Ted Laros in Pretoria

tedVan 29 september tot en met 2 oktober a.s. neemt Ted Laros deel aan het tweejaarlijkse Kongres van die Afrikaanse Letterkundevereniging (ALV). Het congres wordt dit jaar georganiseerd door de Universiteit van Pretoria en heeft als thema ‘Raakvlakke: ouer en nuwe verbintenisse in die Afrikaanse literatuur’ (zie http://www.alv.org.za/index.php/kongresse).

Ted zal op het congres een voordracht houden met de titel ‘”The Novel as Soap Bubble”: (Foreign) Poetics as a Legal Instrument in the 1974 Trial of André Brink’s Kennis van die Aand’.

Wyke Stommel over begrijpelijke taal

wykeVandaag geeft Wyke Stommel (taalbeheersing) een lezing tijdens de Programmadag Begrijpelijke taal. ‘Begrijpelijke taal’ is een meerjarigonderzoeksprogramma waarin onderzoekers van verschillende universiteiten professionele communicatie bestuderen. De vraag is welke factoren ervoor zorgen dat die communicatie al dan niet begrijpelijk is. De onderzoekers werken daarvoor samen met de professionals van deelnemende instellingen.

“Wyke Stommel over begrijpelijke taal” verder lezen

Lezing: Lieke van Deinsen over vroegmoderne verzamelwoede en literaire geschiedenis

liekeDeze dagen vindt in Reading de Early Modern Studies Conference plaats. Lieke van Deinsen zal vandaag een lezing verzorgen over vroeg achttiende-eeuwse literaire collecties en hun canoniserende functie. Meer specifiek zal ze spreken over een opmerkelijke verzameling portretten van literaire auteurs. Rond de eeuwwende 1700 begint de Amsterdamse schilder en amateurdichter Arnoud van Halen met het optekenen van de portretten van tientallen Nederlandse dichters en dichteressen. Hij bergt de portretten op in een houten kabinet dat de naam Panpoëticon batavûm (‘alle Nederlandse dichters’) zou krijgen. Lambert Bidloo, net als veel tijdgenoten, raakt ongekend geïnspireerd door de verzameling en in 1720 publiceert hij een bijna driehonderdpagina’s tellende lofdicht op het kabinet van Van Halen.

Meer informatie over het congres is hier te vinden.

Bezoek Simon Richter

simon richter

Op vrijdag 4 juli bezoekt Prof.dr. Simon Richter (Germanic Languages and Literatures, PENN University Philadelphia) onze faculteit. Hij zal een lezing geven over de figuur en betekenis van Willem van Oranje in Duitse teksten geschreven rondom de Tweede Wereldoorlog.

Tijd: 11.30-12.30 uur, lokaal E 3.26.

Iedereen is van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Voor vragen en informatie over deze lezing kun je terecht bij Lotte Jensen (l.jensen @ let.ru.nl).