Maak kennis met… Paul Hulsenboom

20160816_1530281Mijn naam is Paul Hulsenboom (1990). Sinds 1 november ben ik verbonden aan de afdeling Nederlands als promovendus en doe ik onderzoek onder begeleiding van prof. dr. Johan Oosterman en dr. Lotte Jensen. Van huis uit ben ik classicus: van 2008 tot 2012 heb ik alhier de Bachelor GLTC en de Research Master Literary Studies gevolgd. Vervolgens heb ik in 2013 de lerarenopleiding afgerond en heb ik enkele jaren gewerkt als docent Grieks en Latijn, achtereenvolgens op het Sint-Oelbert Gymnasium in Oosterhout en op het Stedelijk Gymnasium hier in Nijmegen. Hoewel het lesgeven mij erg goed is bevallen, begin ik nu vol enthousiasme aan mijn promotietraject, waarin ik veel van mijn passies en vaardigheden kan combineren.

Mijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van het Polenbeeld in Nederland en het Nederlandbeeld in Polen, van 1618 tot 1864, en de veranderende Nederlandse en Poolse nationale identiteiten die in deze beeldvorming tot uiting komen. Ik bestudeer daarbij Nederlandse, Poolse en Latijnse bronnen uit zeven sleutelmomenten in de Nederlandse en Poolse geschiedenis, tussen 1618 en 1864, waarin deze landen de nodige internationale aandacht trokken. Zodoende hoop ik inzichten te kunnen verschaffen in de ontwikkeling van de hedendaagse denkbeelden die beide volkeren over elkaar hebben, als ook over de noties West- en Oost-Europa. Deze inzichten zouden ons op hun beurt  kunnen informeren over de vorming van de Nederlandse en Poolse nationale identiteit. Mijn focus op de relatie Nederland-Polen heeft twee belangrijke redenen: ten eerste heb ikzelf een half-Nederlandse en half-Poolse achtergrond, waardoor ik van nature geïnteresseerd ben in interacties tussen deze twee landen. Ten tweede was Polen gedurende lange tijd één van Nederlands belangrijkste handelspartners, hetgeen heeft geresulteerd in een overvloed aan contacten.

Mijn publicaties betreffen tot nog toe voornamelijk dergelijke Pools-Nederlandse culturele relaties uit de 17e eeuw. In mijn vrije tijd ben ik bovendien actief als vertaler Pools-Nederlands.