Presentatie Schokkende Boeken

schokkende boeken

Gisteren gepresenteerd in Leiden: de bundel Schokkende Boeken, onder redactie van Rick Honings, Olga van Marion en Lotte Jensen, die aan onze afdeling verbonden is als universitair hoofddocent Oudere Nederlandse Letterkunde. In het tot op de nok toe gevulde theater Imperium werden door Theater Kwast enkele scènes opgevoerd uit het werk van de zeventiende-eeuwse dichter Jan Vos en de schrijfster Kristien Hemmerechts. Deze werden ingeleid door twee sprekers die ook een bijdrage aan de bundel leverden: onze medewerker Nina Geerdink en Stine Jensen. Daarnaast droeg Ilja Leonard Pfeiffer, winnaar van de AKO literatuurprijs in 2013, voor uit Het grote baggerboek (waarover Jos Joosten, onze hoogleraar Nederlandse Letterkunde, een bijdrage schreef in Schokkende Boeken). De redacteuren mochten Pfeiffer ook het eerste exemplaar van de bundel overhandigen. Het boek – een absolute aanrader – is vanaf vandaag verkrijgbaar in de winkel of bij Uitgeverij Verloren.

Veni-subsidie voor Tineke Snijders

veniEen belangrijke uitdaging voor baby’s is om betekenis te vinden in de klankenbrij die ze om zich heen horen. Voordat ze klanken kunnen gaan linken aan betekenis moeten ze leren waar de woordgrenzen zitten in continue spraak.

Tineke Snijders ontving afgelopen maand vanuit de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een vernieuwingsimpuls Veni-subsidie. Hiermee wil ze onderzoeken of baby’s woorden beter oppikken wanneer hun hersenen resoneren, meetrillen, met de spraak. Anders gezegd, wanneer hun hersencellen als het ware ‘meedeinen’ met het ritme van de spraak.

 We weten al dat baby’s in eerste instantie ritmische aanwijzingen gebruiken­ om te weten te komen waar woordgrenzen zich bevinden. Nederlandse baby’s gebruiken bijvoorbeeld de afwisseling tussen beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen als belangrijke eerste aanwijzing. Net als spraak, vertonen ook de hersenen ritmische activiteit. Tineke denkt dat baby’s het ritme van taal zo goed kunnen oppikken omdat hun hersenen, wanneer ze taal horen, gaan vuren in het ritme van de taal.

 We weten dat neuronen in de hersenen van volwassenen resoneren met datgene wat iemand om zich heen ziet of hoort. Op het moment dat je bijvoorbeeld een piepje hoort in een bepaald ritme, dan zullen neuronen in je auditieve cortex (dat deel van de hersenen dat inkomend geluid verwerkt) in datzelfde ritme gaan vuren. Ook de verschillende ritmes van taal worden opgepikt door je hersenen. De resonantie van het brein met de spraak maakt het verwerken van die spraak gemakkelijker. Waarschijnlijk komt dit omdat de resonantie ervoor zorgt dat de luisteraar beter kan voorspellen wat de spreker gaat zeggen.

 Er is weinig bekend over neuronale resonantie bij baby’s en we weten nog niet in hoeverre dit mechanisme van belang is bij de vroege taalontwikkeling. We weten wel dat wanneer ouders met baby’s praten, ze het ritme van de spraak intuïtief extra aandacht geven. Ze spreken dan meer melodisch, maar ook ritmischer. Op de schaal van spreken tot volwassen, naar praten tegen baby’s, tot het zingen van liedjes, worden melodische en ritmische aspecten van taal steeds sterker.

 Tineke wil onderzoeken of baby’s van acht maanden oud woorden beter oppikken wanneer hun hersenen het ritme van de spraak overnemen. Helpt het als ze woorden in een strak ritme horen, zoals in een liedje? Voorspellen verschillen tussen baby’s in deze breinresonantie hun latere taalontwikkeling? Is dit genetisch bepaald?

 Deze vragen zal ze de komende jaren proberen te beantwoorden in haar Veni-project!

 

Criminaliteit, taal en recht in Mainz, Duitsland

GSFL logoWat kunnen we opmaken uit de manier waarop een zelfmoordbriefje is opgesteld? Welke invloed heeft het proces-verbaal van verhoor bij politie op rechtbankinteractie, die uiteindelijk beslissend is voor veroordeling of vrijspraak? Hoe wordt de manier waarop beslissingen genomen worden in de EU beïnvloed door de talen van de verschillende afgevaardigden? Dit zijn maar een paar vragen die ter sprake zullen komen tijdens de Roundtable 2014 van de Germanic Society for Forensic Linguistics (GSFL), 5-7 september 2014 in Mainz, Duitsland.

