Meet… Hongling Xiao

Hello! I am Hongling Xiao from China. I started my PhD studies at CLS in mid-September 2015, under supervision of Prof. Wilbert Spooren and Prof. Ted Sanders (Utrecht University). I arrived just one month ago. So far, I enjoy the amazing academic atmosphere and the friendly and hardworking professors and researchers!

Hongling

My project is titled Causality and subjectivity in Mandarin Chinese: the meaning and use of causal connectives in spoken and new media discourse. Various studies have shown that language users systematically prefer one causal connective over another while expressing certain type of causal relations. Chinese has a rich repertoire of causal connectives: jiran, yinwei, youyu (all translated as “because”) and kejian, suoyi, yinci, (all translated as “so/therefore”), etc. Study of the meaning and use of these connectives as well as their distribution over different types of causality in spoken and new media Mandarin discourse, implies that people distinguish causal relationships in specific genres and mediums of communication. This has been widely tested within the theoretical framework of cognitive linguistics that linguistic categorization reflects cognitive categorization.  “Meet… Hongling Xiao” verder lezen

Maak kennis met… Sander Lestrade

Ik heb een jaar langer communicatiewetenschap en klassieke talen gestudeerd, iets langer literatuurwetenschap, en daarna vooral algemene taalwetenschap. Op dat laatste vakgebied ben ik ook gepromoveerd aan de RU, met een onderzoek naar algemeen geldende regels (“universalia”) in taal die ruimtelijke relaties uitdrukt.

zelf Het leuke aan het kijken naar andere talen is dat voor ons vanzelfsprekende relaties zoals ‘onder’ en ‘in’ helemaal niet vanzelfsprekend blijken te zijn, en door veel talen niet worden onderscheiden. Talen lijken daarentegen wel steeds dezelfde tweedeling te maken in de locatie waar iets of iemand zich bevindt en de bijbehorende “mode”-dimensie. De mode zegt iets over de verandering van de ruimtelijke relatie. Zo kunnen we “Maak kennis met… Sander Lestrade” verder lezen

Maak kennis met… Susanne Brouwer

Mijn naam is Susanne Brouwer (1981) en ik ben sinds 1 augustus werkzaam als universitair docent Psycholinguïstiek op de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur.SusanneBrouwer

Elf jaar geleden rondde ik mijn studie Psychologie aan Universiteit Utrecht af. Tijdens die studie ontwikkelde ik een interesse voor taalontwikkeling, waardoor ik besloot om een research master Linguistics te gaan doen (cum laude). Vervolgens solliciteerde ik op een AiO-plek bij het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen. In 2006 startte ik daar mijn promotieonderzoek getiteld Processing strongly reduced forms in casual speech onder begeleiding van Prof. dr. Anne Cutler, dr. Holger Mitterer en dr. Falk Huettig. Met een beurs van het Hugh Knowles Leadership Fund kreeg ik de kans om tijdens mijn promoveren een half jaar onderzoek te doen in het lab van Prof. dr. Ann Bradlow aan Northwestern University (Evanston, VS).

Deze samenwerking beviel zo goed dat ik direct na mijn promotie als postdoc onderzoeker aan de slag kon. Dit postdoc project ging over het herkennen van spraak in achtergrondgeluid. Uiteindelijk ben ik 3 jaar verbonden geweest aan Northwestern University. Van die 3 jaar heb ik 2 jaar gecombineerd met een postdoc positie aan Rijksuniversiteit Groningen. Het was een unieke ervaring om op twee continenten tegelijkertijd te werken. In Groningen werkte ik samen met Prof. dr. Monika Schmid en een groep van onderzoekers aan de onderwerpen taalverlies en tweetaligheid bij volwassenen.

Na deze positie keerde ik weer terug in Utrecht. Ik begon aan een nieuwe postdoc functie en ik werd academisch assistent van Prof. dr. Aylin Küntay voor het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling. We deden onderzoek naar de taalontwikkeling van eentalige en tweetalige kinderen in Nederland en Turkije. Tijdens deze positie heb ik ook een half jaar gewerkt aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik met veel plezier cursussen heb gegeven aan masterstudenten.

Mijn functie aan de Radboud Universiteit zal voor een deel bestaan uit het verzorgen van onderwijs. Ik geef een drietal cursussen aan bachelorstudenten (Inleiding in de Psycholinguïstiek, Statistiek en Methoden in de Neerlandistiek) en één cursus aan masterstudenten (Psycholinguïstiek). Mijn doel is om studenten enthousiast te maken over mijn vakgebied. Daarnaast vind ik het belangrijk om studenten te motiveren, zodat zij hun volledige potentie benutten. Wat betreft onderzoek wil ik graag mijn huidige projecten, die o.a. gaan over de onderliggende mechanismes van voorspellen tijdens taalverwerking, voort te zetten. Daarnaast hoop ik nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan, waarbij ik me graag laat inspireren door het onderzoek van mijn collega’s.

