Werkbezoek college van bestuur aan letterenfaculteit

 

e humanities

Dat de Faculteit der Letteren onderzoekers van allerlei pluimage herbergt, was al bekend. En nu weet het college van bestuur (CvB) het ook: op 7 mei kwamen Gerard Meijer, Bas Kortman en Wilma de Koning namelijk op werkbezoek om zich ervan op de hoogte te laten stellen welk onderzoek er zoal plaatsvindt in het Erasmusgebouw. Daarbij waren ook twee promovendi van onze afdeling aanwezig: Guusje Jol (taalbeheersing) en Jeroen Dera (moderne letterkunde).

Tijdens een korte introductie vertelde André Lardinois, onderzoeksdirecteur van HLCS, de ins en outs over bestuurlijke kwesties als geldstromen, valorisatie en personeelsopbouw. Daarna passeerden in een straf tempo (Neelie Kroes kreeg die middag de Vrede van Nijmegen Penning) de volgende onderwerpen: ‘politieke aspecten van interne kolonisatie’ (Liesbeth van de Grift), de relatie tussen literatuurkritiek en nieuwe media (Jeroen Dera), politieverhoren met kind-getuigen (Guusje Jol), de manieren waarop verschillende talen weergeven wie/wat de handelende instantie in een zin is  (Sander Lestrade) en de weergave van geur in taal (Asifa Majid).

De presentaties maakten duidelijk hoe kleurrijk en veelzijdig het onderzoek binnen Letteren is. De scherpe vragen van het College van Bestuur – bijvoorbeeld over de maatschappelijke reikwijdte van ons onderzoek – boden daarnaast stof voor de nodige (zelf)reflectie. Zo gingen niet alleen de bestuursleden, maar ook de onderzoekers met nieuwe inzichten naar huis.

Lotte Jensen te gast bij OVT

sneeuwlandschap

Aankomende zondag is Lotte Jensen, universitair hoofddocent Oudere Nederlandse Letterkunde, te gast bij OVT (Radio 1, 10.00 uur). Ze zal daar spreken over de bevrijding van Naarden van de Fransen tweehonderd jaar geleden. Terwijl grote delen van het land al in november 1813 bevrijd waren, bleven sommige steden nog lang in Franse handen. Pas op 7 mei 1814 capituleerde de Franse bevelhebber en op 12 mei verlieten de laatste Franse soldaten de vestingstad.
Over de bevrijding van Naarden in 1814 is ook een publicatie verschenen, met daarin  bijdragen van onder andere Frits van Dulm, Jan Vollers en Lotte Jensen. Meer informatie over de publicatie en de herdenking vindt u hier.

Nieuw nummer van Queeste verschenen

queesteVorige week verscheen een speciaal themanummer van Queeste, tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Het themanummer getiteld ‘A Bunch of Books. Book Collections in the Medieval Low Countries’ verscheen naar aanleiding van het gelijknamige congres dat vorig jaar aan de Radboud Universiteit Nijmegen plaatsvond.

Het nummer bevat artikelen van Albert Derolez, Hanno Wijsman, Ryan Perry en Ad Poirters en een inleiding van Suzan Folkerts en Renée Gabriël over het onderzoek naar boekencollecties. Daarnaast bevat het drie recensies van de literatuurgeschiedenis Wereld in woorden van Frits van Oostrom. Raadpleeg hier de inhoudsopgave.

Oratie van Nicoline van der Sijs online

Freek 1Afgelopen donderdag, 27 maart, sprak prof. dr. Nicoline van der Sijs in Nijmegen haar oratie uit getiteld De voortzetting van de historische taalkunde met andere middelen.

In haar oratie gaat Van der Sijs in op de E-Humanities en de nieuwe toekomst van oude teksten. Digitale onderzoeksmethoden zijn binnen de geesteswetenschappen sterk in opkomst. De verwachtingen zijn hooggespannen, zowel bij onderzoekers als bij subsidiegevers. Terwijl de computer met moderne teksten al redelijk uit de voeten kan, zijn er voor oude teksten nog veel moeilijkheden te overwinnen.

De tekst van deze oratie staat inmiddels online.

