Literair talent

Talent moet je ontwikkelen, en dat geldt zeker ook voor schrijven. Sinds kort is er daarvoor het ‘Slow writing lab’. In het lab worden acht veelbelovende schrijftalenten een jaar lang intensief begeleid. Ze krijgen zowel masterclasses aangeboden als individuele begeleiding van schrijvers, regisseurs en redacteuren.typewriter-with-paper

Maar liefst twee van de acht deelnemers aan het lab hebben Nederlands gestudeerd in Nijmegen: Wout Waanders en Lotte Lentes. Wout publiceerde al Olifantopia; van Lotte is de novelle Jongen, het stof verschenen. “Literair talent” verder lezen

In memoriam Ruby Wolthuis (1991 – 2016)

 

Het bericht van overlijden van onze oud-studente Ruby Wolthuis treft ons met verslagenheid. Op de eerste dag van het nieuwe jaar is zij door een ongeval om het leven gekomen.

Ruby WolthuisRuby studeerde Nederlands in Nijmegen. Na een succesvolle studie Psychologie  schreef ze zich in als eerstejaars bij de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur in september 2012. We hebben haar leren kennen als bedachtzame, soms enigszins terughoudende studente. Ze formuleerde zorgvuldig en dacht zelfstandig na. Het was een genoegen om haar in college mee te maken. Haar uitgesproken voorkeur voor letterkunde maakte na de Bachelor-opleiding het vervolgtraject van een master redacteur/editeur aan de Universiteit van Amsterdam het meest begeerlijk. Afgelopen zomer verwierf ze toegang tot die masteropleiding die ze helaas niet meer heeft mogen voltooien.

Ruby was een getalenteerde, geliefde student. Haar ouders, verdere familie, vrienden en kennissen wensen wij de kracht toe om het verlies te dragen.

Op vrijdag 8 januari vindt de afscheidsdienst plaats. De rouwkaart ligt op de afdeling Nederlands (keukentje 6e verdieping Erasmusgebouw).

Jaargenoten en studiegenoten willen misschien hun herinneringen delen op deze blog. Ieder van jullie is daartoe van harte uitgenodigd.

 

Anja de Feijter, hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde

mede namens medewerkers van de afdeling Nederlandse Taal en cultuur

Margit Rem, opleidingscoördinator en prof.dr. Johan Oosterman, afdelingvoorzitter

 

Nijmegen, 6 januari 2016

Excursie Brugge en Amsterdam: metropolen van het boek

De mastercursus Brugge en Amsterdam: metropolen van het boek gaat over het middeleeuwse en vroegmoderne boekbedrijf en hoe mensen daar vroeger mee omgingen. Om dichter tot het boekbedrijf van vroeger te komen, bezochten zeven studenten en twee docenten de Vlaamse stad Brugge. Tijdens deze tweedaagse excursie doken zij in oude boeken en handschriften in het Brugse archief en de bibliotheek, maakten ze een stadswandeling en bezochten ze enkele musea. Twee weken later deed de mastergroep ook Amsterdam aan. De studenten schreven over hun persoonlijke hoogtepunten tijdens deze excursies.

2 “Excursie Brugge en Amsterdam: metropolen van het boek” verder lezen

International Conference on Books, Publishing and Libraries

conferentie VancouverMomenteel vindt in Vancouver de dertiende International Conference on Books, Publishing and Libraries plaats onder het thema ‘The Event of the Book’. De organisatie is dit jaar in handen van Common Ground Publishing en de University of British Columbia. Afgevaardigde van onze afdeling is Jeroen Dera, die vandaag (dinsdag 20 oktober) een lezing houdt over de spanning tussen “oude” en “nieuwe” media (even pragmatische als problematische termen) aan de hand van het online literatuurkritische platform De Reactor. Voor zijn paper werd Dera onderscheiden met een van de Graduate Scholar Awards die de organisatie van het congres jaarlijks uitreikt aan veelbelovende jonge onderzoekers.

Zie hier voor meer informatie over het congres.

