Lotte Jensen spreekt op Artikel 1-lezing 2018

Op vrijdag 23 maart 2018 vindt in Utrecht de Artikel 1-lezing 2018 plaats, georganiseerd door de Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht. Lotte Jensen is een van de vier sprekers. Hieronder volgt de officiële aankondiging.

De jaarlijkse Artikel 1-lezing van de Universiteit Utrecht – ondertussen een begrip – krijgt in 2018 een iets ander format. Dit jaar nemen vier sprekers aspecten van historische ongelijkheid onder de loep in het licht van artikel 1 Grondwet. Ellen-Rose Kambel (directeur Rutu Foundation) gaat in op het slavernijverleden van Nederland en haar eigen familie; Marilyn Haimé (tot 1 juni 2017 directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) neemt stelling in het debat over compensatie discriminatie in het verleden; Glenn Helberg (psychiater) belicht sporen van discriminatie in de openbare ruimte; en Lotte Jensen (hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit) bespreekt discriminatie in de literatuur.

De middag wordt voorgezeten door Janneke Gerards (hoogleraar fundamentele rechten, Universiteit Utrecht)

Aanmelden
Het aantal plaatsen voor deze lezing is beperkt tot 70, dus we werken met een systeem van aanmelding. Als u niet kunt worden toegelaten, dan ontvangt u uiteraard bericht. Aanmelden kan door voor 16 maart 2018 een e-mail te sturen naar symposiumSBR@uu.nl.