‘Meer inhoud, meer plezier, beter resultaat’ in het voortgezet onderwijs?

Op 13 november 2015, tijdens het congres Het Schoolvak Nederlands in Tilburg (HSN-29), leggen Theo Witte en Anneke Neijt namens de meesterschapsteams Nederlands van Vakdidactiek Geesteswetenschappen het Manifest Bewust geletterd voor aan docenten Nederlands. Daarin wordt een koerswijziging voorgesteld voor het schoolvak Nederland. Het gaat om een concept, want is het voorstel welkom?

Aan het manifest zijn verschillende symposia voorafgegaan waarin overlegd is tussen neerlandici die bij het schoolvak betrokken zijn. Studenten van onze afdeling hebben hun steentje bijgedragen via een vragenlijst over hun ervaringen met het schoolvak. Het verslag daarvan vind je hier. Klik hier voor meer informatie over het Meesterschapsteam Nederlands – Taalkunde/Taalbeheersing.