Anja de Feijter in jury van de Stichting Lezen Scriptieprijs

anja
 

Tweejaarlijks wordt de Stichting Lezen Scriptieprijs toegekend. Met deze prijs wordt de beste scriptie op het terrein van de leesbevordering bekroond. Stichting Lezen Nederland en Stichting Lezen Vlaanderen delen de prijs gezamenlijk uit. Wat onderwerp betreft kan worden gedacht aan thema’s als leesgewoonten, functies van lezen, leesattitude, leescultuur, en lezen in relatie tot media. Aan de Stichting Lezen Scriptieprijs is een bedrag verbonden van €1500.

Dit jaar zit Anja de Feijter in de jury van de prijs, die zal worden uitgereikt op het tweejaarlijks congres van Stichting Lezen dat plaatsvindt aan de Vrije Universiteit Amsterdam op vrijdag 21 november aanstaande. Meer informatie over de Stichting Lezen Scriptieprijs vindt u hier, terwijl meer informatie over het congres hier te vinden is.

Stichting Lezen is het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie en zet zich in voor het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur, als onderdeel van het algemene lees- en literatuurbeleid van het Ministerie van OCenW.

Maak kennis met… Martine Veldhuizen

martinev

Martine Veldhuizen (historische letterkunde) heeft de Gerard Brom CRM Humanities Grant ontvangen. Ze krijgt daarmee vier maanden onderzoekstijd om een artikel en een Veni-voorstel te schrijven. De interfacultaire focusgroep Culture Religion and Memory (CRM) heeft deze subsidie beschikbaar gesteld om onderzoek op het snijvlak van cultuur, religie en herinnering te stimuleren.

In haar artikel schrijft Veldhuizen over ‘de zonden van de tong’ in vijftiende-eeuwse fransiscaanse literatuur in het Middelnederlands, zoals liegen, vloeken en vleien. Haar Veni-voorstel thematiseert het stereotype beeld van de kletsende, indiscrete vrouw. Psychologen zeggen dat dit bewezen onjuist is, maar het blijkt een hardnekkig vooroordeel te zijn. Veldhuizen wil kijken naar de eerste Nederlandse gedrukte literatuur om na te gaan of laatmiddeleeuwse opvattingen over loslippige vrouwen hierin een rol hebben gespeeld.

Haar artikel en Veni-voorstel sluiten aan bij haar expertise op het gebied van West-Europese opvattingen over fout spreekgedrag in de late middeleeuwen, zoals liegen, vloeken, schelden en roddelen. Het proefschrift van Veldhuizen is dit jaar bij uitgeverij Verloren gepubliceerd en heeft de titel De ongetemde tong. Opvattingen over zondige, onvertogen en misdadige woorden in het Middelnederlands (1300-1550).

Paula Fikkert Benelux Champion Brompton

paulabromptonHoogleraar Eerstetaalverwerving en Fonologie Paula Fikkert heeft niet alleen internationaal succes met haar wetenschappelijke onderzoek naar taalverwerving door jonge kinderen, maar acteert ook op haar brompton (vouwfiets) op het wereldtoneel. Afgelopen zondag verdedigde zij met succes haar titel tijdens het Brompton BeNeLux Championship, dat dit jaar werd georganiseerd in Antwerpen. Uitgerust in de traditionele kledij (inclusief jasje en stropdas) kwam zij als eerste vrouw over de finish. Dankzij haar overwinning mag Paula ook dit seizoen deelnemen aan het Brompton World Championship in Engeland. Wat een prestatie!

 

Bekijk hier hoe Paula als eerste vrouw over de finish gaat:

 

 

 

 

 

Maak kennis met… Ted Laros

Sinds 1 september is Ted Laros aan onze afdeling verbonden als universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde. In dit blogbericht stelt hij zich voor.

ted

“Mijn naam is Ted Laros en ik ben sinds 15 augustus jongstleden werkzaam als universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde in Nijmegen.  Ik studeerde Nederlands in Utrecht en vergelijkende literatuurwetenschap in Utrecht, Los Angeles en Oldenburg (D). Van 2010 tot medio 2014 was ik verbonden aan de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. In het kader van het door de Deutsche Forschungsgemeinschaft gefinancierde project ‘Der Umgang der Jurisprudenz mit literarischen Texten’ werkte ik er aan een promotieonderzoek getiteld ‘Long Walk to Artistic Freedom: Law and the Literary Field in South Africa, 1910-2010’ (Referent: prof.dr. Ralf Grüttemeier; Korreferenten: prof.dr. Anton Kirchhofer (Oldenburg) en prof.dr. Peter D. McDonald (Oxford)). Binnen het DFG-project deed ik ook onderzoek naar collaboratieprocessen rond literaire auteurs gehouden in België na WOII. Naast mijn onderzoekswerkzaamheden gaf ik bij het Oldenburgse Instituut voor Neerlandistiek cursussen Moderne Nederlandse letterkunde aan bachelorstudenten.

