Student Jordi Lammers publiceert opinieartikel in Volkskrant

Voor de cursus “Geesteswetenschappen en Samenleving” – gedoceerd door onze collega Jeroen Dera – schreef Jordi Lammers een opinieartikel over het feit dat ondanks hun literaire successen vrouwen bijna nooit het Boekenweekgeschenk mogen schrijven. Zijn artikel werd vanmorgen gepubliceerd in de Volkskrant en is hier te lezen.

Twee artikelen over onderzoek naar getuigenverhoren met kinderen

Guusje Jol en Wyke Stommel hebben onlangs twee artikelen gepubliceerd over Guusje’s promotieonderzoek naar getuigenverhoren met kinderen. In één artikel gaan ze in op hoe kinderen ‘hoe weet je dat vragen’ als een ongerechtvaardigde vraag behandelen en hoe verhoorders daarop reageren. In het andere artikel gaat het om de ethische aspecten van het onderzoek.

Jol, G. & Stommel, W. (2016) Resisting the legitimacy of the question: Self-evident answers to questions about sources of knowledge in police interviews with child witnesses. International Journal of Legal Discourse 2016; 1(2): 345–374.

Jol, G. & Stommel, W. (2017) Ethical considerations of secondary language use: What about informed consent? Dutch Journal of Applied Linguistics 5(2): 180-195.

Interview over de Nederlandse identiteit in NRC Handelsblad

Vandaag zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In de campagnes domineerde één thema: de Nederlandse identiteit. Sommigen menen dat zij beschermd moet worden tegen bedreigingen van buitenaf, terwijl anderen voor progressief patriottisme pleiten. NRC Handelsblad interviewde Lotte Jensen over de Nederlandse identiteit en het ontstaan ervan.

Voor het artikel klik hier.

250e geboortedag dichter Jan Frederik Helmers

Op 7 maart 2017 was het 250 jaar geleden dat de Amsterdamse dichter Jan Frederik Helmers werd geboren. Deze dichter werd vooral bekend vanwege zijn gedicht De Hollandsche natie (1812), een ode aan zijn vaderland. Voor deze gelegenheid maakte fotograaf Paul Fennis een paneel, dat ’s middags onthuld werd op de Derde Helmersstraat. Op het paneel zien we Helmers in zijn jongere jaren en staan vier regels uit het gedicht ‘De wereldburger’, die nog altijd actueel zijn:

Als Wereldburger zal uw geest veel hooger zweven;
In geen’ beperkten kring moet ge aan één volk meer kleven;
Als burger van heel de aard is u meer heil bereid;
Breek, scheur den slagboom weg, die volk van volken scheidt

Lotte Jensen en Rinus van Hattum stelden bovendien een bloemlezing samen uit zijn werk, fraai geïllustreerd en verschenen bij EON Pers te Amstelveen (voor meer info, klik hier). De avond voor de onthulling was Lotte Jensen te gast bij het radio-programma Met het Oog op Morgen om over Jan Frederik Helmers te vertellen (terugluisteren). De bloemlezing is (gratis) verkrijgbaar bij een van de auteurs.

 

 

 

Boek: Opzienbarende Ontdekkingen over Taal

Gisteren verscheen van Milfje Meulskens (een pseudonym voor Sterre Leufkens en Marten van der Meulen) het boek Opzienbarende Ontdekkingen over Taal. Het boek vormt een bloemlezing van taalwetenschappelijk onderzoek en laat tegelijkertijd op een toegankelijke manier zien wat taalwetenschap is.

 

Voor het blog van Milfje Meulskens, klik hier.
Voor meer info, klik hier.

Meer dan honderd vragen aan de wetenschap

Bijna 12000 vragen kwamen er binnen toen Beatrice de Graaf en Alexander Rinnoy Kan, ambassadeurs van de Nationale Wetenschapsagenda, Nederlanders opriepen om vragen te stellen aan de wetenschap.

De vragen gingen over allerlei wetenschapsgebieden. De antwoorden op meer dan honderd van de belangrijkste en meest sprekende vragen zijn nu gebundeld in het boek ‘Hoe zwaar is licht’. Ook Nicoline van der Sijs en Lotte Jensen hebben bijgedragen.

