Openingslezing Master Letterkunde door Kees ’t Hart

keesthart

Op 29 augustus houdt Writer in Residence Kees ’t Hart de openingslezing van de Master Letterkunde onder de titel ‘Schaken en schrijven‘. Welke strategieën zetten schrijvers in bij het schrijven van romans? Vertrouwen ze daarbij op hun schrijftalent of werken ze met andere uitgangspunten? Zijn hun strategieën te vergelijken met die van schakers? Kees ’t Hart vergelijkt de uitgangspunten van een aantal Nederlandstalige romanschrijvers en gaat in op de vraag waarom de ene roman beter is dan de andere.

In het komende academiejaar vervolgt ’t Hart zijn ontdekkingstocht in de cursus ‘Schrijven als een schrijver’. Daarin gaat hij op zoek naar de bronnen van zijn eigen schrijverschap en boort hij de bronnen van zijn cursisten aan.

Aanvang: 16.15 (zaal E.2.50) Voorafgaand aan de openingslezing is er voor nieuwe studenten een korte kennismakingsbijeenkomst in dezelfde zaal (15.50-16 uur).

Auteur: Marieke Winkler

Marieke Winkler voltooide de researchmaster Dutch Language and Literature (cum laude) aan de Universiteit Utrecht. Zij was werkzaam als docent aan dezelfde universiteit en - dankzij een beurs van de Nederlandse Taalunie - een half jaar verbonden aan de afdeling Nederlands van de University of Sheffield. Na haar afstuderen werkte zij bij de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Sinds augustus 2011 is zij als docent en promovenda verbonden aan de Radboud Universiteit. Haar promotieonderzoek richt zich op de interacties en spanningen tussen de literaire kritiek en de literatuurwetenschap in Nederland van 1880 tot nu. Vragen die daarbij aan bod komen zijn: waarom liggen critici en academici door de tijd heen steeds met elkaar in de clinch? Wat zijn de achterliggende (wetenschappelijke) waarden die bij het conflict, op dat specifieke moment, meespelen? En hoe kan het inzicht in de broeierige relatie tussen kritiek en wetenschap helpen de identiteit van de academische literatuurstudie als (geestes)wetenschappelijke discipline te begrijpen?