Jeroen Dera interviewt Sander Kollaard

kollaard

Aanstaande zaterdag ontvangt Sander Kollaard in Leiden de Lucy B. & C.W. van der Hoogtprijs 2014 voor zijn verhalenbundel Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde (2012). Tijdens de zogenaamde Laureatenmiddag, georganiseerd door de Maatschappij der Nederlandse Taal- en Letterkunde, zal promovendus en docent Jeroen Dera Kollaard interviewen over zijn werk en literatuuropvattingen. Dera is hiervoor op verzoek van de auteur benaderd naar aanleiding van diens bespreking van de bundel in Ons erfdeel.

Ook hoogleraar historische taalkunde Nicoline van der Sijs is tijdens de middag aanwezig. Zij leest het juryrapport van de Prijs voor Meesterschap voor, die dit jaar wordt uitgereikt aan Roland Willemyns. Het programma, dat plaatsvindt in het Lipsiusgebouw van de Leidse Universiteit, luidt als volgt:

13.30 Inloop met koffie/thee
14.00 Verwelkoming door Wijnand Mijnhardt, voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
14.05 Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
juryrapport door Kester Freriks
interview met Sander Kollaard door Jeroen Dera
14.40 Henriette Roland Holst-prijs
juryrapport door Perry Moree
David Van Reybrouck in debat met Job Cohen o.l.v. Remieg Aerts
15.15 Pauze met koffie/thee
15.30 Frans Kellendonk-prijs
film Op ’t nachtkastje. Esther Gerritsen door Dopplmeister
Esther Gerritsen leest voor uit eigen werk
16.05 Prijs voor Meesterschap
juryrapport door Nicoline van der Sijs
interview met Roland Willemyns door Wim Vandenbussche
16.40 Receptie

 

 

Maak kennis met… Ted Laros

Sinds 1 september is Ted Laros aan onze afdeling verbonden als universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde. In dit blogbericht stelt hij zich voor.

ted

“Mijn naam is Ted Laros en ik ben sinds 15 augustus jongstleden werkzaam als universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde in Nijmegen.  Ik studeerde Nederlands in Utrecht en vergelijkende literatuurwetenschap in Utrecht, Los Angeles en Oldenburg (D). Van 2010 tot medio 2014 was ik verbonden aan de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. In het kader van het door de Deutsche Forschungsgemeinschaft gefinancierde project ‘Der Umgang der Jurisprudenz mit literarischen Texten’ werkte ik er aan een promotieonderzoek getiteld ‘Long Walk to Artistic Freedom: Law and the Literary Field in South Africa, 1910-2010’ (Referent: prof.dr. Ralf Grüttemeier; Korreferenten: prof.dr. Anton Kirchhofer (Oldenburg) en prof.dr. Peter D. McDonald (Oxford)). Binnen het DFG-project deed ik ook onderzoek naar collaboratieprocessen rond literaire auteurs gehouden in België na WOII. Naast mijn onderzoekswerkzaamheden gaf ik bij het Oldenburgse Instituut voor Neerlandistiek cursussen Moderne Nederlandse letterkunde aan bachelorstudenten.

In Nijmegen zal ik me in eerste instantie richten op het geven van een tweetal cursussen uit de minor Journalistiek (Journalistieke basisvaardigheden en Kunstkritiek). Daarnaast zal ik cursussen Moderne Nederlandse letterkunde verzorgen voor zowel bachelor- als masterstudenten. Binnen het onderzoeksprogramma Studying Criticism And Reception Across Borders (SCARAB) zal ik mijn huidige onderzoek naar de Zuid-Afrikaanse en Nederlandstalige literaturen/literaire systemen voortzetten. Ik hoop dat ik bij dit alles een mooie bijdrage zal kunnen leveren aan de Nijmeegse neerlandistiek en literatuurwetenschap.”

Maak kennis met… Joanka van der Laan

Tussen 1 september 2014 en 1 januari 2015 is historisch letterkundige Joanka van der Laan aan onze afdeling verbonden. Maak hier kennis met haar!

joanka

Na een bachelor Engelse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen voltooide Joanka van der Laan in augustus 2012 met distinction de master Medieval Studies aan de University of St Andrews.