Tijdens deze bijeenkomst zullen forensische experts en studenten van over de hele wereld onderzoeken hoe criminaliteit, taal en het recht elkaar beïnvloeden en welke impact dat heeft op de dagelijkse praktijk. De keynote speakers zijn: special crimes officer en expert in ondervragingsmethoden detective M. Allen (UK), forensisch taalkundige en zelfstandig forensisch adviseur dr. S. Blackwell (UK), klinisch taalkundige aan het Wiener Institute for SuicideResearch dr. B. Eisenwort (AT) en forensisch taalkundige en deskundige in strafzaken dr. F. van der Houwen. Behalve deze keynote speakers zullen er bijdragen zijn van deskundigen uit Tunesië tot Australië en van Duitsland tot Brazilië. Guusje Jol (taalbeheersing) is mede-organisator van de Roundtable.

Het doel van de GSFL is het onderzoeksveld van de forensische taalkunde te bevorderen en om internationale samenwerking te bewerkstelligen tussen taalkundigen, criminologen, sociologen, psychologen, juristen en de politie.

Dit jaar is er een speciale dag voor studenten toegevoegd aan het programma op vrijdag 5 september. Studenten en jonge onderzoekers kunnen dan hun werk presenteren. Ook is er aandacht voor waar je forensische taalkunde kun studeren, hoe je je werk kunt publiceren en wat toekomstperspectieven zijn in de forensische linguïstiek. Voor studenten gelden speciale tarieven.

 

Voor meer informatie en voor het reserveren van plaatsen:

www.gsfl.info of Dr. I. M.  Laversuch Nick (mavi.yaz@web.de)         

Lezing Sabrina Corbellini

Sabrina Corbellini

Op maandag 25 augustus is Sabrina Corbellini (Rijksuniversiteit Groningen) te gast bij de themagroep RMEMS. Zij verzorgt op uitnodiging van Johan Oosterman en Nina Geerdink een lezing getiteld ‘Looking for the medieval reader’. De lezing vindt plaats van 13.30-14.30u in zaal 2.56 van het Erasmusgebouw en iedereen – ook studenten! – is van harte welkom.

Hierbij het abstract van Corbellini’s lezing:

Looking for the medieval reader

This presentation will deal first with a short discussion on new research trends in the history of reading in pre-modern times and then present a discussion of how theoretical approaches could be applied in the reconstruction of reading activities, in particular those with a “religious” character, in late medieval Europe. Reading activities and reading experiences of medieval readers will be moreover discussed in the wider context of the religious, social and cultural transformation of the long fifteenth century (1350-1550).

Bibliotheeknieuws: nieuwe database met actueel en historisch video- en audiomateriaal beschikbaar

beeld en geluidDe Universiteitsbibliotheek heeft per 1 juli een abonnement genomen op Academia. Hierdoor hebben studenten, docenten en onderzoekers van de universiteit online toegang tot tienduizenden uren streaming video- en audiomateriaal voor het hoger onderwijs in Nederland, geselecteerd uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Dit unieke materiaal is speciaal van belang voor het onderwijs, maar kan ook gebruikt worden ter ondersteuning van een presentatie of als bron dienen voor onderzoek. Het materiaal is door Beeld en Geluid voorzien van uitgebreide gegevens.

Welke bronnen zitten in Academia?
•Dagelijkse upload van Journaal en actualiteitenprogramma’s
•Documentaires
•Programma’s publieke omroepen
•Historisch en actueel radiomateriaal
•Smalfilm
•RVD-materiaal (o.a. Koninklijk Huis)
•Zendtijd politieke partijen/voorlichtingsfilms overheid
•Bestellingen van Academia-klanten
 
 
 
Op de website van de bibliotheek vindt je een deze handleiding en een aantal tips. Meer informatie en instructievideo’s zijn te vinden op de pagina Veelgestelde vragen. Voor vragen of een instructie kun je contact opnemen met de medewerkers van de Universiteitsbibliotheek via Ask Your Librarian.

