Imme Lammertink presenteert in Boston op 8 november

imme_lammertinkOp zaterdag 8 november zal Imme Lammertink de resultaten van haar masterscriptie presenteren op de Boston University Conference on Child Language Development (BUCLD, Boston, USA). BUCLD is een van de grootste conferenties binnen het onderzoeksgebied van de kindertaalverwerving. Imme onderzocht  welke talige cues (prosodie en zinsbouw) Nederlandse en Engelse kinderen van 2.5-jaar oud gebruiken het verloop van een gesprek te voorspellen. “Imme Lammertink presenteert in Boston op 8 november” verder lezen

Maak kennis met… Nadine de Rue

NadineNadine de Rue (1990) begon in 2007 aan haar studie Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU). Na deze bachelor voltooide ze in 2012 ook haar master Taal- en Spraakpathologie (RU) cum laude. Vervolgens behaalde ze in 2013 haar bul voor de tweejarige Research Master Cognitive Neuroscience (Donders Graduate School for Cognitive Neuroscience, Nijmegen). Haar onderzoeksinteresse gaat voornamelijk uit naar moedertaalverwerving, taalontwikkelingsstoornissen en de daaraan gerelateerde processen in het zich ontwikkelende brein. “Maak kennis met… Nadine de Rue” verder lezen

Lezing Stefan Frank in Nottingham (15 oktober)

stefanOp 15 oktober geeft Stefan Frank een lezing bij de afdeling Psychologie van de Universiteit van Nottingham, met als titel:  “Studying sentence comprehension with statistical language models”.

De lezing gaat over hoe we het proces van zinsbegrip kunnen onderzoeken met behulp van statistische modellen van taal. Bij het leesproces speelt de mate waarin een woord te verwachten viel een belangrijke rol. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat het langer duurt om een woord te lezen dat minder verwacht was. Deze verwachtingen kunnen ook berekend worden door statistische modellen. Resultaten van leesexperimenten kunnen op die manier worden vergeleken met verschillende modellen, om zo het model te vinden waarin de eigenschappen van het menselijk taalsysteem het beste zijn gevangen.

Tijdens de lezing wordt ingezoomd op twee toepassingen van deze benadering: het belang van hiërarchische syntactische structuren, en de vraag of bij tweetaligen beide talen een rol spelen tijdens het lezen.

8 oktober: masterclass door kindertaalverwerving

Op woensdagmiddag 8 oktober organiseert de PI Group First language acquisition weer een masterclass voor middelbare scholieren. Tijdens deze masterclass denken de scholieren na over taalverwervingsonderwerpen voor hun profielwerkstuk en werken het onderwerp uit in een onderzoeksvraag. Ook komt het onderzoeksplan en de uitvoering daarvan aan bod. Aan het eind van de middag is er een rondleiding in het babylab. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag onder begeleiding van docenten van hun eigen school.

De leerlingen die meedoen aan de masterclass en hun profielwerkstuk insturen, kunnen ook nog een Profielwerkstukprijs winnen.

Voor meer informatie: http://www.ru.nl/gettingsoundsinmind/education/profielwerkstukken/

 

masterclass32013

Paula Fikkert en Nienke Dijkstra in de Ridderzaal

141006-AvondW&M Paula en Nienke 1Op maandagavond 6 oktober  hebben Paula Fikkert en Nienke Dijkstra (kindertaalverwerving) deelgenomen aan de Avond van Wetenschap & Maatschappij in Den Haag (www.avondwenm.nl). Paula was één van de 25 tafelwetenschappers en Nienke trad op als haar ‘side-kick’.

Het overkoepelende thema was dit jaar: “De wetenschap van vandaag is de wereld van morgen”. Tijdens het feestelijke diner in de Ridderzaal presenteerden de wetenschappers vanuit hun specifieke vakgebieden prikkelende stellingen over dat paraplu-thema. Paula en Nienke droegen de volgende stellingen voor:

1. Een goede beheersing van je moedertaal is essentieel voor het leren van een tweede taal.
2. Het overmatig gebruik van telefoon, tablets en televisie in huis heeft een sterk negatief effect op de taalverwerving van jonge kinderen.

De tafelgenoten (prominenten uit de kringen van wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, politiek, media en sport) gingen vervolgens met elkaar in gesprek over de stellingen.

