Maak kennis met… Martine Veldhuizen

martinev

Martine Veldhuizen (historische letterkunde) heeft de Gerard Brom CRM Humanities Grant ontvangen. Ze krijgt daarmee vier maanden onderzoekstijd om een artikel en een Veni-voorstel te schrijven. De interfacultaire focusgroep Culture Religion and Memory (CRM) heeft deze subsidie beschikbaar gesteld om onderzoek op het snijvlak van cultuur, religie en herinnering te stimuleren.

In haar artikel schrijft Veldhuizen over ‘de zonden van de tong’ in vijftiende-eeuwse fransiscaanse literatuur in het Middelnederlands, zoals liegen, vloeken en vleien. Haar Veni-voorstel thematiseert het stereotype beeld van de kletsende, indiscrete vrouw. Psychologen zeggen dat dit bewezen onjuist is, maar het blijkt een hardnekkig vooroordeel te zijn. Veldhuizen wil kijken naar de eerste Nederlandse gedrukte literatuur om na te gaan of laatmiddeleeuwse opvattingen over loslippige vrouwen hierin een rol hebben gespeeld.

Haar artikel en Veni-voorstel sluiten aan bij haar expertise op het gebied van West-Europese opvattingen over fout spreekgedrag in de late middeleeuwen, zoals liegen, vloeken, schelden en roddelen. Het proefschrift van Veldhuizen is dit jaar bij uitgeverij Verloren gepubliceerd en heeft de titel De ongetemde tong. Opvattingen over zondige, onvertogen en misdadige woorden in het Middelnederlands (1300-1550).

Maak kennis met… Imme Lammertink

imme_lammertinkImme Lammertink (1991) rondde in 2012 haar bachelor Nederlandse Taal en Cultuur af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In dit jaar behaalde zij ook, onder leiding van prof. dr. Paula Fikkert, haar bul voor het disciplinaire Honoursprogramma van de faculteit letteren. Zij haalde haar bul met een project over klanksymboliek in Nederlandse peuters van 3-jaar oud. Na haar bachelor volgde Imme de Research Master Cognitive Neuroscience (specialisatie Language and Communication) aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het Donders Institute for brain, cognition and behaviour. “Maak kennis met… Imme Lammertink” verder lezen

Maak kennis met… Ted Laros

Sinds 1 september is Ted Laros aan onze afdeling verbonden als universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde. In dit blogbericht stelt hij zich voor.

ted

“Mijn naam is Ted Laros en ik ben sinds 15 augustus jongstleden werkzaam als universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde in Nijmegen.  Ik studeerde Nederlands in Utrecht en vergelijkende literatuurwetenschap in Utrecht, Los Angeles en Oldenburg (D). Van 2010 tot medio 2014 was ik verbonden aan de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. In het kader van het door de Deutsche Forschungsgemeinschaft gefinancierde project ‘Der Umgang der Jurisprudenz mit literarischen Texten’ werkte ik er aan een promotieonderzoek getiteld ‘Long Walk to Artistic Freedom: Law and the Literary Field in South Africa, 1910-2010’ (Referent: prof.dr. Ralf Grüttemeier; Korreferenten: prof.dr. Anton Kirchhofer (Oldenburg) en prof.dr. Peter D. McDonald (Oxford)). Binnen het DFG-project deed ik ook onderzoek naar collaboratieprocessen rond literaire auteurs gehouden in België na WOII. Naast mijn onderzoekswerkzaamheden gaf ik bij het Oldenburgse Instituut voor Neerlandistiek cursussen Moderne Nederlandse letterkunde aan bachelorstudenten.

In Nijmegen zal ik me in eerste instantie richten op het geven van een tweetal cursussen uit de minor Journalistiek (Journalistieke basisvaardigheden en Kunstkritiek). Daarnaast zal ik cursussen Moderne Nederlandse letterkunde verzorgen voor zowel bachelor- als masterstudenten. Binnen het onderzoeksprogramma Studying Criticism And Reception Across Borders (SCARAB) zal ik mijn huidige onderzoek naar de Zuid-Afrikaanse en Nederlandstalige literaturen/literaire systemen voortzetten. Ik hoop dat ik bij dit alles een mooie bijdrage zal kunnen leveren aan de Nijmeegse neerlandistiek en literatuurwetenschap.”

Maak kennis met… Joanka van der Laan

Tussen 1 september 2014 en 1 januari 2015 is historisch letterkundige Joanka van der Laan aan onze afdeling verbonden. Maak hier kennis met haar!

joanka

Na een bachelor Engelse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen voltooide Joanka van der Laan in augustus 2012 met distinction de master Medieval Studies aan de University of St Andrews.

Joanka heeft van de interfacultaire onderzoeksgroep Culture, Religion and Memory één van de Gerard Brom Grants toegewezen gekregen om voor een periode van 4 maanden onderzoek te doen, resulterend in een wetenschappelijke publicatie en een voorstel voor promotieonderzoek. Haar onderzoek richt zich op het gebedenboek van Maria van Gelre en de gebedscultuur in de vijftiende eeuw. Zij wordt hierin begeleid door Johan Oosterman. Joanka vertelt:

handschriftjoanka

“Tijdens mijn master maakte ik via Dr Katryn Rudy kennis met het gebedenboek van Maria van Gelre: een beroemd boek, waar verrassend genoeg toch nog veel over onbekend is. We weten wie de eerste eigenares was: hertogin Maria (hier afgebeeld in haar eigen boek), oorspronkelijk Franse, die naar Gelre kwam om te trouwen met hertog Reinout IV. Haar omvangrijke gebedenboek (in totaal 619 folio) is vooral bekend vanwege de prachtige miniaturen die erin voorkomen. Maar afgezien van die plaatjes is het boek ook erg interessant vanwege de teksten die erin staan. Daar richt ik mijn onderzoek op. Ik wil graag weten in welke traditie de verschillende gebeden staan en wat dit ons kan vertellen over de devotionele voorkeuren van Maria. En uiteindelijk wil ik breder onderzoek doen naar de context waarin dit gebedenboek staat: wat was de gebedscultuur van leken in de (vroege) vijftiende eeuw en hoe gebruikten zij daarbij hun boeken? In de maanden aan de Radboud Universiteit hoop ik een goede start te kunnen maken met dit onderzoek.”