Nieuws vanuit de onderzoeksgroep ‘Eerstetaalverwerving’

Secret

De onderzoeksgroep ‘Eerstetaalverwerving‘ van Paula Fikkert gaat een drukke zomer tegemoet. Hieronder een greep uit de aanstaande activiteiten:

Van 2-6 juli zijn een aantal leden van de groep in Berlijn voor de ICIS conferentie (International Conference on Infant Studies), met pre- en post-conference workshops, waar o.a. oud-student Nederlands Imme Lammertink haar masterscriptie presenteert.

Op 7 juli is de promotie van Christina Bergmann (Computational models of early language acquisition and the role of different voices), gevolgd door de promotie van Sho Tsuji (The road to native listening) op 9 juli. Beide promovendi organiseren een interactieve workshop op 8 juli, precies tussen hun promoties in: Bar camp: Making use of accumulated data in infant language acquisition research.

De week daarop is de hele groep actief tijdens de IASCL conferentie in Amsterdam (International Association for the Study of Child Language). Een aantal van onze studenten zijn daar ook ook aanwezig als assistent.

Na IASCL krijgen we bezoek van Katherine Demuth, onderzoeker aan Macquarie University, Sydney, Australia. Zij is op 21 en 22 juli in Nijmegen. Zie hier voor meer informatie.

Promovenda Antje Stöhr zal ons een jaar verlaten: zij heeft een Fulbright-beurs gekregen om een academisch jaar door te brengen op PennState bij Janet van Hell, haar tweede promotor.

 

Het Oranje-gevoel op het NOS-journaal

oranjeIn het Vidi-project Proud to be Dutch doet een team van onderzoekers onder leiding van Lotte Jensen onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse identiteit. Hoe kreeg deze vorm tijdens momenten van oorlog en vrede in de periode 1648-1815? Het NOS-journaal wijdde er gisteren (dinsdag 10 juni), in de aanloop naar het WK-voetbal, een item aan.

Lees hier over het Oranje-gevoel op de site van NOS.

Of kijk de video terug.

Presentatie over interactie in jeugdstrafzittingen in Minneapolis

Minneapolis_logo_400

Op zaterdag 31 mei presenteert Guusje Jol samen met Fleur van der Houwen (Vrije Universiteit Amsterdam) een paper over interactie tijdens jeugdstrafrechtzittingen.

In strafzaken met jeugdigen hebben de juridische professionals de plicht ervoor zorg te dragen dat de berechting plaatsvindt in ‘an atmosphere of understanding’. Het paper bespreekt, met behulp van conversatieanalyse, hoe de rechter dat begrip tot stand probeert te brengen.

De presentatie vindt plaats tijdens de conferentie van de Law and Society Association (29 mei tot en met 1 juni) in Minneapolis.

Things to Remember

memory

Op 5 en 6 juni aanstaande wordt op onze eigen Radboud Universiteit de conferentie ‘Things to Remember: Materializing Memories in Art and Popular Culture’ georganiseerd.

De sectie Vroegmoderne Letterkunde is goed vertegenwoordigd: zowel Lotte Jensen als Lieke van Deinsen zullen op deze dagen spreken over hun onderzoek. Informatie over het congres en het programma vind je hier.

Onderzoek Lieke Verheijen in de Trouw

 

Er wordt van alles gezegd over de invloed van social media op te taalvaardigheid. Maar is die invloed er wel echt? En over welke invloed hebben we het dan precies? Over deze vragen gaat het promotieonderzoek van Lieke Verheijen.

Het onderwerp leeft duidelijk bij een breder publiek: Lieke is geïnterviewd met als resultaat een uitgebreid artikel in Trouw van 21 mei.

