De week van… Wilbert Spooren

Prof. dr. Wilbert Spooren is hoogleraar Taalbeheersing en afdelingsvoorzitter van de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur.

Maandag 26 augustus

De stilte voor de storm. De laatste week voor de colleges beginnen. De laatste week ook voor ik begin met het afdelingsvoorzitterschap. Mijn agenda is deze week relatief leeg. Vandaag kan ik dan ook grotendeels besteden aan collegevoorbereiding. Dat is nodig ook want op 2 september start het nieuwe masterprogramma Nieuwe Media, Taal & Communicatie, waarin ik in de eerste periode twee vakken geef.
Verder ben ik druk bezig met de voorbereidingen van mijn oratie, op 25 oktober. Eerst maar eens de adressenlijsten verzamelen van al mijn genodigden. Ik baseer me grotendeels op de lijsten van mijn eerste oratie, in 2002. Maar dan blijkt toch weer een groot gedeelte van de mensen verhuisd. Nu ja, woensdag moet de lijst naar het bureau van de pedel en daarna kan ik me op de inhoud gaan richten.
In de loop van de dag komen er toch weer allerlei zaken naar boven die mijn planning van vandaag verstoren. Het zijn allemaal belangrijke tot redelijk belangrijke zaken (o ja, ik moet die studente uit Iran nog antwoorden, die me twee onderzoeksvoorstellen had gestuurd; o ja, er is nog steeds iets met de huisvesting van de promovendi die volgende week beginnen; o ja, het academisch schrijfproject dat dit najaar van start moet gaan: zijn de aanstellingen nu al geregeld? o ja, Margit en ik moeten het blog nog bijwerken; enzovoort). Daardoor kom ik er pas om 3 uur toe om aan de collegevoorbereiding te beginnen. Gelukkig zijn het wel heel productieve uren tot het einde van de dag.
’s Avonds zou ik in mijn zoons nieuwe woning gaten gaan boren, maar dat gaat niet door omdat daar vandaag twee poesjes geboren zijn. Dan regel ik maar de fotograaf voor de oratie en kijk ik naar de aflevering van Only Connect waarin de winnaar van seizoen 3 en de winnaar van seizoen 4 tegen elkaar spelen.

Dinsdag 27 augustus

Bizar incident vanmorgen in de fietsenstalling in Den Bosch. Sinds een paar jaar zijn daar twee draaideuren en bij één van die twee stonden twee mannen tegenover elkaar; één wilde de stalling uit, de ander erin. Geen van twee was van plan plaats te maken voor de ander. Erachter stond inmiddels een hele rij. Je zult zo je trein maar missen. Uiteindelijk heeft de beheerder van de fietsenstalling ingegrepen.

Dit lijkt wel een heel atypische week te worden. Vandaag maar twee afspraken: één met een masterstudent die voor zijn scriptie een experiment doet over de effecten van reclame in computergames, en een gesprek met Lieke, die vorig jaar een interventieonderzoek gedaan heeft in Ghana; ze heeft bij studenten Engels en studenten Wiskunde een experimentele groep extra leesonderwijs gegeven bij een vak uit hun studie en ze wil weten wat voor effect dat heeft op de tentamenresultaten; eindelijk na vijf maanden, na heel veel heen en weer praten en na een ingreep van de decaan van de Letterenfaculteit is de docent Wiskunde bereid gebleken de resultaten van het tentamen af te staan en kunnen we gaan analyseren.

Woensdag 28 augustus

Deze dag werk ik thuis. Beginnen met mail natuurlijk. Van de jonge hoogleraren-cursus herinner ik me hoe ieders grootste probleem was: Hoe blijf ik de baas van mijn Inbox? Daar heb ik ook het woord prullebakeren geleerd. De enige die er echt goed in was op die cursus (aan het einde van de dag nooit meer dan 10 mails in de Inbox) is kort erna de wetenschap uitgegaan.

