CLS Language & Social Media day

Donderdag 15 juni zal de CLS Language & Social Media day plaatsvinden aan de Radboud Universiteit, georganiseerd door o.a. promovenda Lieke Verheijen. Het doel van deze dag is om wetenschappers uit Nijmegen (van het Centre for Language Studies) en daarbuiten die onderzoek doen naar taal en sociale media samen te brengen. Het symposium zal bestaan uit korte mondelinge presentaties, een postersessie en twee keynote lezingen, van Reinhild vandekerckhove (Universiteit Antwerpen) en Rodney Jones (University of Reading). De conferentie is in het Engels. (Research)masterstudenten zijn ook welkom om een presentatie te geven!

“CLS Language & Social Media day” verder lezen

Twee artikelen over onderzoek naar getuigenverhoren met kinderen

Guusje Jol en Wyke Stommel hebben onlangs twee artikelen gepubliceerd over Guusje’s promotieonderzoek naar getuigenverhoren met kinderen. In één artikel gaan ze in op hoe kinderen ‘hoe weet je dat vragen’ als een ongerechtvaardigde vraag behandelen en hoe verhoorders daarop reageren. In het andere artikel gaat het om de ethische aspecten van het onderzoek.

Jol, G. & Stommel, W. (2016) Resisting the legitimacy of the question: Self-evident answers to questions about sources of knowledge in police interviews with child witnesses. International Journal of Legal Discourse 2016; 1(2): 345–374.

Jol, G. & Stommel, W. (2017) Ethical considerations of secondary language use: What about informed consent? Dutch Journal of Applied Linguistics 5(2): 180-195.

Aanvraag pilot automatische analyse goedgekeurd

Vorige week werd bekend dat de aanvraag voor een pilotproject over de automatische analyse van causale connectieven in het kader van Clariah is goedgekeurd. De aanvraag is een samenwerking van Erwin Komen en Henk van den Heuvel (Humanities Lab, Radboud Universiteit), Ted Sanders (Universiteit Utrecht), Marc Kemps-Snijders (Meertens Instituut) en Wilbert Spooren.

Doel van het project is om een omgeving te maken waarin tekstwetenschappers zonder programmeerervaring een automatische analyse van causale voegwoorden kunnen uitvoeren. Binnen het project ontwikkelen we daartoe een interface, die ook voor andere corpusonderzoeksvragen geschikt is. Met de opbrengst van het project wordt het mogelijk om onderzoeksvragen die traditioneel met handmatige kleinschalige analyses worden beantwoord (zoals “hoe verschilt de subjectiviteit van verschillende causale voegwoorden in het Nederlands in verschillende genres?”) op veel grotere schaal te beantwoorden. Daarvoor maken we gebruik van verschillende Clariahcomponenten, zoals het SoNaR-corpus (500 miljoen woorden hedendaags geschreven Nederlands) en het VU-DNC corpus (2 miljoen woorden krantentaal uit 1950 en 2002). De interface maakt gebruik van de onderzoeksomgeving CorpusStudio, die door Erwin Komen is ontwikkeld.

Maak kennis met… Marten van der Meulen

MartenMijn naam is Marten van der Meulen (1985). Ik genoot mijn opleiding (Engels en taalwetenschap) aan de Universiteit Leiden en de University of Sydney. Per 1 november 2016 ga ik als promovendus aan de slag aan de Radboud Universiteit. Hier zal ik, onder begeleiging van prof. dr. Nicoline van der Sijs en prof. dr. Helen de Hoop mijn onderzoek uitvoeren, getiteld ‘Change your language! Effects of prescriptivism on the grammar of Dutch in the post-standardization period (1805 – present)’.

