Honours-studenten op werkbezoek in Gent

 

Op woensdag 28 januari waren honours-studenten Emma Turkenburg en Jochem Aben met hun begeleiders Lettica Hustinx en Wilbert Spooren op pad naar Gent. Natuurlijk ook om daar Gentse neuzen en sneeuwballen te kopen maar vooral om op bezoek te gaan bij de Vlaamse taalpsycholoog prof. dr. Marc Brysbaert.
Brysbaert
In het honoursproject ‘In concreto’ willen Emma en Jochem te weten komen wat nu eigenlijk ervoor zorgt dat informatie concreet is. Een woord als ‘kasteel’ is concreter dan een woord als ‘termijn’. Is dat omdat een concreet woord als ‘kasteel’ specifieker is dan abstracte woorden, omdat je er makkelijker een voorstelling van kunt maken of een tekening of om nog een andere reden? Elk van die mogelijkheden is wel eens genoemd in de literatuur. Het gesprek met Brysbaert maakte duidelijk dat wij niet de enigen zijn die zich hier mee bezig houden.  Concreetheid is belangrijk omdat er allerlei effecten zijn van concreetheid: zo zijn concrete woorden makkelijker uit het geheugen te halen, worden ze makkelijker herkend als woorden, ze worden interessanter gevonden en ze zorgen voor meer tekstbegrip.

“Honours-studenten op werkbezoek in Gent” verder lezen

Verschenen: ‘Op de hielen’

opdehielen

Gisteren verschenen bij Uitgeverij Vantilt: Op de hielen. Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur, onder redactie van Jos Muijres en Esther Op de Beek. Op de hielen is een artikelenbundel waarin (voormalige) Nijmeegse neerlandici schrijven over romans die de afgelopen tien jaar in Nederland en Vlaanderen werden gepubliceerd. De romans in kwestie hebben één ding met elkaar gemeen: ze waren elk het onderwerp van een college in de jaarlijkse Postacademische Cursus Recente Nederlandse en Vlaamse Letterkunde, die consequent hoge bezoekersaantallen telt. Dit jaar viert de cursus een tienjarig jubileum en het is voor die gelegenheid dat PAO-coördinator Jos Muijres, samen met Esther Op de Beek, Op de hielen samenstelde.

Op de foto is te zien hoe Muijres het eerste exemplaar van het boek overhandigt aan Margot van Mulken, decaan van de Faculteit der Letteren. Zij is niet de enige die Op de hielen in ontvangst zal nemen, want dit jaar krijgen alle medewerkers van de faculteit een exemplaar als kerstgeschenk. Het boek bevat bijdragen van achtereenvolgens Jos Joosten (over Martin Michael Driessen), Marieke Winkler (over Leon de Winter), Jeroen Dera (over Stephan Enter), Esther Op de Beek (over Yves Petry), Johan Oosterman (over Paul Claes), Mathijs Sanders (over Erwin Mortier), Floor van Renssen (over Geertrui Daem), Jos Muijres (over Paul Verhaeghen) en Rob van de Schoor (over Marcel Möring).

Nieuw! Minor E-humanities: Onderzoek in historische teksten

digital humProf. dr. Nicoline van der Sijs en dr. Margit Rem, medewerkers van onze afdeling,  hebben met een aantal collega’s uit de letterenfaculteit een nieuwe minor in het leven geroepen. Begin februari start deze minor die voor vrijwel iedere Letterenstudent  toegankelijk is.