De dag is goeddeels gewijd aan twee zaken: de Blackboardsites van mijn twee nieuwe mastervakken moeten nu toch echt op orde komen en ik moet een poster aanleveren voor de Clarin-NL-bijeenkomst van volgende week. Ik kan er zelf niet heen (vanwege mijn twee mastervakken) maar heb beloofd een poster te maken waarop we ons Clarin-project hebben samengevat: een samenwerking van INL Leiden, de taaltechnologen van Universiteit Tilburg en Kirsten Vis en ik (die toen allebei aan de VU werkten) om het corpus van 1950-krantenteksten dat Kirsten voor haar proefschrift heeft aangelegd en met allerlei annotaties heeft verrijkt, volgens de standaarden van Clarin ter beschikking te stellen. Het project was vorig jaar klaar maar wordt nu, samen met allerlei andere Clarin-projecten, gepresenteerd. Zo word ik steeds weer wijzer: van Ad heb ik geleerd waar ik mooie Powerpointsjablonen voor posters kan vinden en dat je bij de copyshop op de campus die posters kunt laten printen. Ik overleg met mijn Tilburgse collega Martin Reynaert, die inmiddels ook bij de groep van Antal van den Bosch werkt en in Nijmegen zit, over de laatste inhoudelijke en vormelijke finesses. ’s Middags stuur ik de poster op naar de copyshop, waar hij vannacht geprint wordt. Morgen zie ik het resultaat.

Na mijn bezoek (samen met mijn zoon) aan de fitnessruimte stuur ik nog een redactionele beslissing over een bijdrage aan het speciale nummer van het Tijdschrift voor Taalbeheersing bij gelegenheid van het afscheid van Peter Jan aan de auteurs. 15 september gaat het nummer naar de drukker.

O ja, de namenlijst voor mijn oratie is nu eindelijk klaar. Morgen gaan de uitnodigingen de deur uit.

Donderdag 29 augustus

Een dag zonder afspraken maar wat een hectische dag. Eerst maar eens de poster opgehaald. Hij ziet er fraai uit. Dan aan de slag met allerlei kwesties die opdoemen:  roosterproblemen, onduideijkheid over aantallen Erasmusstudenten, de voorbereiding van de stafvergadering, laatste afspraken over de huisvesting van de nieuwe promovendi die maandag verschijnen en toch ook nog maar wat collegevoorbereiding. Het is vier uur voor ik het in de gaten heb. Nog een paar mails afhandelen en om 5 uur naar huis. In de trein lees ik nog wat collegemateriaal.

Vrijdag 30 augustus

Nog een thuiswerkdag. Het is me nog niet vaak gebeurd dat ik twee dagen in een week niet naar mijn werkplek ging. Veel tijd besteed aan mijn colleges maar ook aan allerlei organisatorische zaken. Zo is de agenda voor de afdelingsvergadering om 3 uur de deur uit en heb ik de namen van alle Erasmusstudenten die mee doen aan het college Journalistiek en Context verzameld en doorgegeven aan Trix, zodat die ze in kan schrijven. An academician’s job is never done.

Zaterdag 31 augustus

Meestal probeer ik in het weekend één dag computervrij te houden maar zo vlak voor de start van het collegeseizoen lukt dat niet. Nog wat nagekomen Erasmusstudenten en een laat verzoek om toelating van de Research Master Language & Communication. Ook het bericht dat collega Antal van den Bosch, met wie ik maandagmiddag de studenten Nieuwe Media, Taal & Communicatie ga verwelkomen, samen met voormalig collega Piek Vossen van de VU, die eind september de Spinozaprijs krijgt, uitgebreid aan het woord komt in de Volkskrant over de mogelijkheden en onmogelijkheden van taalanalyse met de computer. Daar heb ik maar even een tweet aan gewijd.

Mijn deadline voor het inleveren van deze blog nadert. Dat komt goed uit want morgen ga ik alleen ’s morgens nog werken. ’s Middags gaan we op bezoek bij vrienden die we hebben leren kennen tijdens mijn sabbatical in 1997 in Berkeley; die vrienden zien we elk jaar omdat de vrouw van het stel Nederlandse is en ze daarom jaarlijks een maand in Nederland zijn.