Anéla/VIOT juniorendag 6 maart 2015 in Nijmegen

Anela VIOT junorendagOp vrijdag 6 maart 2015 wordt de jaarlijkse Juniorendag van Anéla en VIOT georganiseerd in Nijmegen. Namens de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur en het CLS zitten Lieke Verheijen en Guusje jol in de organisatie.

Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen op de Juniorendag hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) in een informele sfeer presenteren tijdens een lezing of een posterpresentatie. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse Anéla-VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste scriptie binnen het vakgebied. “Anéla/VIOT juniorendag 6 maart 2015 in Nijmegen” verder lezen

2-3 oktober symposium over interactieanalyse

Anela logo

 

 

Taalgebruikers en hun fysieke omgeving staan niet los van elkaar. Taalgebruikers kunnen details uit hun omgeving betrekken in die interactie door ernaar te kijken, ernaar wijzen, ze te tonen of erover te praten. Maar hoe doen ze dat? En welke functies heeft dat? En hoe kun je opnames analyseren om hierover meer te weten te komen? Deze vragen zullen uitgebreid aan bod komen tijdens het symposium van de Anéla Werkgroep Interactie Analyse (AWIA) op 2 en 3 oktober in Utrecht. “2-3 oktober symposium over interactieanalyse” verder lezen

Wyke Stommel over begrijpelijke taal

wykeVandaag geeft Wyke Stommel (taalbeheersing) een lezing tijdens de Programmadag Begrijpelijke taal. ‘Begrijpelijke taal’ is een meerjarigonderzoeksprogramma waarin onderzoekers van verschillende universiteiten professionele communicatie bestuderen. De vraag is welke factoren ervoor zorgen dat die communicatie al dan niet begrijpelijk is. De onderzoekers werken daarvoor samen met de professionals van deelnemende instellingen.

“Wyke Stommel over begrijpelijke taal” verder lezen

Yvette Linders wint Onderwijsprijs Letteren

We hadden het natuurlijk niet anders verwacht, maar het moest nog wel even gebeuren: vanavond won Yvette Linders de Onderwijsprijs Letteren! De jury was vol lof voor deze docent ‘die zelfs statistiek leuk weet te maken’, en die liefst dertien vakken in één collegejaar wist te verzorgen zonder een steekje te laten vallen. Yvettes onderwijsevaluaties blinken uit in zeldzaam hoge scores en ze heeft de prijs dan ook verdiend gewonnen. We zijn er trots op zo’n docent in ons midden te hebben!

yvette

Nieuwe master gestart

Op maandag 1 september is de nieuwe masteropleiding Nieuwe media, taal en communicatie van start gegaan, met 13 enthousiaste studenten. De master wordt verzorgd door docenten van Nederlands en CIW.

voor meer informatie over de master:

http://www.ru.nl/opleidingen/master/nieuwe-media-taal/

voor ervaringen van de studenten:

http://www.ru.nl/opleidingen/master/nieuwe-media-taal/testimonials/

Promotie Lieke Stoffelsma op leesvaardigheid studenten in Ghana

Op woensdag 3 september promoveert Lieke Stoffelsma aan de VU. Zij onderzocht de leesvaardigheid van studenten in de academische lerarenopleidingen van Ghana. Zij toont aan dat studenten van de lerarenopleidingen daar hun eigen leesvaardigheid overschatten en dat hun leesvaardigheid van onvoldoende niveau is om zonder problemen hun studie te kunnen doorlopen. Zij deed dit onderzoek zowel aan de VU als aan de Radboud Universiteit.