Hoorcollege door Lieke Verheijen op WON-manifestatie

WONlogoDinsdag 2 juni gaf promovenda Lieke Verheijen een hoorcollege over haar onderzoek aan zo’n 200middelbare scholieren en hun docenten. Dit in het kader van de regionale WON-manifestatie  (‘Wetenschapsoriëntatie Nederland’), die dit jaar aan de Radboud Universiteit plaatsvond. Op deze dag stond de wetenschap centraal voor vwo-leerlingen, variërend van eerste- tot vierdeklassers. Leerlingenteams mochten hun onderzoeken presenteren, uitgevoerd in het kader van WON.

Lieke gaf aan hen een presentatie over haar promotieonderzoek naar “de WONdere wereld van digi-taal” – de taalvariant die ‘de jeugd van tegenwoordig’ gebruikt bij het communiceren via nieuwe media, zoals “Hoorcollege door Lieke Verheijen op WON-manifestatie” verder lezen

De X-factor van de Arthurroman (lezing)

arthur_et_les_chevaliers_de_la_table_rondeOp uitnodiging van de themagroep ‘European Literary History‘ (HLCS) geeft Frank Brandsma (Universiteit Utrecht) op dinsdag 9 juni een lezing over zijn onderzoek naar emoties in de middeleeuwse literatuur.

Recent neurologisch onderzoek leert dat we emoties die we bij anderen zien bijna automatisch overnemen. Middeleeuwse verhalen bevatten voor de handeling onbelangrijke personages die bij een bepaalde gebeurtenis heel nadrukkelijk een emotie vertonen. Hun functie en aanwezigheid kan worden verklaard via dit ‘voorspiegelproces’: de getoonde emoties wil de auteur ook bij zijn publiek oproepen. Door teksten te vergelijken kunnen we op die manier zicht krijgen op historische emoties.

 

Datum: 9 Juni 2015
Tijd: 15:30-16:30
Locatie: E 2.70, Erasmusgebouw
Aanmelden via Maarten De Pourcq: m.depourcq@let.ru.nl

 

Fataalunie

Op de nieuwssite Neder-L wordt flink gediscussieerd over het beleid (en aankomende veranderingen daarin) van de Taalunie. In het bijzonder worden vragen gesteld bij de houding van de Taalunie ten aanzien van het onderwijs in het Nederlands buiten Nederland. Ook Jos Joosten mengt zich in het debat. Eerder vandaag verscheen onderstaande reactie op Facebook en Neder-L

door Jos Joosten
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, dus dat zag er vanochtend heel vroeg al zonnig uit, toen ik het artikel van Taalunie-secretaris Geert Joris las. Zijn weerwoord op de kanttekeningen van Marc van Oostendorp bij het door hem ingezette Taalunie-beleid zouden namelijk om heel hard te lachen zijn, als ze niet zo triest waren.
Van Oostendorps bezwaren waren kort gezegd gericht op het desastreuze korten op alle vormen van onderwijs in het Nederlands buiten het Nederlands taalgebied, ingezet en uigevoerd onder bewind van de nieuwe algemeen secretaris Geert Joris.


Joris antwoordt dus, in bijgaand artikel dat een klassiekertje mag worden in colleges Taalbeheersing van het Nederlands (intra- én extramuraal) met als thema: hoe maak je zelf een beeld dat een opponent van je neerzet alleen nog maar erger? Een relatief-niet-in-de-materie ingewijde als bovengetekende ziet in Joris’ verweerschrift namelijk álles bevestigd wat bij Van Oostendorp al bleek inzake het nieuwe Taalunie-beleid – in mijn eigen woorden samengevat: hier is een inhoudsloze rekenaar aan het werk, met géén visie op de Nederlandse taal en cultuur op zichzelf of op nut en waarde van verspreiding ervan. Het ergste daarbij is nog de aperte onwil om te gaan staan voor eigen beleid en dat desnoods tégen de keer uitvoeren.
Dit is een willing executioner.

Om dat vast te stellen volstaat het eigenlijk om Joris’ stuk te lezen. Niettemin sta ik even stil bij wat puntjes die er voor mij persoonlijk uitsprongen.

– ‘In 2012 beslisten de bevoegde ministers om de Taalunie grondig te vernieuwen. Daartoe werd geen inhoudelijke taalkundige aangetrokken, maar een manager met meer dan louter interesse voor de inhoud. Een generalist op het vlak van de inhoud, een specialist op het vlak van de organisatie.’

