Klanksymboliek in Philadelphia: Paula Fikkert en Imme Lammertink presenteren onderzoek

Conferentie: Society for Research in Child Development (SRCD)

Ik vraag jullie bij dezen een keuze te maken. Op de afbeelding hieronder zie je twee figuren. Een van deze twee figuren is een boeba, het andere figuur is een kiki. Bedenk nu voor jezelf: wat is de boeba en wat is de kiki?

Wanneer ik deze vraag aan het begin van een presentatie stel, is bijna iedereen het met elkaar eens. Het linker (ronde) figuur is de boeba en het rechter (puntige) figuur is de kiki. Als luisteraar koppelen we hier de vorm van het figuur (rond of puntig) en de klanken van boeba (rond) en kiki (puntig) aan elkaar om tot te betekenis van het woord te komen. Dit is bijzonder, want bij de meeste woorden in het Nederlands is de relatie tussen de klank van het woord en de betekenis van het woord geheel arbitrair (waarom heet een stoel een stoel?). Dit laatste is niet in alle talen het geval; sommige talen (bijvoorbeeld het Japans) hebben een speciale woordklasse waarin de betekenis van woorden gekoppeld is aan de klanken van deze woorden. Dit verschijnsel waarbij betekenis en klank gekoppeld zijn, heet klanksymboliek.

Deze week zal ik, samen met Paula Fikkert en Sho Tsuji, een bezoek brengen aan een grote 3-daagse conferentie georganiseerd door de Society for Research in Child Development (SRCD) in Philadelphia (USA). Tijdens deze conferentie presenteren wij de resultaten van ons onderzoek naar de ontwikkeling van gevoeligheid voor klanksymboliek in Nederlandse kinderen. “Klanksymboliek in Philadelphia: Paula Fikkert en Imme Lammertink presenteren onderzoek” verder lezen

Anéla Juniorendag 6 maart: Lisa Rommers presenteert

Voor alle neerlandici die vorig jaar rond mei voor het experiment van mijn bachelorwerkstuk naar heel veel geluiden van de Engelse fonemen /E/ en /ae/ hebben geluisterd, nogmaals: bedankt! Door dit experiment weet ik nu meer of de prosodische kenmerken van Infant Directed Speech helpen bij het leren van een niefoto_Lisauw foneemcontrast. Na mijn bachelor Nederlands, waarin ik het ontzettend leuk en interessant vond om dit experiment op te zetten en uit te voeren, ben ik begonnen met de researchmaster Cognitive Neuroscience. Daar mag ik nu naar hartenlust twee jaar lang nog meer experimenten uitvoeren (ja ja, schrik niet, ook daar is jullie hulp weer hard bij nodig!). Maar aanstaande vrijdag 6 maart nog even terug naar mijn bachelorwerkstuk, want vrijdag is het de Anéla juniorendag. Dit is een dag waarop junioronderzoekers van verschillende universiteiten naar Nijmegen komen om onderzoek op het gebied van de toegepaste Taalkunde te presenteren. Een dag die ik niet wilde missen, en met geluk: Ik mag vrijdag mijn bachelorwerkstuk in de vorm van een poster presenteren. Een eerste kennismaking met de ‘echte’ onderzoekswereld, waar hopelijk leuke discussies worden aangegaan en nieuwe contacten ontstaan. Ik kijk er erg naar uit!

Door: Lisa Rommers – oud-studente Nederlandse Taal en Cultuur

Aankondiging: Studiedag Middeleeuwen over ‘Innovatie’

middeleeuwenstudiedag 2015De middeleeuwer zat niet stil. Alles moest beter, groter, mooier, sneller, hoger, efficiënter. Om dat te bereiken werd er in de middeleeuwen voortdurend op alle vlakken geïnnoveerd en geëxperimenteerd. De jaarlijkse interfacultaire studiedag is daarom gewijd aan bekende en minder bekende middeleeuwse innovaties.

Het thema wordt belicht vanuit historisch, kunsthistorisch, filosofisch,  taalkundig en letterkundig perspectief. Ad Poirters zit namens de afdeling Nederlandse taal en cultuur in de organisatie; Margit Rem en Johan Oosterman geven een lezing.

