De Nederlandse taal en zijn gebruikers, vandaag en morgen 

Op 10 en 11 mei worden de ‘Atlas van de Nederlandse taal’ en het publieksrapport ‘Staat van het Nederlands’ gepresenteerd aan de pers. Deze presentatie vindt plaats in achtereenvolgens Brussel en Den Haag. Ook worden dan de websites www.atlasvandenederlandsetaal.nl en www.atlasvandenederlandsetaal.be gelanceerd met een interactieve taalquiz en geanimeerde visualisaties van resultaten uit de ‘Staat van het Nederlands’

De Atlas van de Nederlandse taal

Een team van 6 Vlaamse en Nederlandse professoren, journalisten en vormgevers werkte twee jaar lang aan de twee edities van de Atlas van de Nederlandse taal. 60 alledaagse taalvragen vormden daarbij de leidraad. Zoals: waar ter wereld spreken mensen Nederlands? Waarom schrijven we niet zoals we spreken? Hoe ontstaan nieuwe woorden? Introduceren nieuwkomers nieuwe Nederlandsen? Of: waarom maken we dt-fouten en waarom ergeren veel mensen zich daaraan? De talrijke infographics en illustraties maken van deze ‘atlassen’ verrassende boeken die ook een lust voor het oog zijn. Ze laten de taalliefhebber plezier scheppen in het verkennen van het heden en verleden van onze taal en brengen de ontelbare interessante, boeiende én verrassende facetten van het Nederlands op een originele manier in kaart. Van deze atlas verschijnt een afzonderlijke Nederlandse en Vlaamse editie. Zo kunnen we scherper ingaan op specifieke aspecten van de taal in beide landen, zoals dialecten, uitdrukkingen, maatschappelijke evoluties, enz.

Publieksrapport ‘Staat van het Nederlands’

De wereld is een dorp en in ons dorp is de hele wereld aanwezig. Meertaligheid is een realiteit, ook in onze eigen onmiddellijke omgeving. De aanwezigheid van meerdere talen hoeft voor het Nederlands zeker geen bedreiging te vormen en kan vooral van meerwaarde zijn voor de samenleving zelf. Maar de Taalunie stelt zich wel de vraag wat het gebruik van andere talen betekent voor de positie van het Nederlands in diverse maatschappelijke domeinen. Op vraag van de Taalunie onderzoeken het Meertens Instituut in Amsterdam en de Universiteit Gent daarom samen het gebruik van het Nederlands en andere talen in Nederland (inclusief Friesland), Vlaanderen en Brussel. Hiermee brengen ze de huidige ‘Staat van het Nederlands’ in kaart en bieden ze de Taalunie een basis om waar nodig een nieuw beleid te ontwikkelen om de positie van het Nederlands in diverse maatschappelijke domeinen te ondersteunen. De Taalunie presenteert het publieksrapport met de voornaamste onderzoeksresultaten en een eerste beleidsreactie. Wat betekenen de resultaten voor de positie van het Nederlands en wat kan de Taalunie als beleidsorganisatie voor het Nederlands daarvoor doen?

 

WANNEER?

  • Woensdag 10 mei 2017 om 14 uur in Brussel
  • Donderdag 11 mei 2017 om 14 uur in Den Haag

WAAR?

  • Taalunie Brussel, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel
  • Taalunie Den Haag, Paleisstraat 9, 2514 JA Den Haag

 

PROGRAMMA:

  • 14u00: Inleiding door Maarten Van Steenbergen (Uitgeverij Lannoo)
  • 14u10: Opzet Atlas van de Nederlandse taal door prof. Johan De Caluwe (Universiteit Gent) in Vlaanderen en door prof. Nicoline Van der Sijs (Radboud Universiteit) in Nederland
  • 14u20: Inhoud Atlas van de Nederlandse taal door Fieke Van der Gucht (auteur) in Vlaanderen en door Mathilde Jansen (auteur) in Nederland
  • 14u30: Presentatie van het publieksrapport over de resultaten van het onderzoek naar de ‘Staat van het Nederlands’ door Kevin De Coninck (afdelingshoofd taalbeleid Taalunie) in Vlaanderen en door Hans Bennis (algemeen secretaris Taalunie) in Nederland.
  • 15u00: Koffie en gebak met gelegenheid tot vragen en interviews

Mogen we u vriendelijk vragen uw aanwezigheid te bevestigen vóór woensdag 3 mei via stefanie.decraemer@lannoo.be (32 (0)51 42 42 75) voor Vlaanderen of via francoise.parlevliet@terralannoo.nl (31 (0)30 265 06 18) voor Nederland.