Wyke Stommel presenteert in York over online medische hulp

wyke

Als je geïnteresseerd bent in microanalyses van online communicatie (Twitter, fora, Facebook, blogs, chat, mail, etc.), kom 14 en 15 juli a.s. naar York voor het symposium MOOD-Y. Het programma bestaat uit korte presentaties in parallelsessies, 30-minuten plenaire lezingen en datasessies. Susan Herring, dé hoogleraar op het gebied van computergemedieerde communicatie, geeft een lezing via een live videoverbinding. Zie voor een overzicht van het programma en de sprekers:  http://www.ds.uzh.ch/_docs/1322/MOOD-Y_Conference_Schedule_2.pdf .

Wyke Stommel zal een lezing geven over de relatie tussen het medium en de sociale interactie en het vergelijken van interacties via verschillende media kan helpen om die relatie te onderzoeken. Sociale interactie die eerder mondeling gedaan werd, vindt tegenwoordig vaak plaats op, of via nieuwe media. We overleggen met collega’s via e-mail, we vragen om informatie of advies via een chatservice, we klagen over organisaties of de politiek via Twitter, we krijgen psychologische steun op lotgenotenfora of via een online cursus en we nodigen vrienden uit voor een feestje via WhatsApp. Maar zien die sociale handelingen via nieuwe(re) media er precies hetzelfde als via de traditionelere media (mondeling)? Anders gezegd, wat is en wat zijn de verschillen tussen media vanuit het perspectief van sociale interactie? In de lezing geeft Wyke een voorbeeld van hoe een vergelijking van interacties via verschillende media gedaan kan worden, namelijk de vergelijking van een chatservice met een telefonische hulplijn.

zie ook: http://www.york.ac.uk/news-and-events/events/public-lectures/summer-2014/moody-symposium/

Nieuws vanuit de onderzoeksgroep ‘Eerstetaalverwerving’

Secret

De onderzoeksgroep ‘Eerstetaalverwerving‘ van Paula Fikkert gaat een drukke zomer tegemoet. Hieronder een greep uit de aanstaande activiteiten:

Van 2-6 juli zijn een aantal leden van de groep in Berlijn voor de ICIS conferentie (International Conference on Infant Studies), met pre- en post-conference workshops, waar o.a. oud-student Nederlands Imme Lammertink haar masterscriptie presenteert.

Op 7 juli is de promotie van Christina Bergmann (Computational models of early language acquisition and the role of different voices), gevolgd door de promotie van Sho Tsuji (The road to native listening) op 9 juli. Beide promovendi organiseren een interactieve workshop op 8 juli, precies tussen hun promoties in: Bar camp: Making use of accumulated data in infant language acquisition research.

De week daarop is de hele groep actief tijdens de IASCL conferentie in Amsterdam (International Association for the Study of Child Language). Een aantal van onze studenten zijn daar ook ook aanwezig als assistent.

Na IASCL krijgen we bezoek van Katherine Demuth, onderzoeker aan Macquarie University, Sydney, Australia. Zij is op 21 en 22 juli in Nijmegen. Zie hier voor meer informatie.

Promovenda Antje Stöhr zal ons een jaar verlaten: zij heeft een Fulbright-beurs gekregen om een academisch jaar door te brengen op PennState bij Janet van Hell, haar tweede promotor.

 

Het Oranje-gevoel op het NOS-journaal

oranjeIn het Vidi-project Proud to be Dutch doet een team van onderzoekers onder leiding van Lotte Jensen onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse identiteit. Hoe kreeg deze vorm tijdens momenten van oorlog en vrede in de periode 1648-1815? Het NOS-journaal wijdde er gisteren (dinsdag 10 juni), in de aanloop naar het WK-voetbal, een item aan.

Lees hier over het Oranje-gevoel op de site van NOS.

Of kijk de video terug.

Presentatie over interactie in jeugdstrafzittingen in Minneapolis

Minneapolis_logo_400

Op zaterdag 31 mei presenteert Guusje Jol samen met Fleur van der Houwen (Vrije Universiteit Amsterdam) een paper over interactie tijdens jeugdstrafrechtzittingen.

In strafzaken met jeugdigen hebben de juridische professionals de plicht ervoor zorg te dragen dat de berechting plaatsvindt in ‘an atmosphere of understanding’. Het paper bespreekt, met behulp van conversatieanalyse, hoe de rechter dat begrip tot stand probeert te brengen.

De presentatie vindt plaats tijdens de conferentie van de Law and Society Association (29 mei tot en met 1 juni) in Minneapolis.