Artikel_Trouw_21-05-2014[1]

Presentatie nieuwsberichten over kindermishandeling

 

acdclogo2text

 

Buitenpromovenda Afrooz Rafiee bespreekt haar onderzoeksopzet bij de Amsterdam Critical Discourse Community (ACDC). In haar onderzoek vergelijkt zij hoe kindermishandeling in de Verenigde Staten in het nieuws komt, met de manier waarop dat in Iran gebeurt. Ze kijkt daarbij zowel naar productie van nieuwberichten, de opbouw van de nieuwsberichten zelf en de receptie.

 tijd en plaats: maandag 26 mei, 15.30-17.00, Vrije Universiteit, 14A20.

meer informatie: http://www.acdcweb.tk/

Werkbezoek college van bestuur aan letterenfaculteit

 

e humanities

Dat de Faculteit der Letteren onderzoekers van allerlei pluimage herbergt, was al bekend. En nu weet het college van bestuur (CvB) het ook: op 7 mei kwamen Gerard Meijer, Bas Kortman en Wilma de Koning namelijk op werkbezoek om zich ervan op de hoogte te laten stellen welk onderzoek er zoal plaatsvindt in het Erasmusgebouw. Daarbij waren ook twee promovendi van onze afdeling aanwezig: Guusje Jol (taalbeheersing) en Jeroen Dera (moderne letterkunde).

Tijdens een korte introductie vertelde André Lardinois, onderzoeksdirecteur van HLCS, de ins en outs over bestuurlijke kwesties als geldstromen, valorisatie en personeelsopbouw. Daarna passeerden in een straf tempo (Neelie Kroes kreeg die middag de Vrede van Nijmegen Penning) de volgende onderwerpen: ‘politieke aspecten van interne kolonisatie’ (Liesbeth van de Grift), de relatie tussen literatuurkritiek en nieuwe media (Jeroen Dera), politieverhoren met kind-getuigen (Guusje Jol), de manieren waarop verschillende talen weergeven wie/wat de handelende instantie in een zin is  (Sander Lestrade) en de weergave van geur in taal (Asifa Majid).

De presentaties maakten duidelijk hoe kleurrijk en veelzijdig het onderzoek binnen Letteren is. De scherpe vragen van het College van Bestuur – bijvoorbeeld over de maatschappelijke reikwijdte van ons onderzoek – boden daarnaast stof voor de nodige (zelf)reflectie. Zo gingen niet alleen de bestuursleden, maar ook de onderzoekers met nieuwe inzichten naar huis.

Lotte Jensen te gast bij OVT

sneeuwlandschap

Aankomende zondag is Lotte Jensen, universitair hoofddocent Oudere Nederlandse Letterkunde, te gast bij OVT (Radio 1, 10.00 uur). Ze zal daar spreken over de bevrijding van Naarden van de Fransen tweehonderd jaar geleden. Terwijl grote delen van het land al in november 1813 bevrijd waren, bleven sommige steden nog lang in Franse handen. Pas op 7 mei 1814 capituleerde de Franse bevelhebber en op 12 mei verlieten de laatste Franse soldaten de vestingstad.
Over de bevrijding van Naarden in 1814 is ook een publicatie verschenen, met daarin  bijdragen van onder andere Frits van Dulm, Jan Vollers en Lotte Jensen. Meer informatie over de publicatie en de herdenking vindt u hier.

Nieuw nummer van Queeste verschenen

queesteVorige week verscheen een speciaal themanummer van Queeste, tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Het themanummer getiteld ‘A Bunch of Books. Book Collections in the Medieval Low Countries’ verscheen naar aanleiding van het gelijknamige congres dat vorig jaar aan de Radboud Universiteit Nijmegen plaatsvond.

Het nummer bevat artikelen van Albert Derolez, Hanno Wijsman, Ryan Perry en Ad Poirters en een inleiding van Suzan Folkerts en Renée Gabriël over het onderzoek naar boekencollecties. Daarnaast bevat het drie recensies van de literatuurgeschiedenis Wereld in woorden van Frits van Oostrom. Raadpleeg hier de inhoudsopgave.

Oratie van Nicoline van der Sijs online

Freek 1Afgelopen donderdag, 27 maart, sprak prof. dr. Nicoline van der Sijs in Nijmegen haar oratie uit getiteld De voortzetting van de historische taalkunde met andere middelen.

In haar oratie gaat Van der Sijs in op de E-Humanities en de nieuwe toekomst van oude teksten. Digitale onderzoeksmethoden zijn binnen de geesteswetenschappen sterk in opkomst. De verwachtingen zijn hooggespannen, zowel bij onderzoekers als bij subsidiegevers. Terwijl de computer met moderne teksten al redelijk uit de voeten kan, zijn er voor oude teksten nog veel moeilijkheden te overwinnen.

De tekst van deze oratie staat inmiddels online.