“Promotie Lieke Stoffelsma op leesvaardigheid studenten in Ghana” verder lezen

Criminaliteit, taal en recht in Mainz, Duitsland

GSFL logoWat kunnen we opmaken uit de manier waarop een zelfmoordbriefje is opgesteld? Welke invloed heeft het proces-verbaal van verhoor bij politie op rechtbankinteractie, die uiteindelijk beslissend is voor veroordeling of vrijspraak? Hoe wordt de manier waarop beslissingen genomen worden in de EU beïnvloed door de talen van de verschillende afgevaardigden? Dit zijn maar een paar vragen die ter sprake zullen komen tijdens de Roundtable 2014 van de Germanic Society for Forensic Linguistics (GSFL), 5-7 september 2014 in Mainz, Duitsland.

Tijdens deze bijeenkomst zullen forensische experts en studenten van over de hele wereld onderzoeken hoe criminaliteit, taal en het recht elkaar beïnvloeden en welke impact dat heeft op de dagelijkse praktijk. De keynote speakers zijn: special crimes officer en expert in ondervragingsmethoden detective M. Allen (UK), forensisch taalkundige en zelfstandig forensisch adviseur dr. S. Blackwell (UK), klinisch taalkundige aan het Wiener Institute for SuicideResearch dr. B. Eisenwort (AT) en forensisch taalkundige en deskundige in strafzaken dr. F. van der Houwen. Behalve deze keynote speakers zullen er bijdragen zijn van deskundigen uit Tunesië tot Australië en van Duitsland tot Brazilië. Guusje Jol (taalbeheersing) is mede-organisator van de Roundtable.

Het doel van de GSFL is het onderzoeksveld van de forensische taalkunde te bevorderen en om internationale samenwerking te bewerkstelligen tussen taalkundigen, criminologen, sociologen, psychologen, juristen en de politie.

Dit jaar is er een speciale dag voor studenten toegevoegd aan het programma op vrijdag 5 september. Studenten en jonge onderzoekers kunnen dan hun werk presenteren. Ook is er aandacht voor waar je forensische taalkunde kun studeren, hoe je je werk kunt publiceren en wat toekomstperspectieven zijn in de forensische linguïstiek. Voor studenten gelden speciale tarieven.

 

Voor meer informatie en voor het reserveren van plaatsen:

www.gsfl.info of Dr. I. M.  Laversuch Nick (mavi.yaz@web.de)         

Stage gesignaleerd: Gridline zoekt taalkundige/taalbeheerser

GridLine is de specialist in taal en zoeken voor het Nederlands. Wij zijn op zoek naar goede stage-kandidaten voor een project op het terrein van de Nederlandse taalkunde/taalbeheersing.

 

OVER GRIDLINE

GridLine is een snel groeiend ICT-bedrijf dat gevestigd is in hartje Amsterdam. GridLine werkt vaak voor grote opdrachtgevers, zoals het Ministerie van Algemene Zaken, de Tweede Kamer, VNG, UMC Utrecht, Aegon, GVB, Agentschap NL, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Bosch, Beeld en Geluid, het Amsterdam Museum en de Nederlandse Taalunie. GridLine is bouwer en leverancier van automatische taaltoepassingen, waaronder Enterprise Search voor het Nederlands, Woordenlijst-beheer en Klinkende Taal.

 

STAGEPROJECT

Klinkende Taal helpt bij het schrijven van begrijpelijke teksten. Klinkende Taal beoordeelt teksten op Leesbaarheid en Correctheid, streept de problemen aan en geeft verbetertips. Wij leveren Klinkende Taal onder meer als een knop in Microsoft Word.

De stage heeft als doel om een dataset met tekstkenmerken op te bouwen en in te zetten voor de evaluatie van het automatische tekstbeoordelingssysteem achter Klinkende Taal. Je taken zijn:

  • het bijeenbrengen van zakelijk-informerende klantteksten (brieven, webteksten e.d.);
  • het opsporen en markeren van automatisch evalueerbare tekstkenmerken (passieve zinnen, tangconstructies, nominalisaties, informatiedichtheid, grammaticafouten enz.);
  • deze dataset toepassen op ons automatische tekstbeoordelingssysteem (= advies uitbrengen over de optimale systeeminstellingen voor deze dataset door het kwalitatief beoordelen van de testrapporten uit onze Kwaliteitsbox);

 

Wij zoeken per september 2014 een aan de universiteit ingeschreven student (m/v) die bij voorkeur 3 volle maanden beschikbaar is voor dit project, desgewenst in deeltijd. Het is ook mogelijk om de stage in te vullen als een scriptie-onderzoek. De selectie van tekstkenmerken gaat in overleg.