In een special die de Groene Amsterdammer op 31 oktober 2013 aan de geesteswetenschappen wijdde, bleek dat onderzoekers over het algemeen van oordeel zijn dat de geesteswetenschappen aan het begin van een nieuw tijdperk staan. Als belangrijkste innovatie zien zij de opkomst van nieuwe digitale onderzoeksmethoden, de zogenoemde E-humanities of Digital Humanities. De opleiding Nederlandse Taal en Cultuur wil nu ook de studenten (op grote schaal) kennis laten maken met deze nieuwe onderzoeksmethoden. De studenten  leren welke grote digitale bestanden (zoals historische kranten, literaire teksten uit de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren) er in de Lage Landen bestaan en hoe hierin informatie kan worden opgezocht. Daarnaast leren ze computerprogramma’s kennen waarmee tekstbestanden kunnen worden geanalyseerd en vragen kunnen worden beantwoord zoals: wanneer zijn de werken van Edgar Allan Poe of Alexander Poesjkin in de Lage Landen geïntroduceerd? Hoe populair zijn ze geweest in de 19e en de 20e eeuw? Hoe kun je in Twitterberichten het verloop van een griepepidemie volgen? Wordt er vaker ‘groter als’ geschreven dan ‘groter dan’, en bestaan er verschillen in het medium (formele schrijftaal, Twitter, kranten) of zijn die afhankelijk van de leeftijd van de schrijvers?

Meer informatie is hier te vinden.

8 oktober: masterclass door kindertaalverwerving

Op woensdagmiddag 8 oktober organiseert de PI Group First language acquisition weer een masterclass voor middelbare scholieren. Tijdens deze masterclass denken de scholieren na over taalverwervingsonderwerpen voor hun profielwerkstuk en werken het onderwerp uit in een onderzoeksvraag. Ook komt het onderzoeksplan en de uitvoering daarvan aan bod. Aan het eind van de middag is er een rondleiding in het babylab. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag onder begeleiding van docenten van hun eigen school.

De leerlingen die meedoen aan de masterclass en hun profielwerkstuk insturen, kunnen ook nog een Profielwerkstukprijs winnen.

Voor meer informatie: http://www.ru.nl/gettingsoundsinmind/education/profielwerkstukken/

 

masterclass32013

Yvette Linders wint Onderwijsprijs Letteren

We hadden het natuurlijk niet anders verwacht, maar het moest nog wel even gebeuren: vanavond won Yvette Linders de Onderwijsprijs Letteren! De jury was vol lof voor deze docent ‘die zelfs statistiek leuk weet te maken’, en die liefst dertien vakken in één collegejaar wist te verzorgen zonder een steekje te laten vallen. Yvettes onderwijsevaluaties blinken uit in zeldzaam hoge scores en ze heeft de prijs dan ook verdiend gewonnen. We zijn er trots op zo’n docent in ons midden te hebben!

yvette

Onderwijsnieuws: Teacher in Residence

AnneVeenstra[1]

Per 1 september 2014 komt Anne Veenstra, docent Nederlands in de bovenbouw van het 4de Gymnasium in Amsterdam, een half jaar lang de opleiding NTC ondersteunen om de overgang van middelbare school naar universiteit te versoepelen. Anne zal de opleiding gevraagd en ongevraagd advies geven over de mogelijkheden voor verbetering. Anne is daarmee de derde ‘Teacher in Residence’ die de Faculteit der Letteren aanstelt.

De overstap van middelbare school naar universiteit is voor veel aankomende studenten heel groot. Op de universiteit worden vaardigheden van hen verwacht waarop in het middelbaar onderwijs weinig nadruk werd gelegd: hoe verwerk ik grote hoeveelheden literatuur op een efficiënte wijze? hoe zoek ik betrouwbare informatie? hoe doe ik daar verslag van? Bovendien hebben heel veel nieuwe studenten een weinig precies beeld van wat de opleiding Nederlands inhoudt: Nederlands, dat gaat toch over boeken lezen? over taal?

Omgekeerd is de universiteit niet heel goed op de hoogte van wat middelbare scholieren kunnen en kennen aan het eind van het VWO. Ook zijn we als universiteit wellicht niet altijd even vertrouwd met de werkvormen van de middelbare school.