Het boek wordt gepresenteerd tijdens de Avond van de Wetenschap op 4 maart in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam.

Voor informatie over en aanmelding voor de Avond van de Wetenschap: klik hier . Voor het boek: klik hier.

 

Het Pan online

Promovenda Lieke van Deinsen presenteerde gisteren haar boek The Portrait of the Author as a Celebrity, het eerste deel van de Rijksmuseum reeks Studies in History. In haar boek gaat Lieke uitgebreid in op het Panpoëticon Batavûm, een achttiende-eeuwse verzameling portretjes van Nederlandse schrijvers. Het boek werd gisteren feestelijk gepresenteerd in het Rijksmuseum. Tegelijkertijd werd de website www.schrijverskabinet.nl gelanceerd, waarvoor Lieke samen met Ton van Strien (VU), Timothy De Paepe (UA) en vele anderen de vergeten auteurs van het Pan een nieuw leven probeert in te blazen. Op de website lees je meer over de geschiedenis van het kabinet, kun je de verschillende portretten van Nederlandse dichters bekijken en kun je grasduinen door diverse bijdragen over beroemde én vergeten schrijvers. Lieke promoveert op 12 mei 2017 om 12:30. Daarover later meer op het blog.

 

Vrede: utopie of haalbaar ideaal?

Op woensdag 14 september vindt in Spui 25 te Amsterdam, van 17.00 tot 18.30 uur een debat plaats over de vraag of vrede een utopie is of een haalbaar ideaal. Drie kenners van de Europese geschiedenis gaan over deze vraag met elkaar in debat: Beatrice de Graaf, Ad van Liempt en Maarten Prak. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Bij deze gelegenheid wordt het nieuwe boek van Lotte Jensen gepresenteerd: Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815 (Nijmegen: Vantilt). Dit boek laat zien dat vredessluitingen een belangrijke impuls aan de nationale identiteit gaven: dromen van een gouden toekomst gingen hand in hand met discussies over de ideale Nederlandse samenleving. Klik hier voor meer informatie.

Vieren van vrede

Dichters van het nieuwe millenium

Bij uitgeverij Vantilt verscheen gisteren het boek Dichters van het nieuwe millennium: Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw. Onze promovendus en docent Jeroen Dera verzorgde samen met Sarah Posman (Universiteit Gent) en Kila van der Starre (Universiteit Utrecht) de redactie. Na een uitvoerige inleiding, waarin Dera, Posman en Van der Starre een schets geven van het contemporaine poëzieveld, volgen 24 essays die elk ingaan op het oeuvre van een dichter die in of na 2000 debuteerde. Naast Jeroen Dera (over Mischa Andriessen) droegen namens onze afdeling ook Anja de Feijter (over Lies Van Gasse) en Jos Joosten (over Maarten van der Graaff) bij. Het boek is via de boekhandel of de website van Vantilt te bestellen. Op die website staat tevens een inkijkexemplaar waarin de inhoudsopgave en inleiding te lezen zijn.

omslag dvhnm

Boontjes

In 1988 startte de Vlaamse uitgeverij Houtekiet een ambitieus project: de uitgave – in achttien banden – van alle ‘Boontjes’ die voormalige Vlaamse Nobelprijskandidaat Louis Paul Boon in de loop van bijna twintig jaar, van 1959-1978, vrijwel dagelijks publiceerde in het Gentse socialistische dagblad Vooruit. In 2003, na het verschijnen van acht delen, zette Houtekiet de uitgave stop. Dit na het besluit van het Vlaams Fonds voor de Letteren om het project niet langer te subsidiëren.

In 2014 besloot het Louis Paul Boon Genootschap het project nieuw leven in te blazen en de uitgave voort te zetten. Eind van dat jaar verscheen het negende deel en op 14 februari jl. werd deel 10 – met de ‘Boontjes’ uit 1969 gepresenteerd. De uitgave is verzorgd door Jos Muijres (Opleiding Nederlands van de Radboud Universiteit). Hij gaat ook zorg dragen voor de uitgave van de resterende delen.

 

Naamloos