Zo introduceert Joris zichzelf en zijn taakstelling. Misschien mijn hang-up, hoor, als Nederlands letterkundige, maar waarom noemt hij als oorspronkelijk alternatief voor zijn eigen managersfunctie een ‘inhoudelijk taalkundige’? Zou de algemeen secretaris niet weten dat de naam van zijn club weliswaar Taal-unie is, maar dat de focus ervan Nederlandse taal én letteren (en trouwens nog het nodige in het verlengde ervan) is? Of zou hij misschien het verschil tussen een taal- en letterkundige neerlandicus überhaupt niet weten?

Interessant dan wel weer dat een van de uitgangspunten van het beleid nieuwe ‘doelstellingen en kerntaken’ werd – en dat men daarvoor dus geen inhoudelijk geëquipeerd persoon voor aangetrokken heeft.

– ‘Voor de periode 2011 tot 2015 heeft de Taalunie twee opdrachten gekregen. Enerzijds werd een besparing opgelegd van 20 procent, anderzijds werden we verplicht om na te denken over onze doelstellingen en kerntaken.’

Onvermoed interessante passage, die eigenlijk de wortel van het hele probleem blootlegt. Joris formuleert dit elegant als ‘enerzijds/anderzijds’. De zin luidt dus – bewust? – niet als volgt: ‘Er werd een besparing opgelegd van 20 procent, dus werden we verplicht om na te denken over onze doelstellingen en kerntaken.’ Dát zou de insteek van het hele verhaal natuurlijk direct anders hebben gemaakt (‘we moesten wel…’) Maar dat zou natuurlijk weer helemaal niet heroïsch geoogd hebben voor een manager – die wil natuurlijk zelluf managen.

 

Vervolgens gaat Geert Joris acuut in de hoogste versnelling – om op de argeloze lezer het ene retorische vragensalvo na het andere los te laten en dan wordt het ook meteen – ik kan het niet anders noemen – een schandelijke vertoning. Over het Erasmus Talencentrum in Indonesië, bijvoorbeeld. ‘Net zoals wij nu, kwam de Nederlandse overheid toen tot de conclusie dat talencentra openhouden geen opdracht is van de overheid. Daar heb je marktpartijen voor.’

“Fataalunie” verder lezen

Nieuwe editie festival Boek op de Bank

 

Logo_BODBNa een succesvolle eerste editie in 2014 wordt Boek op de Bank dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Op 4 juni vinden er op negen locaties in de Nijmeegse binnenstad literaire programma’s plaats. Onder de auteurs bevinden zich de Nijmeegse Jaap Robben, die in maart de Diorapthe Literatuurprijs won en de Vlaamse Griet Op de Beeck, die met haar roman Kom hier dat ik u kus werd uitgeroepen tot Boek van de maand in De Wereld Draait Door. Andere auteurs op het programma zijn Kader Abdolah, Niña Weijers en Maartje Wortel. Bezoekers kopen een kaartje voor drie van hun favoriete schrijvers en maken in rondes van een half uur hun eigen route door de stad. Op iedere locatie is plek voor 25 bezoekers.

Naast de kleinschalige gesprekken presenteert Boek op de Bank dit jaar tevens een Literair Hotel, in samenwerking met hotel Credible aan de Hertogstraat. Op 4 juni wordt een hele verdieping gevuld met hotelkameroptredens: bezoekers kunnen in verschillende kamers terecht voor dichters, singer-songwriters en kunstenaars. Andere locaties waar programma’s plaatsvinden zijn de Openbare Bibliotheek, de Valkhofkapel en theater Vier. In kunstenaarsatelier Het Eerste Uur wordt rondom het festival een expositie ingericht van jonge kunstenaars die een ode brengen aan hun helden of voorbeelden.

 

 

Boek op de Bank vindt plaats op donderdag 4 juni, vanaf 20.00u. De negen locaties zijn verspreid over de binnenstad. Kaarten kosten €12,50 en zijn te koop via www.boekopdebank.nl. Kaartverkoop start op donderdag 30 april, om 12.00u.