“Maak kennis met… Marten van der Meulen” verder lezen

Wyke Stommel op Symposium Microanalysis of Online Data in Manchester (UK)

Op 15 en 16 september vindt het 4e International, Interdisciplinary Symposium: Microanalysis Of Online Data (MOOD-S) plaats. Het symposium is dit keer georganiseerd aan de University of Salford, Manchester (UK). Wyke Stommel geeft daar twee presentaties:

-met Margot Jager: Problematic interaction in online chat counselling

-met Trena Paulus en David Atkins: “Here’s the link”: Hyperlinking in service-focused chat interaction

emoticons

“Wyke Stommel op Symposium Microanalysis of Online Data in Manchester (UK)” verder lezen

Maak kennis met… Gudrun Reijnierse

foto_gudrunMijn naam is Gudrun Reijnierse, en per 1 augustus ben ik werkzaam als docent Taalgebruik en Persuasieve communicatie bij de afdelingen Nederlands en Communicatie- en Informatiewetenschappen.

In 2003 begon ik aan de Bachelor Franse Taal en Cultuur (taalkunde) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, een jaar later gevolgd door “Maak kennis met… Gudrun Reijnierse” verder lezen

Lezingen over politieverhoren met kinderen in Haifa, Mainz en Gent

groepsfotoOp 1 augustus, 27 augustus en 30 september presenteren Guusje Jol en Wyke Stommel over politieverhoren met kinderen in achtereenvolgens Haifa, Mainz en Gent.

De lezingen zullen gaan over het promotieonderzoek van Guusje Jol naar politieverhoren met kinderen die slachtoffer zijn van een vermoedelijk zedenmisdrijf. Tijdens zulke verhoren moeten politieagenten regelmatig vragen stellen naar bronnen van kennis, bijvoorbeeld ‘hoe weet je dat?’. Zulke vragen zijn onder meer bedoeld om inzicht te verwerven in de herkomst van informatie, en helpen deelnemers in de strafprocedure de betrouwbaarheid van de informatie te beoordelen.

Bij bestudering van de verhoren blijkt echter dat in deze vragen kinderen in veel gevallen in problemen brengen. De antwoorden laten zien dat dergelijke vragen niet functioneren als ‘neutrale’ vragen naar bronnen van kennis. De presentaties focussen op antwoorden die gepresenteerd worden als vanzelfsprekend.

(Israël; zie foto): The Sixth International Conference on Law, Language, and Discourse (1-4 augustus 2016)

Mainz (Duitsland): Mainz (Duitsland): Fourth Annual Roundtable in Forensic Linguistics and Phonetics (26-28 augusutus 2016)

Gent (België): Gent: 13th symposium of Anéla Study Group Discourse Analysis (AWIA) (29-30 september 2016)

foto: M. Kamionski (www.kamionskilaw.com)

Workshop Police interviews with child victims of sexual assault: a linguistic perspective

Op woensdag 25 mei geeft Guusje Jol samen met Wyke Stommel een workshop tijdens het jaarlijkse Victim Support Europe (VSE) congres.

Onderwerp van de workshop is taalgebruik in politieverhoren met kind-slachtoffers van seksueel misbruik. Er is al veel taal-gerelateerd advies voor zulke verhoren: vermijd moeilijke grammaticale constructies, vermijd moeilijke woorden, gebruik korte zinnen, gebruik open vragen etc.

logo-vse2016Wat vaak impliciet blijft is dat zowel de politieagent als het kind dingen doen door iets te zeggen. “Workshop Police interviews with child victims of sexual assault: a linguistic perspective” verder lezen

Marinel Gerritsenbeurs voor Wyke Stommel en Tessa van Charldorp

Wyke Stommel (taalbeheersing) en Tessa van Charldorp (Universiteit Utrecht) kregen afgelopen week de Marinel Gerritsenbeurs toegewezen voor hun onderzoeksvoorstel ‘Etniciteit in politieverhoren’.

Politie-embleemHun onderzoek gaat over etniciteit in politiecontext. Etniciteit is “glad ijs” in verschillende maatschappelijke contexten, waaronder zeker ook die van de politie. Stereotypering ligt op de loer, maar toch het is van belang voor signalementen en opsporing of registratie van delicten. “Marinel Gerritsenbeurs voor Wyke Stommel en Tessa van Charldorp” verder lezen