Maak kennis met… Margot Jager

Sinds 1 juli is Margot Jager werkzaam als postdoc onderzoeker op de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur. Margot stelt zich voor.

MargotJagerMargot Jager (1985) rondde in 2010 haar master Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar master begon ze als promovendus bij de afdeling Sociale Geneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Deze maand zal zij haar proefschrift getiteld ‘Unraveling the role of client-professional communication in adolescent psychosocial care’ indienen bij de leescommissie. In haar promotieonderzoek werkte ze nauw samen met onderzoekers van het UMCG, Orthopedagogiek en CIW in Groningen. Het afgelopen jaar werkte ze tevens aan een implementatieproject om de resultaten van haar onderzoek te vertalen naar het onderwijs en de praktijk.

Op 1 juli 2015 is Margot begonnen als postdoc onderzoeker in een project van Wyke Stommel. Haar onderzoek richt zich op de rol van metacommunicatie in chathulpverlening. Met conversatieanalyse gaat ze bekijken hoe online hulpverleners metacommunicatie inzetten, met name in de context van weerstand of onbegrip, in informatie- en adviesgesprekken die gaan over psychosociale problemen, alcohol- en drugsgebruik. Het is een eenjarig project waarin valorisatie van de onderzoeksresultaten een belangrijke rol speelt. Zo zal er een workshop worden ontwikkeld voor online hulpverleners gebaseerd op de resultaten van het onderzoek.

Maak kennis met… Ingeborg Roete

Sinds 1 september is Ingeborg Roete een kersverse promovenda op de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur. Ingeborg stelt zich voor.

IngeborgIngeborg Roete (1992) rondde in 2013 haar bachelor Kunstmatige Intelligentie af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na haar bachelor volgde ze de research master Cognitive Neuroscience aan de Radboud Universiteit en het Donders Institute for brain, cognition and behavior. Voor haar masterthesis onderzocht Ingeborg aan het Laboratoire des Sciences Cognitives et Psycholinguistique in Parijs hoe kindgerichte spraak het leren van klinkercategorieën en fonologische regels beïnvloedt. Naast haar studie heeft ze drie jaar als student-assistent gewerkt bij de afdeling Kunstmatige Intelligentie en hierbij werkcolleges en practica van diverse eerstejaars vakken begeleid.

Op 1 september 2015 is Ingeborg vanuit het Max Planck Instituut binnen de onderzoeksgroep First Language Acquisition begonnen aan haar PhD onder begeleiding van Prof. dr. Paula Fikkert en dr. Marisa Casillas (MPI). Ze heeft hiervoor een beurs gekregen van het IMPRS (International Max Planck Research School) for language sciences. Haar onderzoek richt zich op de invloed van kindgerichte communicatie op eerste taalverwerving. Met computationele modellen en gedragsexperimenten gaat ze bekijken hoe en of de speciale manier van communiceren met baby’s en kinderen het leren van de moedertaal vergemakkelijkt.

Maak kennis met… Nadine de Rue

NadineNadine de Rue (1990) begon in 2007 aan haar studie Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU). Na deze bachelor voltooide ze in 2012 ook haar master Taal- en Spraakpathologie (RU) cum laude. Vervolgens behaalde ze in 2013 haar bul voor de tweejarige Research Master Cognitive Neuroscience (Donders Graduate School for Cognitive Neuroscience, Nijmegen). Haar onderzoeksinteresse gaat voornamelijk uit naar moedertaalverwerving, taalontwikkelingsstoornissen en de daaraan gerelateerde processen in het zich ontwikkelende brein. “Maak kennis met… Nadine de Rue” verder lezen

Maak kennis met… Martine Veldhuizen

martinev

Martine Veldhuizen (historische letterkunde) heeft de Gerard Brom CRM Humanities Grant ontvangen. Ze krijgt daarmee vier maanden onderzoekstijd om een artikel en een Veni-voorstel te schrijven. De interfacultaire focusgroep Culture Religion and Memory (CRM) heeft deze subsidie beschikbaar gesteld om onderzoek op het snijvlak van cultuur, religie en herinnering te stimuleren.

In haar artikel schrijft Veldhuizen over ‘de zonden van de tong’ in vijftiende-eeuwse fransiscaanse literatuur in het Middelnederlands, zoals liegen, vloeken en vleien. Haar Veni-voorstel thematiseert het stereotype beeld van de kletsende, indiscrete vrouw. Psychologen zeggen dat dit bewezen onjuist is, maar het blijkt een hardnekkig vooroordeel te zijn. Veldhuizen wil kijken naar de eerste Nederlandse gedrukte literatuur om na te gaan of laatmiddeleeuwse opvattingen over loslippige vrouwen hierin een rol hebben gespeeld.

Haar artikel en Veni-voorstel sluiten aan bij haar expertise op het gebied van West-Europese opvattingen over fout spreekgedrag in de late middeleeuwen, zoals liegen, vloeken, schelden en roddelen. Het proefschrift van Veldhuizen is dit jaar bij uitgeverij Verloren gepubliceerd en heeft de titel De ongetemde tong. Opvattingen over zondige, onvertogen en misdadige woorden in het Middelnederlands (1300-1550).