 

Datum: 6 maart, ontvangst vanaf 10.00 uur, opening 10.30 uur

Locatie: Spinozagebouw, Montessorilaan 3, zaal SP2 en na de lunch SP3

Kosten: gratis voor studenten en medewerkers van de RU, voor anderen EUR 5,-

Voor meer informatie zie: www.ru.nl/studiedagmiddeleeuwen

1 april: symposium over toekomst van de geesteswetenschappen

ijsschots

Op 1 april organiseren het Meertens Instituut en de afdeling Nederlandse taal en cultuur van de Radboud Universiteit het symposium:

‘Luid zingend op een ijsschots de zomer tegemoet: de toekomst van de geesteswetenschappen’

Op deze dag wordt hoogleraar Nicoline van der Sijs 60 jaar en dat is een mooie aanleiding voor een symposium.

Tijdens het symposium krijgen jonge Nijmeegse en Amsterdamse onderzoekers de gelegenheid in maximaal tien minuten hun toekomstvisie of toekomstwens te verwoorden – dat kan gaan over de toekomst van de geesteswetenschappen in het algemeen, van hun eigen onderzoek, van het onderzoek of onderwijs binnen hun discipline, of over de vraag hoe de Nederlandse taal of literatuur er in de toekomst uit gaan zien. Daarna zullen enkele senioronderzoekers hun toekomstvisie uiteen zetten. Vervolgens zal een panel met de sprekers en met het publiek in discussie gaan.

“1 april: symposium over toekomst van de geesteswetenschappen” verder lezen

Aankondiging: Lezing en workshop ‘Brievenliefde in tijden van Tinder’

love-letter

In tijden van online ontmoetingen en digitaal daten lijkt brievenschrijven een nodeloos trage, bewerkelijke en ondoelmatige vorm van hofmakerij. Toch kan de brief in de liefde ook nu nog van betekenis zijn. Op 12 februari organiseert het Soeterbeeck Programma een avond over ‘Brievenliefde in tijden van Tinder’.

Filosoof Emma de Vries (Universiteit Leiden) probeert die betekenis te vatten zonder te vervallen in het naïef-nostalgisch idee dat post de nieuwe verbindende kracht is in tijden van digitale vervreemding. Aan de hand van een reeks opmerkelijke literaire werken stelt zij dat juist de materialiteit van de brief ervoor zorgt dat epistoliek, romantiek en erotiek op een unieke manier samenkomen. Zo komt zij tot een amoureuze analyse van het hedendaags verdwijnen en herverschijnen van de papieren post.

Na de lezing geven dichters Wout Waanders en Jelko Arts van Literair Productiehuis Wintertuin (en oud-studenten Nederlands) een workshop Liefdesbrieven schrijven. Hoe verras je je geliefde op Valentijnsdag met een originele, prikkelende brief?

 

De avond is gratis toegankelijk voor studenten. Medewerkers betalen 5 euro. Aanmelden kan hier.

Datum: donderdag 12 februari 2015
Tijd: van 19:30 tot 21:30
Locatie: Collegezalencomplex Radboud Universiteit, Mercatorpad 1, Nijmegen

Serie symposia van de Jonge Akademie

Macro Colored Paper Clips

De Jonge Akademie organiseert een serie symposia waarbij een onderwerp vanuit verschillende disciplines wordt belicht. Tijdens de bijeenkomsten geven alfa-, bèta- en gammawetenschappers én kunstenaars hun visie op een actueel thema. De symposia hebben als doel om de meerwaarde van een interdisciplinaire benadering te laten zien.

Tijdens de eerste bijeenkomst (24 maart) spreekt onder meer Lotte Jensen van de afdeling Nederlands. Het thema van deze bijeenkomst is: Conflict en oplossingen. Andere sprekers zijn: Antoine Buyse, Rens Vliegenthart en Charlotte Mutsaers. Andrea Evers leidt de discussie. De bijeenkomst eindigt met een borrel. De toegang is gratis.

Locatie: Het Trippenhuis te Amsterdam

Datum: 24 maart 2015, 17.00 tot 19.00 uur.

