit jaar is onze hoogleraar historische taalkunde, Nicoline van der Sijs, ook één van de voorlezers.  

 

Een overzicht van alle lezers:

12.30 uur Boek 1, blok 1
Tom Pauka, schrijver/journalist/radiomaker
Akwasi O. Ansah, theatermaker/rapper
Margriet Oostveen, columnist NRC/NRCnext
Arend Jan Heerma van Voss, radiomaker/schrijver
Eveline Vreeburg, schrijver
Esther Jansma, dichter/archeoloog
Mohammed Benzakour, schrijver/dichter
Soula Notos, stand-up comedian/actrice/theatermaker
Nicoline van der Sijs, historisch taalkundige/etymoloog
Bart van de Lisdonk, filmcomponist/sounddesigner
Julia van den Akker, scholier
Arjen de Vreede, DJ Dna/scratcher Urban Dance Squad
Juan Heinsohn Huala, dichter/beeldend kunstenaar
Arzu Aksoy, sieradenontwerper
Frans Vlinderman, dichter
“Lees Mei” verder lezen

Early Modern Europeanism 1648-1815

congres

Date: Friday June 6, 2014
Location: University of Amsterdam, Bungehuis 1.01

The idea of Europe is generally considered to be the typical product of a war-ridden twentieth century. If a European ideal is thought to have existed before the establishment of the European Coal and Steel Community (ECSC) in 1952, its roots are generally sought in the Interbellum.  However, thoughts on Europe were also prevalent in Europe prior to 1914. During this conference we will study the early modern tradition of European thinking between 1648 and 1815. Various questions will be addressed, such as: what forms does early modern Europeanism take? Is the theme of Europe important primarily in times of peace (as during the Peace of Westphalia, Ryswick, Utrecht, and Vienna), or does it continue to be prevalent in public opinion? How do concepts of Europe in literature, political writings, and international law interrelate? How do European visions relate to the emergence of an early modern ‘national’ consciousness? Does the past play a role in early modern Europeanism, and if so, which past? What is the relationship between protestant, catholic, and European thought and does the concept of Europe differ from the earlier concept of the ‘respublica christiana’? And finally: is there a development in the way Europe was perceived in the period between 1648 and 1815?

Programme

13.00-13.15     Lotte Jensen – Introduction “Early Modern Europeanism 1648-1815” verder lezen