Joanka heeft van de interfacultaire onderzoeksgroep Culture, Religion and Memory één van de Gerard Brom Grants toegewezen gekregen om voor een periode van 4 maanden onderzoek te doen, resulterend in een wetenschappelijke publicatie en een voorstel voor promotieonderzoek. Haar onderzoek richt zich op het gebedenboek van Maria van Gelre en de gebedscultuur in de vijftiende eeuw. Zij wordt hierin begeleid door Johan Oosterman. Joanka vertelt:

handschriftjoanka

“Tijdens mijn master maakte ik via Dr Katryn Rudy kennis met het gebedenboek van Maria van Gelre: een beroemd boek, waar verrassend genoeg toch nog veel over onbekend is. We weten wie de eerste eigenares was: hertogin Maria (hier afgebeeld in haar eigen boek), oorspronkelijk Franse, die naar Gelre kwam om te trouwen met hertog Reinout IV. Haar omvangrijke gebedenboek (in totaal 619 folio) is vooral bekend vanwege de prachtige miniaturen die erin voorkomen. Maar afgezien van die plaatjes is het boek ook erg interessant vanwege de teksten die erin staan. Daar richt ik mijn onderzoek op. Ik wil graag weten in welke traditie de verschillende gebeden staan en wat dit ons kan vertellen over de devotionele voorkeuren van Maria. En uiteindelijk wil ik breder onderzoek doen naar de context waarin dit gebedenboek staat: wat was de gebedscultuur van leken in de (vroege) vijftiende eeuw en hoe gebruikten zij daarbij hun boeken? In de maanden aan de Radboud Universiteit hoop ik een goede start te kunnen maken met dit onderzoek.”

Jos Joosten in jury Nijmeegse Literatuurprijs

nijmeegselitprijs

Op 12 decemeber 2014 wordt bekend wie dit jaar de Nijmeegse Literatuurprijs wint. Deze prijs, georganiseerd door een werkgroep onder auspiciën van de Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen (SLAN), staat open voor iedereen die woont, werkt of studeert in Nijmegen of de directe omgeving van de stad.  Alle genres, van verhalen tot gedichten, van columns tot songteksten, zijn toegestaan.  Inzendingen zijn welkom tot en met 31 oktober 2014 en bestaan uit één tekst van maximaal 2014 woorden, of uit 3 gedichten.

Onze afdeling is dit jaar nauw bij de prijs betrokken: niet alleen zit onze student Laurens van de Linde (hoofdredacteur van Op ruwe planken) in de organisatie; ook is hoogleraar Nederlandse Letterkunde Jos Joosten een van de juryleden. Echter: het feest is natuurlijk pas compleet, als een van onze neerlandici er met de prijs vandoor gaat!

Voor informatie over de prijs: klik hier.

Presentatie Schokkende Boeken

schokkende boeken

Gisteren gepresenteerd in Leiden: de bundel Schokkende Boeken, onder redactie van Rick Honings, Olga van Marion en Lotte Jensen, die aan onze afdeling verbonden is als universitair hoofddocent Oudere Nederlandse Letterkunde. In het tot op de nok toe gevulde theater Imperium werden door Theater Kwast enkele scènes opgevoerd uit het werk van de zeventiende-eeuwse dichter Jan Vos en de schrijfster Kristien Hemmerechts. Deze werden ingeleid door twee sprekers die ook een bijdrage aan de bundel leverden: onze medewerker Nina Geerdink en Stine Jensen. Daarnaast droeg Ilja Leonard Pfeiffer, winnaar van de AKO literatuurprijs in 2013, voor uit Het grote baggerboek (waarover Jos Joosten, onze hoogleraar Nederlandse Letterkunde, een bijdrage schreef in Schokkende Boeken). De redacteuren mochten Pfeiffer ook het eerste exemplaar van de bundel overhandigen. Het boek – een absolute aanrader – is vanaf vandaag verkrijgbaar in de winkel of bij Uitgeverij Verloren.

Marja Pruis nieuwe Writer-in-Residence

marja_pruis_01_2014Ook in het nieuwe collegejaar mag de letterenfaculteit weer een writer-in-residence verwelkomen. Na Christiaan Weijts en Kees ’t Hart is het ditmaal schrijfster en journaliste Marja Pruis die haar bijdrage zal leveren aan het onderwijs binnen de master Letterkunde en aan enkele andere activiteiten. De neerlandica is als literatuurredactrice verbonden aan De Groene Amsterdammer en debuteerde in 1999 met De Nijhoffs of de gevolgen van een huwelijk. Haar essaybundel Kus me, straf me (2010) werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en werd in 2013 beloond met de Jan Hanlo Essayprijs.

Foto: Bob Bronshoff

Openingslezing

Marja Pruis spreekt op donderdag 28 augustus om 16.15 uur haar openingslezing uit, getiteld ‘Madame Bovary, c’est moi. Over het ik van de schrijver’. Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de lezing bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats in het Erasmusgebouw (Erasmuslaan 1), zaal 9.01.10.

