Neerlandistiek in het Nieuws 25 januari

Op 25 januari organiseert de afdeling Nederlandse Taal & Cultuur de jaarlijkse dag Neerlandistiek in het Nieuws voor studenten en andere belangstellenden. Tijdens deze dag worden diverse kanten van de Neerlandistiek belicht door sprekers van binnen en buiten de RU.

Programma:

9.15 – 9.45 │ Ontvangst
Locatie: E 1.10

 9.45 – 10.00 Opening
Prof. dr. Paula Fikkert
Locatie: E 1.10

10.00 – 10.45 Gruwelijke moorden, meeslepende verhalen
Dr. Kobie van Krieken
In de journalistieke verslaglegging over schokkende misdaden nemen verhalen een centrale rol in. Deze verhalen combineren journalistieke conventies met literaire stijlmiddelen en hebben als doel het creëren van een meeslepende leeservaring. De centrale vraag in deze lezing is hoe journalisten gebruikmaken van taal om een dergelijke ervaring te creëren binnen de grenzen van de non-fictie.
Locatie: E 1.10

10.45 – 11.30 Waarom Limburgers zo zangerig praten (en waarom dat eigenlijk best bijzonder is…)
Stefanie Ramachers MA
In veel Limburgse dialecten kunnen woorden verschillen in betekenis afhankelijk van de melodie waarmee ze worden uitgesproken. Dit fenomeen heet ‘toon’ en komt bijvoorbeeld ook in het Chinees voor. In het kader van mijn promotie heb ik onderzoek gedaan naar hoe Limburgse baby’s, peuters en volwassenen toonhoogteverschillen binnen woorden waarnemen en welke betekenis ze daaraan toekennen. Ook vergeleek ik ze met een controlegroep van sprekers van het Nederlands die geen Limburgs kunnen. In deze lezing doe ik verslag van de uitkomsten van mijn onderzoek.
Locatie: E 1.10

12.00 – 12.45 What the nose knows: linking language and smell
Laura J. Speed PhD
In this talk and workshop we will discuss one of the most neglected senses: olfaction. We often find it difficult to name smells, but is this difficulty universal? We will look at unique populations whose experience of smell is different to the typical western person. In the olfactory lab you can test your own ability to name smells, and learn about methods for exploring other aspects of smell research, such as as odour synaesthesia.
Locatie: Geurlab

12.00 – 12.45 De ene hoer na de andere? Dat zei je moederbord vannacht ook!
Marten van der Meulen MA
Hoe zorg je dat mensen juist jouw artikel willen lezen? Een workshop over het maken van pakkende en aantrekkelijke koppen.
Locatie: E 2.03

12.00 – 12.45 Workshop spoken word
Mensen Zeggen Dingen
Workshop over het fenomeen spoken word door artiestengroep Mensen zeggen dingen.
Locatie: E 2.04

12.45 – 13.45 Lunch
Locatie: De Refter

13.45 – 14.30 What the nose knows: linking language and smell
Laura J. Speed PhD
Locatie: Geurlab

13.45 – 14.30 De ene hoer na de andere? Dat zei je moederbord vannacht ook!
Marten van der Meulen MA
Locatie: E 2.03

13.45 – 14.30 Workshop spoken word
Mensen Zeggen Dingen
Workshop over het fenomeen spoken word door artiestengroep Mensen zeggen dingen.
Locatie: E 2.04

14.45 – 15.30 De Nederlandse identiteit: heden en verleden
Prof. dr. Lotte Jensen
De Nederlandse identiteit is een van de meest bediscussieerde onderwerpen vandaag de dag. Sommigen menen dat het een goed idee is om elke dag het Wilhelmus te zingen, terwijl anderen zich verzetten tegen het idee dat er zoiets als een vaststaande nationale identiteit bestaat of dat je deze zou kunnen bevorderen door het volkslied te zingen of het Rijksmuseum te bezoeken. In deze lezing gaan we op zoek naar de wortels van de (vermeende) Nederlandse identiteit. Hoe oud is deze eigenlijk en waaruit bestond die volgens de schrijvers van vroeger?
Locatie: E 2.54

15.30 – 16.00 │ Pauze

16.00 – 17.00 │ Memoires van een biograaf. In de voetsporen van Jan Wolkers
Dr. Onno Blom
Elf jaar zat er tussen de dag dat Onno Blom de opdracht verwierf om de biografie van Jan Wolkers te schrijven en de publicatie van zijn meer dan elfhonderd pagina’s dikke proefschrift Het litteken van de dood op 19 oktober 2017, Wolkers’ tiende sterfdag.  ‘Arme Onno, bloed, zweet en tranen zullen langs zijn rug lopen,’ zei Wolkers tegen NRC Handelsblad toen het nieuws van de biografie bekend werd. Die voorspelling is niet helemaal onwaar gebleken. Tot en met de tumultueuze ontvangst is het schrijven de biografie een adembenemend avontuur gebleken. Hoe heeft Blom de opdracht verworven? Wat ontdekte hij allemaal in Wolkers’ archief? Hoe ging hij te werk bij het schrijven? En hoe raakte zijn leven in de voetsporen van Jan Wolkers meer en meer vervlochten met dat van zijn held?
Locatie: E 2.54

17.00 – 18.30 │ Borrel
Locatie: Cultuurcafé / Sportcafé (n.t.b.)