Aanmelden kan via: http://www.dejongeakademie.nl/nl/agenda/interscience

Nijmegen vertegenwoordigd op mediacongres in Newcastle

meccsa_logo

Van 7 tot en met 9 januari vindt aan de Northumbria University in Newcastle (Groot-Brittannië) de jaarlijkse MeCCSA-conferentie plaats, een groot internationaal congres waar onderzoekers op het terrein van de media studies samenkomen. Het thema is dit jaar ‘Generations’, een concept dat breed wordt opgevat om de grote variëteit van onderzoekers binnen de media- en communicatiewetenschap een plaats te kunnen geven. Is het bijvoorbeeld mogelijk de mediageschiedenis op te vatten als een wisseling van de wacht door verschillende generaties media? Is er sprake van een nieuwe generatie mediatheoretici? Welke rol speelt het generatiedenken op het niveau van mediaproductie? Hoe worden verschillende generaties in uiteenlopende media gepresenteerd? En welke effecten hebben media op uiteenlopende generaties consumenten?

Vanuit onze afdeling zal Jeroen Dera een presentatie geven over zijn promotieonderzoek naar de relatie tussen literaire kritiek en de opkomst van nieuwe media. Centraal staan de critici P.H. Ritter jr. (1882-1962) en Jeroen Mettes (1978-2006), die in dubbel opzicht een andere generatie vertegenwoordigen: waar Ritter als gereputeerd criticus aan een radiocarrière begon, was Mettes een literaire internetpionier die via het nieuwe medium zijn eerste stappen in de literaire wereld zette. In zijn lezing zal Dera laten zien welke gevolgen dat verschil heeft voor de manier waarop de beide critici hun taakopvatting vormgaven, maar zal hij ook nagaan welke implicaties deze case studies hebben voor de vraag of met het internet een nieuwe generatie literatuurcritici is opgestaan.

 

De taal van de macht/ de macht van de taal

wintertijdinleuven_tcm20-60284Taalbeheersing in Leuven

Van 16 tot 18 december waren de taalbeheersers van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen te vinden in Leuven. Daar vond het dertiende congres van het VIOT (Vereniging voor Interuniversitair Overleg Taalbeheersing) plaats, dat als thema ‘de macht van de taal / de taal van de macht’ had meegekregen.  Taal kan macht hebben; taal kan, op een weloverwogen manier ingezet, bijdragen aan het realiseren van bepaalde doelen. Denk aan overtuigende taal in gezondheidsvoorlichting en reclame, aan tekststructuren die informatie in een tekst beter vindbaar maken, aan formuleringen van counselors in chatgesprekken die cliënten helpen om gesprekken af te ronden, enzovoort. Daarnaast richtte de conferentie zich op de taal van de machtigen. Politici, chirurgen in operatiekamers, politieagenten, et cetera. Hoe ziet dat taalgebruik eruit?  Hoe verandert dat taalgebruik door de jaren heen, zeker ook met het oog op de veranderende media? Tijdens de conferentie kwamen deze en vele andere onderwerpen aan bod. “De taal van de macht/ de macht van de taal” verder lezen

Taalbeheersers naar VIOT-congres Leuven

Iers collegeVan 16 tot en met 18 december vindt het driejaarlijkse VIOT-congres plaats in Leuven. Het thema dit jaar is ‘De macht van de taal / de taal van de macht’. De Nijmeegse taalbeheersers zijn goed vertegenwoordigd. Een speciale vermelding verdienen Honours-studenten Jochem Aben en Emma Turkenburg die samen met hun begeleiders Wilbert Spooren en Lettica Hustinx over hun onderzoek naar concreetheid zullen vertellen. Ook het onderzoek van tweedejaars Lilian Nijhuis reist af naar Leuven. “Taalbeheersers naar VIOT-congres Leuven” verder lezen

Imme Lammertink presenteert in Boston op 8 november

imme_lammertinkOp zaterdag 8 november zal Imme Lammertink de resultaten van haar masterscriptie presenteren op de Boston University Conference on Child Language Development (BUCLD, Boston, USA). BUCLD is een van de grootste conferenties binnen het onderzoeksgebied van de kindertaalverwerving. Imme onderzocht  welke talige cues (prosodie en zinsbouw) Nederlandse en Engelse kinderen van 2.5-jaar oud gebruiken het verloop van een gesprek te voorspellen. “Imme Lammertink presenteert in Boston op 8 november” verder lezen