 

 

Lezing Sabrina Corbellini

Sabrina Corbellini

Op maandag 25 augustus is Sabrina Corbellini (Rijksuniversiteit Groningen) te gast bij de themagroep RMEMS. Zij verzorgt op uitnodiging van Johan Oosterman en Nina Geerdink een lezing getiteld ‘Looking for the medieval reader’. De lezing vindt plaats van 13.30-14.30u in zaal 2.56 van het Erasmusgebouw en iedereen – ook studenten! – is van harte welkom.

Hierbij het abstract van Corbellini’s lezing:

Looking for the medieval reader

This presentation will deal first with a short discussion on new research trends in the history of reading in pre-modern times and then present a discussion of how theoretical approaches could be applied in the reconstruction of reading activities, in particular those with a “religious” character, in late medieval Europe. Reading activities and reading experiences of medieval readers will be moreover discussed in the wider context of the religious, social and cultural transformation of the long fifteenth century (1350-1550).

Lezing: Lieke van Deinsen over vroegmoderne verzamelwoede en literaire geschiedenis

liekeDeze dagen vindt in Reading de Early Modern Studies Conference plaats. Lieke van Deinsen zal vandaag een lezing verzorgen over vroeg achttiende-eeuwse literaire collecties en hun canoniserende functie. Meer specifiek zal ze spreken over een opmerkelijke verzameling portretten van literaire auteurs. Rond de eeuwwende 1700 begint de Amsterdamse schilder en amateurdichter Arnoud van Halen met het optekenen van de portretten van tientallen Nederlandse dichters en dichteressen. Hij bergt de portretten op in een houten kabinet dat de naam Panpoëticon batavûm (‘alle Nederlandse dichters’) zou krijgen. Lambert Bidloo, net als veel tijdgenoten, raakt ongekend geïnspireerd door de verzameling en in 1720 publiceert hij een bijna driehonderdpagina’s tellende lofdicht op het kabinet van Van Halen.

Meer informatie over het congres is hier te vinden.

Schokkende boeken!

Voorplat.Schokkende.Boeken.2Schokkende boeken zijn van alle tijden. Of ze nu pornografisch, bizar, racistisch, staatsgevaarlijk of godslasterlijk werden genoemd – in de loop der eeuwen hebben heel wat boeken voor beroering gezorgd in het literaire, politieke en maatschappelijke leven.

Reinaert en zijn homoseksuele neigingen zorgden al voor ophef in de middeleeuwen. Dat gold eveneens voor staatsgevaarlijk drama uit de zeventiende eeuw en godslasterlijke gedichten uit de achttiende eeuw. Ook in de negentiende en twintigste eeuw verschenen tal van politiek incorrecte, xenofobe, pornografische en in andere opzichten extreme werken.

De bundeling Schokkende boeken!, onder redactie van Rick Honings, Lotte Jensen en Olga van Marion, biedt een overzicht van werken uit de Nederlandse literatuur die in hun tijd als schokkend werden ervaren, en dat nog altijd zijn. Volgens drie thema’s worden deze besproken: het lichaam, de geest en de vorm. Zo ontstaat een eerste overzicht door de tijd heen, vanaf de middeleeuwen tot nu. Verschillende (oud-)medewerkers van onze afdeling hebben een bijdrage geleverd: Nina Geerdink, Lotte Jensen, Jos Joosten, Judith Kessler en Johan Oosterman.

Op donderdag 28 augustus vindt de presentatie van Schokkende boeken! plaats. Tijdens de boekpresentatie worden in Theater Imperium (Oude Vest 33e, Leiden) door Stichting Kwast scènes uit twee schokkende boeken opgevoerd, namelijk uit Aran en Titus (1641) van Jan Vos en De vrouw die de honden te eten gaf (2014) van Kristien Hemmerechts. Deze scènes worden ingeleid door Nina Geerdink en Stine Jensen. Ilja Leonard Pfeiffer zal bovendien voordragen uit Het Grote Baggerboek, een van de schokkendste werken uit de Nederlandse literatuur. Jos Joosten schreef een bijdrage over dit werk in Schokkende boeken! 

Het evenement duurt van 14 tot 17 uur. Iedereen is welkom, maar opgave vooraf is vereist, bij Olga van Marion: O.van.Marion@hum.leidenuniv.nl. Het boek verschijnt bij Verloren. Zie hier voor meer info of bestellen.