Nijmegen vertegenwoordigd op mediacongres in Newcastle

meccsa_logo

Van 7 tot en met 9 januari vindt aan de Northumbria University in Newcastle (Groot-Brittannië) de jaarlijkse MeCCSA-conferentie plaats, een groot internationaal congres waar onderzoekers op het terrein van de media studies samenkomen. Het thema is dit jaar ‘Generations’, een concept dat breed wordt opgevat om de grote variëteit van onderzoekers binnen de media- en communicatiewetenschap een plaats te kunnen geven. Is het bijvoorbeeld mogelijk de mediageschiedenis op te vatten als een wisseling van de wacht door verschillende generaties media? Is er sprake van een nieuwe generatie mediatheoretici? Welke rol speelt het generatiedenken op het niveau van mediaproductie? Hoe worden verschillende generaties in uiteenlopende media gepresenteerd? En welke effecten hebben media op uiteenlopende generaties consumenten?

Vanuit onze afdeling zal Jeroen Dera een presentatie geven over zijn promotieonderzoek naar de relatie tussen literaire kritiek en de opkomst van nieuwe media. Centraal staan de critici P.H. Ritter jr. (1882-1962) en Jeroen Mettes (1978-2006), die in dubbel opzicht een andere generatie vertegenwoordigen: waar Ritter als gereputeerd criticus aan een radiocarrière begon, was Mettes een literaire internetpionier die via het nieuwe medium zijn eerste stappen in de literaire wereld zette. In zijn lezing zal Dera laten zien welke gevolgen dat verschil heeft voor de manier waarop de beide critici hun taakopvatting vormgaven, maar zal hij ook nagaan welke implicaties deze case studies hebben voor de vraag of met het internet een nieuwe generatie literatuurcritici is opgestaan.

 

De taal van de macht/ de macht van de taal

wintertijdinleuven_tcm20-60284Taalbeheersing in Leuven

Van 16 tot 18 december waren de taalbeheersers van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen te vinden in Leuven. Daar vond het dertiende congres van het VIOT (Vereniging voor Interuniversitair Overleg Taalbeheersing) plaats, dat als thema ‘de macht van de taal / de taal van de macht’ had meegekregen.  Taal kan macht hebben; taal kan, op een weloverwogen manier ingezet, bijdragen aan het realiseren van bepaalde doelen. Denk aan overtuigende taal in gezondheidsvoorlichting en reclame, aan tekststructuren die informatie in een tekst beter vindbaar maken, aan formuleringen van counselors in chatgesprekken die cliënten helpen om gesprekken af te ronden, enzovoort. Daarnaast richtte de conferentie zich op de taal van de machtigen. Politici, chirurgen in operatiekamers, politieagenten, et cetera. Hoe ziet dat taalgebruik eruit?  Hoe verandert dat taalgebruik door de jaren heen, zeker ook met het oog op de veranderende media? Tijdens de conferentie kwamen deze en vele andere onderwerpen aan bod. “De taal van de macht/ de macht van de taal” verder lezen

Taalbeheersers naar VIOT-congres Leuven

Iers collegeVan 16 tot en met 18 december vindt het driejaarlijkse VIOT-congres plaats in Leuven. Het thema dit jaar is ‘De macht van de taal / de taal van de macht’. De Nijmeegse taalbeheersers zijn goed vertegenwoordigd. Een speciale vermelding verdienen Honours-studenten Jochem Aben en Emma Turkenburg die samen met hun begeleiders Wilbert Spooren en Lettica Hustinx over hun onderzoek naar concreetheid zullen vertellen. Ook het onderzoek van tweedejaars Lilian Nijhuis reist af naar Leuven. “Taalbeheersers naar VIOT-congres Leuven” verder lezen

Imme Lammertink presenteert in Boston op 8 november

imme_lammertinkOp zaterdag 8 november zal Imme Lammertink de resultaten van haar masterscriptie presenteren op de Boston University Conference on Child Language Development (BUCLD, Boston, USA). BUCLD is een van de grootste conferenties binnen het onderzoeksgebied van de kindertaalverwerving. Imme onderzocht  welke talige cues (prosodie en zinsbouw) Nederlandse en Engelse kinderen van 2.5-jaar oud gebruiken het verloop van een gesprek te voorspellen. “Imme Lammertink presenteert in Boston op 8 november” verder lezen

Bart Verheijen geeft lezing over Franse Revolutie op 25 oktober

Franse revolutie‘De revolutie eet haar eigen kinderen op’ is een bekende uitspraak. De meest radicale activisten gaan inderdaad vaak ten onder in het revolutionaire geweld. Historicus Bart Verheijen schreef een boek over de Franse revolutie en legt uit wat dat met een volk doet.