Maak kennis met… Imme Lammertink

imme_lammertinkImme Lammertink (1991) rondde in 2012 haar bachelor Nederlandse Taal en Cultuur af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In dit jaar behaalde zij ook, onder leiding van prof. dr. Paula Fikkert, haar bul voor het disciplinaire Honoursprogramma van de faculteit letteren. Zij haalde haar bul met een project over klanksymboliek in Nederlandse peuters van 3-jaar oud. Na haar bachelor volgde Imme de Research Master Cognitive Neuroscience (specialisatie Language and Communication) aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het Donders Institute for brain, cognition and behaviour. “Maak kennis met… Imme Lammertink” verder lezen

Maak kennis met… Ted Laros

Sinds 1 september is Ted Laros aan onze afdeling verbonden als universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde. In dit blogbericht stelt hij zich voor.

ted

“Mijn naam is Ted Laros en ik ben sinds 15 augustus jongstleden werkzaam als universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde in Nijmegen.  Ik studeerde Nederlands in Utrecht en vergelijkende literatuurwetenschap in Utrecht, Los Angeles en Oldenburg (D). Van 2010 tot medio 2014 was ik verbonden aan de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. In het kader van het door de Deutsche Forschungsgemeinschaft gefinancierde project ‘Der Umgang der Jurisprudenz mit literarischen Texten’ werkte ik er aan een promotieonderzoek getiteld ‘Long Walk to Artistic Freedom: Law and the Literary Field in South Africa, 1910-2010’ (Referent: prof.dr. Ralf Grüttemeier; Korreferenten: prof.dr. Anton Kirchhofer (Oldenburg) en prof.dr. Peter D. McDonald (Oxford)). Binnen het DFG-project deed ik ook onderzoek naar collaboratieprocessen rond literaire auteurs gehouden in België na WOII. Naast mijn onderzoekswerkzaamheden gaf ik bij het Oldenburgse Instituut voor Neerlandistiek cursussen Moderne Nederlandse letterkunde aan bachelorstudenten.

In Nijmegen zal ik me in eerste instantie richten op het geven van een tweetal cursussen uit de minor Journalistiek (Journalistieke basisvaardigheden en Kunstkritiek). Daarnaast zal ik cursussen Moderne Nederlandse letterkunde verzorgen voor zowel bachelor- als masterstudenten. Binnen het onderzoeksprogramma Studying Criticism And Reception Across Borders (SCARAB) zal ik mijn huidige onderzoek naar de Zuid-Afrikaanse en Nederlandstalige literaturen/literaire systemen voortzetten. Ik hoop dat ik bij dit alles een mooie bijdrage zal kunnen leveren aan de Nijmeegse neerlandistiek en literatuurwetenschap.”

Maak kennis met… Joanka van der Laan

Tussen 1 september 2014 en 1 januari 2015 is historisch letterkundige Joanka van der Laan aan onze afdeling verbonden. Maak hier kennis met haar!

joanka

Na een bachelor Engelse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen voltooide Joanka van der Laan in augustus 2012 met distinction de master Medieval Studies aan de University of St Andrews.

Joanka heeft van de interfacultaire onderzoeksgroep Culture, Religion and Memory één van de Gerard Brom Grants toegewezen gekregen om voor een periode van 4 maanden onderzoek te doen, resulterend in een wetenschappelijke publicatie en een voorstel voor promotieonderzoek. Haar onderzoek richt zich op het gebedenboek van Maria van Gelre en de gebedscultuur in de vijftiende eeuw. Zij wordt hierin begeleid door Johan Oosterman. Joanka vertelt:

handschriftjoanka

“Tijdens mijn master maakte ik via Dr Katryn Rudy kennis met het gebedenboek van Maria van Gelre: een beroemd boek, waar verrassend genoeg toch nog veel over onbekend is. We weten wie de eerste eigenares was: hertogin Maria (hier afgebeeld in haar eigen boek), oorspronkelijk Franse, die naar Gelre kwam om te trouwen met hertog Reinout IV. Haar omvangrijke gebedenboek (in totaal 619 folio) is vooral bekend vanwege de prachtige miniaturen die erin voorkomen. Maar afgezien van die plaatjes is het boek ook erg interessant vanwege de teksten die erin staan. Daar richt ik mijn onderzoek op. Ik wil graag weten in welke traditie de verschillende gebeden staan en wat dit ons kan vertellen over de devotionele voorkeuren van Maria. En uiteindelijk wil ik breder onderzoek doen naar de context waarin dit gebedenboek staat: wat was de gebedscultuur van leken in de (vroege) vijftiende eeuw en hoe gebruikten zij daarbij hun boeken? In de maanden aan de Radboud Universiteit hoop ik een goede start te kunnen maken met dit onderzoek.”