 

Maak kennis met… Imme Lammertink

imme_lammertinkImme Lammertink (1991) rondde in 2012 haar bachelor Nederlandse Taal en Cultuur af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In dit jaar behaalde zij ook, onder leiding van prof. dr. Paula Fikkert, haar bul voor het disciplinaire Honoursprogramma van de faculteit letteren. Zij haalde haar bul met een project over klanksymboliek in Nederlandse peuters van 3-jaar oud. Na haar bachelor volgde Imme de Research Master Cognitive Neuroscience (specialisatie Language and Communication) aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het Donders Institute for brain, cognition and behaviour. “Maak kennis met… Imme Lammertink” verder lezen

Promotie Lieke Stoffelsma op leesvaardigheid studenten in Ghana

Op woensdag 3 september promoveert Lieke Stoffelsma aan de VU. Zij onderzocht de leesvaardigheid van studenten in de academische lerarenopleidingen van Ghana. Zij toont aan dat studenten van de lerarenopleidingen daar hun eigen leesvaardigheid overschatten en dat hun leesvaardigheid van onvoldoende niveau is om zonder problemen hun studie te kunnen doorlopen. Zij deed dit onderzoek zowel aan de VU als aan de Radboud Universiteit.

“Promotie Lieke Stoffelsma op leesvaardigheid studenten in Ghana” verder lezen

Terugblik op IASCL 2014

Medewerkers en studenten van de afdeling Nederlands (First Language Aquisition Group) goed vertegenwoordigd op internationale kindertaal-conferentie in juli 2014!

iascl2014

Verschillende leden van de First Language Acquisition (FLA) groep van Paula Fikkert, hoogleraar Eerstetaalverwerving en Fonologie, hebben in de week van 14 tot 18 juli hun onderzoek gepresenteerd tijdens de 13th International Congress for the Study of Child Language  (IASCL 2014) in Amsterdam. Zo waren er mondelinge presentaties van Christina Bergmann, Nienke Dijkstra, en Sho Tsuji  en posterpresentaties van Titia Benders, Paula Fikkert, Evelien Krikhaar, Imme Lammertink,  Antje Stöhr en Stefanie Ramachers.

Het programma van de conferentie bevatte symposia en postersessies over uiteenlopende aspecten van eerstetaalverwerving, zoals lexicale, fonologische en morfo-syntactische ontwikkeling, maar ook taalontwikkelingsstoornissen en meertaligheid. De conferentie werd op maandag 14 juli geopend door Prinses Laurentien die – als voorzitter van de Stichting Lezen en Schrijven – een bijzondere oproep deed aan alle aanwezige kindertaalonderzoekers om ook betrokken te zijn en te blijven bij onderzoek naar taalontwikkeling en mogelijke problemen daarbij van kinderen in de schoolleeftijd. Zij benadrukte met name het belang van  wetenschappelijk gefundeerde input  voor verstandige adviezen voor het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van lezen en schrijven. Van deze toespraak en de overige plenaire lezingen van de conferentie zijn streaming video’s te bekijken via de conferentiewebsite.

Imme Lammertink (voormalig NTC-BA honours student  – huidig Research Masterstudent) heeft tijdens dit congres de eerste prijs gewonnen in de Student Poster Award Competition  met haar poster getiteld ‘Adult-like use of lexico-syntactic and intonational cues in turn-projection by Dutch and English toddlers’. De poster bevat een weergave van haar MA-scriptieonderzoek naar vroege gespreksvaardigheden (anticiperen op beurtwisseling op basis van onder andere intonatiepatronen) bij  Nederlandstalige en Engelstalige kinderen van ongeveer 18 maanden oud. Imme heeft haar onderzoek deels in het Nijmeegse Baby Research Center en deels aan de universiteit van Cambridge uitgevoerd.

iascl2014imme

We zijn er allemaal erg trots op dat ‘onze’ Imme als jongste lid van de groep deze prijs op deze grote internationale conferentie heeft binnengehaald!

Criminaliteit, taal en recht in Mainz, Duitsland

GSFL logoWat kunnen we opmaken uit de manier waarop een zelfmoordbriefje is opgesteld? Welke invloed heeft het proces-verbaal van verhoor bij politie op rechtbankinteractie, die uiteindelijk beslissend is voor veroordeling of vrijspraak? Hoe wordt de manier waarop beslissingen genomen worden in de EU beïnvloed door de talen van de verschillende afgevaardigden? Dit zijn maar een paar vragen die ter sprake zullen komen tijdens de Roundtable 2014 van de Germanic Society for Forensic Linguistics (GSFL), 5-7 september 2014 in Mainz, Duitsland.

