Neerlandistiek in Zürich

Afgelopen week was ik te gast bij de afdeling neerlandistiek aan de Universität Zürich te Zwitserland. De afdeling is klein maar fijn: er zijn vier medewerkers, die het hele palet van de Nederlandse taal en cultuur bestrijken. De afdeling wordt geleid door Chris de Wulf, die in 2010 een half jaar historische taalkunde bij ons in Nijmegen doceerde. Studenten kunnen Nederlands als bijvak kiezen, zowel in de bachelor als master.   

“Neerlandistiek in Zürich” verder lezen

Sophie Reinders geeft kroegcollege

Op woensdag 22 maart geeft Sophie Reinders een kroegcollege over het thema van de boekenweek die 25 maart van start gaat. Het thema dit jaar is ‘verboden vruchten’; een thema dat uitermate goed aansluit bij het promotieonderzoek van Sophie. Zij zal vertellen over de verboden vruchten in de vroegmoderne literatuur. Het Kroegcollege is een opwarmertje voor het Nijmeegs Boekenfeest, dat op zaterdagavond 25 maart plaatsvindt in De Vereeniging.

KROEGCOLLEGE
Datum:
woensdag 22 maart
Locatie: Cali, Priemstraat 13, Nijmegen
Aanvang: 20.00 uur
Entree: Gratis

Voorafgaand aan het college zijn er voordrachten van Wintertuinschrijvers Gerjon Gijsbers en Marjolein Takman.

Kiliaanlezing: Ontwerpen aan een stad in woorden

De Kiliaanstichting nodigt u uit voor de Kiliaanlezing 2017:

‘Ontwerpen aan de stad in woorden’
 door MaartenJan Hoekstra (TU Delft)

MaartenJan Hoekstra (1975) is bouwkundige en taalkundige. Hij publiceert over beide vakgebieden, maar vooral op hun snijvlak. Sinds 1999 is hij als onderzoeker en docent verbonden aan de Afdeling Stedebouw van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. In 2009 verscheen zijn boek Huis, tuin en keuken. Wonen in woorden door de eeuwen heen, in 2015 gevolgd door Dorp, stad, land. De Lage Landen in woorden. Momenteel werkt hij aan zijn promotieonderzoek Stedebouwkundig(e) ontwerpen in woorden. 100 jaar stedebouwkundige begrippen.

Tijd: Vrijdag 7 april 2017, 16.00 uur
Plaats: Meertens Instituut (k. 2.18); Oudezijds Achterburgwal 185, 1012 DK Amsterdam

De lezing wordt gevolgd door een borrel. Gelieve zich op te geven bij: Nicoline van der Sijs (post@nicolinevdsijs.nl)

De Kiliaanstichting heeft tot doel het etymologisch onderzoek in België en Nederland te bevorderen. Jaarlijks organiseert de stichting de Kiliaanlezing over een etymologisch onderwerp. De stichting is vernoemd naar de zestiende-eeuwse lexicograaf en etymoloog Cornelius Kiliaan.

Zie hier voor de website van de Kiliaanstichting.

Moving Humanities 2016

Afgelopen vrijdag, 28 oktober, vond in Nijmegen het Moving Humanities-congres plaats, een tweejaarlijks congres over het geesteswetenschappelijk onderzoek aan onze Letterenfaculteit. Masterstudenten en promovendi konden uitgebreid vertellen over hun onderzoek, variërend van de rol van waanzin in Zuid-Amerikaanse literatuur tot aan de mentale representatie van het woord ‘zijn’. Het programma werd omlijst door keynotes van Olivier Hekster, hoogleraar Oude Geschiedenis, en Nicoline van der Sijs, hoogleraar Historische Taalkunde van het Nederlands. Het programma is hier terug te vinden.

Veel mensen van de afdeling Nederlands werkten mee aan het congres. Naast de hoofdlezing van Nicoline van der Sijs, vertelden Nadine de Rue en Guusje Jol over hun promotieonderzoek. Guusje vertelde over haar onderzoek naar politieverhoren van kinderen en Nadine ging nader in op de vraag hoe ons brein klanken kan herkennen en onderscheiden. Het congres werd daarnaast mede georganiseerd door Lieke Verheijen en Alan Moss.

 

 

Susanne Brouwer op PARSAC workshop

Op 31 oktober – 1 november vindt de PARSAC workshop – Psycholinguistic Approaches to Speech Recognition in Adverse Conditions – plaats op de Thieme Loods in Nijmegen Bottendaal. Deze workshop wordt georganiseerd door Odette Scharenborg.

Susanne Brouwer zal op dinsdag 1 november deze workshop afsluiten met een lezing getiteld “Semantic prediction in monolingual and bilingual children”.

De workshop richt zich op verschillende thema’s, waaronder:

  • zintuiglijke problemen (verstoring door ruis zoals atypische spraak en accenten, slechthorendheid en cochleaire implantaten)
  • incomplete taalkennis zoals in L2 of gedurende taalverwerving door kinderen

 

 

“De popcriticus in Nederland heeft geen aanzien” – SCARAB-lezing door popjournalist Atze de Vrieze

De SCARAB-lezing, die dit jaar voor de zesde keer wordt georganiseerd, zal worden uitgesproken door popjournalist en -criticus Atze de Vrieze. Onder de titel ‘De popcriticus in Nederland heeft geen aanzien’ zal De Vrieze ingaan op de verander(en)de status van de recensent van popmuziek – dat wil voor hem zeggen: alles van experimentele noiserock tot hiphop, van deephouse tot schlager. Kun je daar op een zinnige manier kritisch over schrijven? En wie zit daar eigenlijk op te wachten? Is het vak van de popcriticus gestorven met de opkomst van het internet? Moet de criticus zich in plaats van op bekritiseren toeleggen op duiden? Over die vragen laat Atze de Vrieze – al tien jaar muziekredacteur bij VPRO 3voor12 – zijn licht schijnen.

In 2015 kreeg De Vrieze de Pop Media Prijs. De jury roemde hem als ‘een enorm veelzijdig journalist die even liefdevol en met kennis van zaken schrijft. Zijn productie grenst aan het ongelooflijke en bestrijkt echt het hele veld van de popmuziek. Hoge en lage cultuur, rock en dance, indie en mainstream: De Vrieze vindt het allemaal even belangrijk.’

De toekenning leidde tot een felle polemiek met Giel Beelen, die De Vrieze juist zuurheid en gebrek aan betrokkenheid verweet. De Vrieze reageerde: ‘Ik hecht er veel waarde aan een kritische geest te zijn. Kritisch zijn is leuk. Het is voor mij en vele anderen net zo goed deel van de muziekbeleving als lovende woorden. Haat en liefde voor muziek liggen ongelofelijk dicht bij elkaar, en dat maakt het nu juist zo leuk.’

De zesde SCARAB-lezing wordt gehouden op 27 oktober, begint om 19:30 (inloop: 19.00) en vindt plaats in zaal TvA 1.0.02 van de Radboud Universiteit.

Toegang gratis. Borrel achteraf.

De SCARAB-lezing wordt sinds 2011 jaarlijks georganiseerd door de onderzoeksgroep SCARAB (Studying Cultural Infrastructure And Reception Across Borders) van de Radboud Universiteit. De lezing wordt afwisselend gehouden door een internationale onderzoeker en een criticus uit de praktijk. Eerdere sprekers waren onder anderen Arjan Peters en Jean-Pierre Geelen