  “Stage gesignaleerd: Gridline zoekt taalkundige/taalbeheerser” verder lezen

Yvette Linders genomineerd voor onderwijsprijs letteren

YL

Wie de Onderwijsprijs Letteren dit jaar gaat winnen, blijft nog even geheim. Maar Yvette Linders is één van de twee genomineerden. De andere genomineerde is Floris Meens (Geschiedenis). Wie van deze genomineerden de uiteindelijke winnaar wordt, zal bekend worden gemaakt op 11 september tijdens feestelijke avond met hapjes, drankjes en live muziek van de Radband. Hier alvast enkele hoogtepunten uit de voordracht van Yvette:

‘Yvette is een buitengewoon veelzijdig docent. In het kalenderjaar 2013 gaf zij onderwijs in maar liefst 13 vakken/onderdelen, die uiteenlopen van wetenschappelijk schrijven en mondeling presenteren, naar journalistieke basisvaardigheden, argumentatieanalyse, tot methodologische en statistiekvakken. Haar onderwijs wordt systematisch uitstekend geëvalueerd in de formele evaluaties en steekt ver uit boven het facultair gemiddelde. Dit is te meer opmerkelijk omdat Yvette ook onderwijs geeft in de vakken die doorgaans door studenten als noodzakelijk kwaad worden gezien, zoals methodologie en statistiek. Ze weet, alleen of samen met collega’s, opdrachten te bedenken die studenten inspireren en ertoe aanzetten boven zichzelf uit te stijgen.’

 

Uitreiking:

Datum:            donderdag 11 september

Tijd:                vanaf 17.00

Locatie:           Cultuurcafé

Wyke Stommel presenteert in York over online medische hulp

wyke

Als je geïnteresseerd bent in microanalyses van online communicatie (Twitter, fora, Facebook, blogs, chat, mail, etc.), kom 14 en 15 juli a.s. naar York voor het symposium MOOD-Y. Het programma bestaat uit korte presentaties in parallelsessies, 30-minuten plenaire lezingen en datasessies. Susan Herring, dé hoogleraar op het gebied van computergemedieerde communicatie, geeft een lezing via een live videoverbinding. Zie voor een overzicht van het programma en de sprekers:  http://www.ds.uzh.ch/_docs/1322/MOOD-Y_Conference_Schedule_2.pdf .

Wyke Stommel zal een lezing geven over de relatie tussen het medium en de sociale interactie en het vergelijken van interacties via verschillende media kan helpen om die relatie te onderzoeken. Sociale interactie die eerder mondeling gedaan werd, vindt tegenwoordig vaak plaats op, of via nieuwe media. We overleggen met collega’s via e-mail, we vragen om informatie of advies via een chatservice, we klagen over organisaties of de politiek via Twitter, we krijgen psychologische steun op lotgenotenfora of via een online cursus en we nodigen vrienden uit voor een feestje via WhatsApp. Maar zien die sociale handelingen via nieuwe(re) media er precies hetzelfde als via de traditionelere media (mondeling)? Anders gezegd, wat is en wat zijn de verschillen tussen media vanuit het perspectief van sociale interactie? In de lezing geeft Wyke een voorbeeld van hoe een vergelijking van interacties via verschillende media gedaan kan worden, namelijk de vergelijking van een chatservice met een telefonische hulplijn.

zie ook: http://www.york.ac.uk/news-and-events/events/public-lectures/summer-2014/moody-symposium/