Maak kennis met…Lilian Nijhuis

Mijn naam is Lilian Nijhuis (1995) en op 1 februari 2018 ben ik begonnen als promovendus bij de afdeling Nederlands. Mocht mijn naam u bekend voorkomen, dan komt dat waarschijnlijk doordat ik al sinds september 2013 op de afdeling rondliep als student. Na mijn bachelor Nederlandse Taal en Cultuur heb ik de researchmaster Literary Studies gedaan, eveneens hier aan de Radboud Universiteit – met kleine uitstapjes naar de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht.

Ik doe onderzoek binnen het project ‘Dealing with Disasters’, dat de afgelopen weken – in de vorm van aankondigingen en voorstelstukjes van Marieke, Fons, Adriaan en Hanneke – al meermaals voorbijgekomen is op dit weblog. Mijn proefschrift zal gaan over het verband tussen (natuur)rampen en lokale en nationale identiteitsvorming in de zeventiende-eeuwse Republiek. Als enige neerlandicus naast drie historici zal ik mij in mijn promotieonderzoek in het bijzonder richten op letterkundige bronnen zoals gedichten en toneelstukken.

Tijdens mijn studie heb ik mij van meet af aan gespecialiseerd in de vroegmoderne Nederlandse letterkunde. Ik deed binnen het honoursprogramma Letteren onderzoek naar de literatuuropvatting van politicus, hoogleraar (de jongste ooit, in Nederland) en literator Rijklof Michaël van Goens (1748-1810) en mijn bachelorwerkstuk schreef ik over de jonggestorven Haarlemse dichter Lukas Schermer (1688-1711). Tijdens mijn master ben ik steeds meer gefascineerd geraakt door het werk van Vondel, zodanig dat ik mijn scriptie wijdde aan de rol van metamorfose – en specifieker Ovidius’ Metamorfosen – binnen zijn treurspelen. De voornaamste onderzoeksinteresses die ik de afgelopen jaren heb ontwikkeld, zijn het samenspel tussen literatuur en politiek, de receptie van de klassieken, intertekstualiteit en toneel.

Waar ik na mijn afstuderen gelukkig ook weer aan toekom, is het lezen van niet-studiegerelateerde boeken. (Wist u trouwens dat in mijn woonplaats Zutphen een van de mooiste bibliotheken van Nederland staat?) Toch kan ik het niet laten boeken te lezen die (zijdelings) raken aan de thema’s van mijn onderzoek. Zo heb ik de afgelopen maand The Essex Serpent (2016) van Sarah Perry en The Wonder (2016) van Emma Donoghue gelezen, beide aanraders!

Ik kijk er erg naar uit om na vierenhalf jaar studie nog eens vier jaar te mogen rondlopen op de afdeling Nederlands, waar ik mij altijd thuis heb gevoeld. We gaan elkaar zeker (weer) tegenkomen!