Tijdens deze bijeenkomst zullen forensische experts en studenten van over de hele wereld onderzoeken hoe criminaliteit, taal en het recht elkaar beïnvloeden en welke impact dat heeft op de dagelijkse praktijk. De keynote speakers zijn: special crimes officer en expert in ondervragingsmethoden detective M. Allen (UK), forensisch taalkundige en zelfstandig forensisch adviseur dr. S. Blackwell (UK), klinisch taalkundige aan het Wiener Institute for SuicideResearch dr. B. Eisenwort (AT) en forensisch taalkundige en deskundige in strafzaken dr. F. van der Houwen. Behalve deze keynote speakers zullen er bijdragen zijn van deskundigen uit Tunesië tot Australië en van Duitsland tot Brazilië. Guusje Jol (taalbeheersing) is mede-organisator van de Roundtable.

Het doel van de GSFL is het onderzoeksveld van de forensische taalkunde te bevorderen en om internationale samenwerking te bewerkstelligen tussen taalkundigen, criminologen, sociologen, psychologen, juristen en de politie.

Dit jaar is er een speciale dag voor studenten toegevoegd aan het programma op vrijdag 5 september. Studenten en jonge onderzoekers kunnen dan hun werk presenteren. Ook is er aandacht voor waar je forensische taalkunde kun studeren, hoe je je werk kunt publiceren en wat toekomstperspectieven zijn in de forensische linguïstiek. Voor studenten gelden speciale tarieven.

 

Voor meer informatie en voor het reserveren van plaatsen:

www.gsfl.info of Dr. I. M.  Laversuch Nick (mavi.yaz@web.de)         

Stage gesignaleerd: Gridline zoekt taalkundige/taalbeheerser

GridLine is de specialist in taal en zoeken voor het Nederlands. Wij zijn op zoek naar goede stage-kandidaten voor een project op het terrein van de Nederlandse taalkunde/taalbeheersing.

 

OVER GRIDLINE

GridLine is een snel groeiend ICT-bedrijf dat gevestigd is in hartje Amsterdam. GridLine werkt vaak voor grote opdrachtgevers, zoals het Ministerie van Algemene Zaken, de Tweede Kamer, VNG, UMC Utrecht, Aegon, GVB, Agentschap NL, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Bosch, Beeld en Geluid, het Amsterdam Museum en de Nederlandse Taalunie. GridLine is bouwer en leverancier van automatische taaltoepassingen, waaronder Enterprise Search voor het Nederlands, Woordenlijst-beheer en Klinkende Taal.

 

STAGEPROJECT

Klinkende Taal helpt bij het schrijven van begrijpelijke teksten. Klinkende Taal beoordeelt teksten op Leesbaarheid en Correctheid, streept de problemen aan en geeft verbetertips. Wij leveren Klinkende Taal onder meer als een knop in Microsoft Word.

De stage heeft als doel om een dataset met tekstkenmerken op te bouwen en in te zetten voor de evaluatie van het automatische tekstbeoordelingssysteem achter Klinkende Taal. Je taken zijn:

  • het bijeenbrengen van zakelijk-informerende klantteksten (brieven, webteksten e.d.);
  • het opsporen en markeren van automatisch evalueerbare tekstkenmerken (passieve zinnen, tangconstructies, nominalisaties, informatiedichtheid, grammaticafouten enz.);
  • deze dataset toepassen op ons automatische tekstbeoordelingssysteem (= advies uitbrengen over de optimale systeeminstellingen voor deze dataset door het kwalitatief beoordelen van de testrapporten uit onze Kwaliteitsbox);

 

Wij zoeken per september 2014 een aan de universiteit ingeschreven student (m/v) die bij voorkeur 3 volle maanden beschikbaar is voor dit project, desgewenst in deeltijd. Het is ook mogelijk om de stage in te vullen als een scriptie-onderzoek. De selectie van tekstkenmerken gaat in overleg.

  “Stage gesignaleerd: Gridline zoekt taalkundige/taalbeheerser” verder lezen