Congres Achter de Verhalen 5: Terug naar de tekst?

welkom-terugAchter de Verhalen, het algemene congres voor de moderne Nederlandse literatuurstudie, is aan zijn vijfde editie toe. Na twee afleveringen in België (Leuven en Gent) en twee in Nederland (Nijmegen en Utrecht) is Brussel aan de beurt. Vanaf woensdag 26 tot en met vrijdag 28 maart komen modern letterkundigen samen in het Paleis der Academiën van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB).

De centrale vraag van het congres is welke plaats de tekst in de modern-letterkundige neerlandistiek inneemt: in welke vormen worden literatire teksten vandaag bestudeerd? Moeten zij hun plaats heroveren in de literatuurstudie of zijn zij nooit weggeweest? En hoe worden zij in het recente onderzoek gecombineerd met andere onderzoeksobjecten?

Enerzijds komen verkenningen van nieuwe onderzoeksgebieden en methodologische reflecties aan bod en anderzijds worden concrete tekstanalyses gepresenteerd. Op de eerste dag worden vragen behandeld rond de manier waarop we stijl, ruimte, personages en objecten kunnen bestuderen. De tweede dag richt zich op vragen rond interpretatiestrategieën: op welke basis interpreteren we teksten? Hoe activeert de tekst het bewustzijn van de lezer? Wat is de potentiële bijdrage van een geactualiseerde thematologie en motievenstudie? Op de derde en laatste dag wordt gekeken naar de manier waarop de verschillende fasen van een tekst bestudeerd kunnen worden.

Elke congresdag begint en eindigt met een keynote lezing. De sprekers zijn Gillis Dorleijn (Rijksuniversiteit Groningen), Ralf Grüttemeier (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg), Frans-Willem Korsten (Universiteit Leiden / Erasmus Universiteit Rotterdam), Pieter Verstraeten (KU Leuven), Sven Vitse (Universiteit Utrecht) en Nachoem M. Wijnberg (Universiteit van Amsterdam).

Vanuit onze afdeling zullen Jeroen Dera en Marieke Winkler spreken over hun promotieonderzoek. Op de derde dag organiseert hoogleraar moderne letterkunde Jos Joosten een rondetafelgesprek over het thema ‘Terug naar de tekst’. Aan tafel schuiven aan: Jeroen Dera, Dirk De Geest, Judit Gera, Kris Humbeeck, Maaike Meijer, Saskia Pieterse en Carl De Strycker.

 

Zie de website voor het gehele programma en extra informatie.

Lotte Jensen in ‘Oude bekenden’

lotte jensen

In de serie ‘Oude bekenden’ (npo/doc) delen vijf historici hun fascinatie voor heerszuchtige mannen en sterke vrouwen. Deze mannen en vrouwen spelen niet alleen een grote rol in de geschiedenis, maar ook in hun eigen leven. Lotte Jensen werd, naar aanleiding van haar boek Verzet tegen Napoleon (Nijmegen: Vantilt, 2013), geïnterviewd over Lodewijk Napoleon. Het interview is hier te bekijken.

Na het interview met Lotte Jensen kunt u op Holland Doc 24 nader kennis maken met de eerste koning van Holland in de documentaire Lodewijk Napoleon (Karina Meeuwse, NTR 2008). Deze wordt uitgezonden op zondag 30 maart om 12.45 uur.

MOOD: aandacht voor kwalitatieve analyse van online data

online dataIn januari 2013 vond de eerste internationale MOOD-bijeenkomst plaats aan onze universiteit. MOOD is het acroniem van Microanalysis Of Online Data. Onderzoekers die afkwamen op de workshop houden zich bezig met het analyseren van (sociale) interactie en andere discursieve praktijken via nieuw media zoals fora, Facebook, Twitter, video-conferencing/Skype, Wikipedia, chat en e-mail. Sinds de workshop in Nijmegen is het MOOD-netwerk in ontwikkeling: er is inmiddels een methodologisch artikel ingediend bij het tijdschrift Discourse, Context & Media, er is een Europese subsidie aangevraagd voor het verstevigen en verder uitbouwen van het netwerk en er wordt een nieuwe bijeenkomst georganiseerd op 14 en 15 juli in York. Onderzoekers, maar ook studenten met scripties op dit gebied, zijn van harte uitgenodigd om een abstract in te dienen!

Raadpleeg hier de Call for Papers.

