AWIA symposium 2018

  1. Op 4 en 5 oktober 2018 organiseert de Anéla Werkgroep Interactieanalyse (AWIA) haar 14e symposium. Dit keer is het symposium te gast bij de Radboud Universiteit. De buitenlandse gast die centraal staat tijdens de eerste dag van het symposium is Prof. Anssi Peräkylä (University of Helsinki), die heeft gekozen voor het volgende thema : ‘Psychotheraypy, psychiatry and emotions’ (voor een uitgebreide toelichting, klik hier). Hij zal twee lezingen geven passend bij het thema en een datasessie leiden. De tweede dag is gereserveerd voor onderzoekspresentaties.

 

“AWIA symposium 2018” verder lezen

Studiedag ‘Kritiek & wetenschap’ op 12 november

cropped-twee-briefschrijvers6

“De wetenschapper is geen criticus en de criticus geen wetenschapper” schreven de academici Douwe Fokkema & Elrud Ibsch in Literatuurwetenschap en cultuuroverdacht (1992). Zij meenden dat het tijdstip was aangebroken waarop criticus en wetenschapper definitief uit elkaar zouden moeten gaan. Deze expliciete stellingname komt voort uit een vraag die keer op keer opduikt in de geschiedenis van de letterkundige neerlandistiek en die nog al eens tot verhitte discussies leidt: hoe verhouden de werkzaamheden van de literaire criticus en de literatuurwetenschapper zich tot elkaar?

Deze vraag staat centraal tijdens de studiedag ‘Kritiek & Wetenschap: interacties tussen publieke en academische literatuurbeschouwing in Nederland en Vlaanderen’, die volgende week donderdag plaatsvindt in Nijmegen. De vraag wordt vanuit twee specifieke invalshoeken belicht:

1.) Vanuit de positionering van de literatuurbeschouwer: hoe positioneert de criticus zich ten opzichte van de academicus, en andersom? Welke wetenschappelijke/ culturele waarden worden ingezet om de eigen positie te markeren en af te bakenen?

2.) Vanuit de institutionele context: hoe wordt het spreken over twee verschillende praktijken ondersteund of misschien wel mogelijk gemaakt door institutionele ontwikkelingen?

Sprekers zijn Dirk De Geest (KU Leuven), Gert-Jan Johannes (Universiteit Utrecht), Jos Joosten (RU), Mathijs Sanders (RU), Bart Vervaeck (KU Leuven). Marieke Winkler, promovendus Letterkunde aan onze afdeling, verzorgt de inleiding en moderatie.

Zie voor meer informatie over het programma de website: https://kritiekenwetenschap.wordpress.com/

De studiedag wordt georganiseerd door de onderzoeksgroep SCARAB (Studying Criticism and Reception Across Borders) en mede mogelijk gemaakt door het onderzoeksinstituut HLCS van de Radboud Universiteit en de landelijke onderzoeksschool literatuurwetenschap (OSL).

 

Translating Burgundians: een tweetalig seminar

blogAan het einde van de middeleeuwen werden de Nederlanden geregeerd door Bourgondische en Habsburgse vorsten. De elite sprak Frans, de burgerij Nederlands, is het traditionele beeld. Transcultural Editing, een project dat gefinancierd wordt door de Britse Arts and Humanities Research Council, wil die verhouding tussen talen en de wisselwerking onderzoeken. In drie deelprojecten staat het werk van twee belangrijke dichters, Jean Molinet en Anthonis de Roovere, centraal naast de poëzie over belangrijke politieke, militaire en dynastieke momenten uit de geschiedenis. In dit project werken onderzoekers van Queen Mary. University of London, de Universiteit Utrecht, de University of Cambridge, de Universiteit Gent en de Radboud Universiteit samen.

Op vrijdag 18 september is er van 14.00 tot 15.30 uur een seminar over dit project. Adrian Armstrong (Queen Mary) geeft een introductie op het project en de meertaligheid in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden. Elsa Strietman (Cambridge) gaat in op de problemen van het vertalen aan de hand van het werk van de Brugse dichter Anthonis de Roovere. De deelnemers aan het seminar worden uitgenodigd mee te denken over de keuzes die hierbij gemaakt worden.

De voertalen tijdens het seminar zijn Engels en Nederlands. Studenten van de Master Letterkunde worden nadrukkelijk uitgenodigd. Toegang gratis, graag wel aanmelden: j.oosterman@let.ru.nl.

Plaats: Nijmegen, Erasmusgebouw, E3.12

Tijd:  14.00-15.30 uur

Zie hier voor meer info over het project.