In Nijmegen zal ik me in eerste instantie richten op het geven van een tweetal cursussen uit de minor Journalistiek (Journalistieke basisvaardigheden en Kunstkritiek). Daarnaast zal ik cursussen Moderne Nederlandse letterkunde verzorgen voor zowel bachelor- als masterstudenten. Binnen het onderzoeksprogramma Studying Criticism And Reception Across Borders (SCARAB) zal ik mijn huidige onderzoek naar de Zuid-Afrikaanse en Nederlandstalige literaturen/literaire systemen voortzetten. Ik hoop dat ik bij dit alles een mooie bijdrage zal kunnen leveren aan de Nijmeegse neerlandistiek en literatuurwetenschap.”

Afscheid van Esther Op de Beek

Na vijftien jaar trouw verbonden te zijn geweest aan onze universiteit (als student, student-assistent, tutor, juniordocent en universitair docent) gaat Esther Op de Beek per 1 september de afdeling verlaten. Wij gaan haar ontzettend missen, maar zijn ook blij voor de collega’s van de Universiteit Leiden, die het voorrecht hebben met Esther te mogen gaan samenwerken. Gelukkig hebben we een uiterst goede opvolger voor Esther gevonden in de persoon van Ted Laros.

Gisteren namen we afscheid van Esther. Hieronder zien we Jos Joosten voor haar speechen. Esther, het ga je goed!

afscheidesther

Yvette Linders genomineerd voor onderwijsprijs letteren

YL

Wie de Onderwijsprijs Letteren dit jaar gaat winnen, blijft nog even geheim. Maar Yvette Linders is één van de twee genomineerden. De andere genomineerde is Floris Meens (Geschiedenis). Wie van deze genomineerden de uiteindelijke winnaar wordt, zal bekend worden gemaakt op 11 september tijdens feestelijke avond met hapjes, drankjes en live muziek van de Radband. Hier alvast enkele hoogtepunten uit de voordracht van Yvette:

‘Yvette is een buitengewoon veelzijdig docent. In het kalenderjaar 2013 gaf zij onderwijs in maar liefst 13 vakken/onderdelen, die uiteenlopen van wetenschappelijk schrijven en mondeling presenteren, naar journalistieke basisvaardigheden, argumentatieanalyse, tot methodologische en statistiekvakken. Haar onderwijs wordt systematisch uitstekend geëvalueerd in de formele evaluaties en steekt ver uit boven het facultair gemiddelde. Dit is te meer opmerkelijk omdat Yvette ook onderwijs geeft in de vakken die doorgaans door studenten als noodzakelijk kwaad worden gezien, zoals methodologie en statistiek. Ze weet, alleen of samen met collega’s, opdrachten te bedenken die studenten inspireren en ertoe aanzetten boven zichzelf uit te stijgen.’

 

Uitreiking:

Datum:            donderdag 11 september

Tijd:                vanaf 17.00

Locatie:           Cultuurcafé

Bibliotheeknieuws: nieuwe database met actueel en historisch video- en audiomateriaal beschikbaar

beeld en geluidDe Universiteitsbibliotheek heeft per 1 juli een abonnement genomen op Academia. Hierdoor hebben studenten, docenten en onderzoekers van de universiteit online toegang tot tienduizenden uren streaming video- en audiomateriaal voor het hoger onderwijs in Nederland, geselecteerd uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Dit unieke materiaal is speciaal van belang voor het onderwijs, maar kan ook gebruikt worden ter ondersteuning van een presentatie of als bron dienen voor onderzoek. Het materiaal is door Beeld en Geluid voorzien van uitgebreide gegevens.

Welke bronnen zitten in Academia?
•Dagelijkse upload van Journaal en actualiteitenprogramma’s
•Documentaires
•Programma’s publieke omroepen
•Historisch en actueel radiomateriaal
•Smalfilm
•RVD-materiaal (o.a. Koninklijk Huis)
•Zendtijd politieke partijen/voorlichtingsfilms overheid
•Bestellingen van Academia-klanten
 
 
 
Op de website van de bibliotheek vindt je een deze handleiding en een aantal tips. Meer informatie en instructievideo’s zijn te vinden op de pagina Veelgestelde vragen. Voor vragen of een instructie kun je contact opnemen met de medewerkers van de Universiteitsbibliotheek via Ask Your Librarian.

Workshop Wilbert Spooren tijdens Tekstnetwerken 2014

tekstnet

Op 5 juni organiseert Tekstnet (de beroepsvereniging van tekstschrijvers in Nederland en Vlaanderen) “Tekstnetwerken 2014“, een dag vol workshops, lezingen en presentaties over het thema “beeldende tekst”. De bijeenkomst vindt plaats in Antropia in Driebergen. Gedurende de middag zal Wilbert Spooren, hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands,  twee workshops verzorgen over wetenschap en begrijpelijkheid. Klik hier voor een abstract van zijn workshop.