Guusje Jol wint posterprijs op Anéla/VIOT juniorendag

politieverhoorOp vrijdag 7 maart vond de Anéla/VIOT juniorendag plaats. Tijdens dit jaarlijks terugkerend evenement kunnen studenten, net-afgestudeerden en promovendi hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) presenteren in de vorm van een lezing of een posterpresentatie.

De twee keynote presentaties gingen dit jaar over tweetalig onderwijs (door Rick de Graaff) en over inleiding en afsluiting in toespraken (door Jaap de Jong). Andere presentaties gingen bijvoorbeeld over de analyse van taalgebruik in twitter, gesprekken met kinderen over lezen, de functie van declaratieve vragen in interactie, constructie van identiteit bij Griekse immigranten, etc.

Ook de Radboud Universiteit was goed vertegenwoordigd met presentaties door Zeynep Azar & Asli Ozyurek (CLS), Anniek Boeijinga, Claire Goriot, Guusje Jol, Huib Kouwenhoven en Lieke Verheijen. Guusje Jol (Nederlandse Taal & Cultuur) won de posterprijs met haar poster over politieverhoren met kind-getuigen.

 

Lieke Verheijen genomineerd voor Anéla/VIOT scriptieprijs

quoteTijdens de Anéla Juniorendag op 7 maart 2014 presenteert Lieke Verheijen haar masterscriptie, die is genomineerd voor de Anéla-VIOT scriptieprijs. Haar onderzoek gaat over de manier waarop native speakers van het Engels en non-native speakers citeren in wetenschappelijke teksten. Hieronder publiceren wij alvast de abstract van haar onderzoek:

The Language of Quoting in Academic Writing
Because quotation is a fundamental aspect of academic texts, my master thesis examines the language of (direct) quoting in academic writing. To find out whether learners of English as a foreign language (EFL) differ from professional academics who are native speakers of English (NSE) in their use of quotation, I compare two corpora of scholarly writings: one of student essays by upper intermediate and advanced EFL learners and one of published articles by NSE experts. A data set of 1201 quotes was extracted from the writings and examined for a broad range of lexico-grammatical features relevant to the use of quotes, including introductions to quotes, lexical items in introducing quotes, length of quotes, ‘special’ quotes, and punctuation surrounding quotes. The findings confirm my hypothesis that EFL students and NSE experts differ significantly on various points in their language of quoting. Making students aware of these differences could lead to great improvements in their academic writing. The six academic disciplines represented in the NSE corpus also turn out to differ significantly on several features relevant to the use of quotes. This suggests that students should not only learn the general academic quoting conventions, but also those of their own academic discipline.

Voor meer informatie over de Anéla Juniorendag: http://www.anela.nl/activiteiten/juniorendag/

Voor meer informatie over de Anéla/VIOT scriptieprijs: http://www.anela.nl/activiteiten/scriptieprijs/

Kritiek op ons numerosity-onderzoek, uitleg en antwoord

appeltaart

Het numerosity-onderzoek van Arina Banga, Esther Hanssen, Rob Schreuder en Anneke Neijt over de vorm en betekenis van de tussenklank en in samenstellingen heeft de belangstelling getrokken van Wim Mattens. Hij schreef er kritische stukken over in Neder-L; zie Taalkundig geroezemoes en Naschrift op ons weblog. Inmiddels heeft Banga tekst en uitleg gegeven in Neder-L en Neijts commentaar op het derde artikel vind je hier. Fragmenten uit de discussie:

Mattens: Toch nog een keer die vermaledijde spelling.

Neijt: De huidige beregeling is niet zo slecht, want die zorgt voor gelijkvormigheid.

Banga: Dat we een superenkelvoud aantreffen, komt niet overeen met Mattens’ theorie.

Mattens: Als dat de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek is, dan deugt dat onderzoek niet.

Mattens: En hoe beregelen de Nijmeegse morfologen college- in collegebank, collegedictaat, collegegeld, collegezaal: een substantief zonder tussenklank (vgl. appel) met enkelvoudige of meervoudige betekenis?

Neijt: Die beregelen we niet. Ons onderzoek is geen prescriptief onderzoek. We onderzoeken de functie van de tussenklank voor taalgebruikers: is het een ritmisch element, vooral bedoeld om een prosodisch betere vorm te bereiken, of is het een betekeniselement, een meervoudsaanduider, zoals de oude spellingvoorschriften doen vermoeden?