De lezing vindt plaats van 14.00 tot 14.45u in De Bibliotheek De Mariënburg en wordt georganiseerd door Uitgeverij Vantilt. Toegang is gratis.

Meer verdieping in leeskringen

leeskring

Morgen houdt Jeroen Dera een lezing in de Nijmeegse hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid, getiteld ‘Haarscherpe splinters en blinde vlakken: over het bereiken van verdieping bij boekbesprekingen in leeskringen’. De lezing is een initiatief van de bibliotheek, die daarmee tegemoet komt aan het verzoek van leeskringdeelnemers om meer grip te krijgen op de analyse van literaire teksten.

Dera zal zijn tips illustreren aan de hand van de roman Grip van Stephan Enter, waarover hij een bijdrage schreef in het boek Op de hielen. Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur, dat eind dit jaar onder redactie van Jos Muijres en Esther Op de Beek verschijnt bij Vantilt. Meer informatie over de lezing vindt u hier.

Conference The making of the Humanities IV in Rome (Oct 16-18, 2014)

MAKHUM IV posterThis week the fourth conference on the history of the humanities, ‘The Making of the Humanities IV’ will take place at the Royal Netherlands Institute in Rome. This series of biennially organized conferences brings together scholars and historians interested in the comparative history of the humanities. “Conference The making of the Humanities IV in Rome (Oct 16-18, 2014)” verder lezen

Lezing Stefan Frank in Nottingham (15 oktober)

stefanOp 15 oktober geeft Stefan Frank een lezing bij de afdeling Psychologie van de Universiteit van Nottingham, met als titel:  “Studying sentence comprehension with statistical language models”.

De lezing gaat over hoe we het proces van zinsbegrip kunnen onderzoeken met behulp van statistische modellen van taal. Bij het leesproces speelt de mate waarin een woord te verwachten viel een belangrijke rol. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat het langer duurt om een woord te lezen dat minder verwacht was. Deze verwachtingen kunnen ook berekend worden door statistische modellen. Resultaten van leesexperimenten kunnen op die manier worden vergeleken met verschillende modellen, om zo het model te vinden waarin de eigenschappen van het menselijk taalsysteem het beste zijn gevangen.

Tijdens de lezing wordt ingezoomd op twee toepassingen van deze benadering: het belang van hiërarchische syntactische structuren, en de vraag of bij tweetaligen beide talen een rol spelen tijdens het lezen.

Ted Laros in Pretoria

tedVan 29 september tot en met 2 oktober a.s. neemt Ted Laros deel aan het tweejaarlijkse Kongres van die Afrikaanse Letterkundevereniging (ALV). Het congres wordt dit jaar georganiseerd door de Universiteit van Pretoria en heeft als thema ‘Raakvlakke: ouer en nuwe verbintenisse in die Afrikaanse literatuur’ (zie http://www.alv.org.za/index.php/kongresse).

Ted zal op het congres een voordracht houden met de titel ‘”The Novel as Soap Bubble”: (Foreign) Poetics as a Legal Instrument in the 1974 Trial of André Brink’s Kennis van die Aand’.

Wyke Stommel over begrijpelijke taal

wykeVandaag geeft Wyke Stommel (taalbeheersing) een lezing tijdens de Programmadag Begrijpelijke taal. ‘Begrijpelijke taal’ is een meerjarigonderzoeksprogramma waarin onderzoekers van verschillende universiteiten professionele communicatie bestuderen. De vraag is welke factoren ervoor zorgen dat die communicatie al dan niet begrijpelijk is. De onderzoekers werken daarvoor samen met de professionals van deelnemende instellingen.

“Wyke Stommel over begrijpelijke taal” verder lezen