De hoop is dat we met de adviezen van de Teacher in Residence antwoord krijgen op de vraag hoe we de overgang van VWO naar WO kunnen verbeteren en hoe we onze studenten zo snel mogelijk een academische houding bij kunnen brengen. Daarnaast hopen we van Anne goede ideeën te horen over onze voorlichting en onderwijsvormen.

Yvette Linders genomineerd voor onderwijsprijs letteren

YL

Wie de Onderwijsprijs Letteren dit jaar gaat winnen, blijft nog even geheim. Maar Yvette Linders is één van de twee genomineerden. De andere genomineerde is Floris Meens (Geschiedenis). Wie van deze genomineerden de uiteindelijke winnaar wordt, zal bekend worden gemaakt op 11 september tijdens feestelijke avond met hapjes, drankjes en live muziek van de Radband. Hier alvast enkele hoogtepunten uit de voordracht van Yvette:

‘Yvette is een buitengewoon veelzijdig docent. In het kalenderjaar 2013 gaf zij onderwijs in maar liefst 13 vakken/onderdelen, die uiteenlopen van wetenschappelijk schrijven en mondeling presenteren, naar journalistieke basisvaardigheden, argumentatieanalyse, tot methodologische en statistiekvakken. Haar onderwijs wordt systematisch uitstekend geëvalueerd in de formele evaluaties en steekt ver uit boven het facultair gemiddelde. Dit is te meer opmerkelijk omdat Yvette ook onderwijs geeft in de vakken die doorgaans door studenten als noodzakelijk kwaad worden gezien, zoals methodologie en statistiek. Ze weet, alleen of samen met collega’s, opdrachten te bedenken die studenten inspireren en ertoe aanzetten boven zichzelf uit te stijgen.’

 

Uitreiking:

Datum:            donderdag 11 september

Tijd:                vanaf 17.00

Locatie:           Cultuurcafé

Bibliotheeknieuws: nieuwe database met actueel en historisch video- en audiomateriaal beschikbaar

beeld en geluidDe Universiteitsbibliotheek heeft per 1 juli een abonnement genomen op Academia. Hierdoor hebben studenten, docenten en onderzoekers van de universiteit online toegang tot tienduizenden uren streaming video- en audiomateriaal voor het hoger onderwijs in Nederland, geselecteerd uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Dit unieke materiaal is speciaal van belang voor het onderwijs, maar kan ook gebruikt worden ter ondersteuning van een presentatie of als bron dienen voor onderzoek. Het materiaal is door Beeld en Geluid voorzien van uitgebreide gegevens.

Welke bronnen zitten in Academia?
•Dagelijkse upload van Journaal en actualiteitenprogramma’s
•Documentaires
•Programma’s publieke omroepen
•Historisch en actueel radiomateriaal
•Smalfilm
•RVD-materiaal (o.a. Koninklijk Huis)
•Zendtijd politieke partijen/voorlichtingsfilms overheid
•Bestellingen van Academia-klanten
 
 
 
Op de website van de bibliotheek vindt je een deze handleiding en een aantal tips. Meer informatie en instructievideo’s zijn te vinden op de pagina Veelgestelde vragen. Voor vragen of een instructie kun je contact opnemen met de medewerkers van de Universiteitsbibliotheek via Ask Your Librarian.

Symposium Master Letterkunde

Books

Op dinsdag 24 juni sluiten studenten en docenten van de Master Letterkunde het cursusjaar gezamenlijk af met een symposium dat een inkijkje biedt in de resultaten die het afgelopen jaar zijn behaald. Studenten uit verschillende programma’s vertellen over hun werkstuk, stage of scriptie. Maarten Buser leest gedichten voor die hij schreef bij Writer in Residence Kees ’t Hart en het duo Arts & Lentes kijkt terug op het literaire festival Boek op de Bank.

Het symposium begint om 15.30 en duurt tot ongeveer 17.00. Het vindt plaats in GN6. Aansluitend is er een borrel in het Sportcafé.

Ben je geïnteresseerd in de Master Letterkunde, kom dan vooral even een kijkje nemen!