Paula Fikkert Benelux Champion Brompton

paulabromptonHoogleraar Eerstetaalverwerving en Fonologie Paula Fikkert heeft niet alleen internationaal succes met haar wetenschappelijke onderzoek naar taalverwerving door jonge kinderen, maar acteert ook op haar brompton (vouwfiets) op het wereldtoneel. Afgelopen zondag verdedigde zij met succes haar titel tijdens het Brompton BeNeLux Championship, dat dit jaar werd georganiseerd in Antwerpen. Uitgerust in de traditionele kledij (inclusief jasje en stropdas) kwam zij als eerste vrouw over de finish. Dankzij haar overwinning mag Paula ook dit seizoen deelnemen aan het Brompton World Championship in Engeland. Wat een prestatie!

 

Bekijk hier hoe Paula als eerste vrouw over de finish gaat:

 

 

 

 

 

Jos Joosten in jury Nijmeegse Literatuurprijs

nijmeegselitprijs

Op 12 decemeber 2014 wordt bekend wie dit jaar de Nijmeegse Literatuurprijs wint. Deze prijs, georganiseerd door een werkgroep onder auspiciën van de Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen (SLAN), staat open voor iedereen die woont, werkt of studeert in Nijmegen of de directe omgeving van de stad.  Alle genres, van verhalen tot gedichten, van columns tot songteksten, zijn toegestaan.  Inzendingen zijn welkom tot en met 31 oktober 2014 en bestaan uit één tekst van maximaal 2014 woorden, of uit 3 gedichten.

Onze afdeling is dit jaar nauw bij de prijs betrokken: niet alleen zit onze student Laurens van de Linde (hoofdredacteur van Op ruwe planken) in de organisatie; ook is hoogleraar Nederlandse Letterkunde Jos Joosten een van de juryleden. Echter: het feest is natuurlijk pas compleet, als een van onze neerlandici er met de prijs vandoor gaat!

Voor informatie over de prijs: klik hier.

Lotte Jensen wint Radboud Science Award 2014

lotte

Gisteren werd bekend dat Lotte Jensen, universitair hoofddocent bij onze afdeling, een van de winnaars is van de Radboud Science Awards 2014. Drie Radboudwetenschappers of groepen van wetenschappers met de belangrijkste wetenschappelijke doorbraken in het afgelopen jaar worden beloond met deze prijs. De winnaars krijgen, samen met hun onderzoeksgroep, de kans om eigen onderzoek te vertalen naar lesmateriaal en activiteiten voor kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit.

Gisteren kwamen enkele leerlingen uit groep 7 en 8 van De Gazelle in Arnhem alvast een kijkje nemen op de afdeling. Ze interviewden de winnaar, de leden van het Dagelijks Bestuur en Bart Verheijen die als promovendus in het project van Lotte werkt. Ook namen ze een kijkje in de boekenkast van Johan Oosterman, die een zeventiende-eeuws boek van Constantijn Huygens aan de scholieren liet zien. De scholieren vroegen de wetenschappers het hemd van het lijf: wat vinden jullie leuk aan je werk? Wat doen jullie precies? En met welk materiaal werken jullie eigenlijk?

De opnames worden tot een mini-documentaire verwerkt, die vertoond wordt op de uitreiking. Deze vindt plaats op woensdagmiddag 24 september van 13.30 tot 15.00 uur. Voor meer informatie over de prijs en de uitreiking, klik hier.

Nieuwe master gestart

Op maandag 1 september is de nieuwe masteropleiding Nieuwe media, taal en communicatie van start gegaan, met 13 enthousiaste studenten. De master wordt verzorgd door docenten van Nederlands en CIW.

voor meer informatie over de master:

http://www.ru.nl/opleidingen/master/nieuwe-media-taal/

voor ervaringen van de studenten:

http://www.ru.nl/opleidingen/master/nieuwe-media-taal/testimonials/

Promotie Lieke Stoffelsma op leesvaardigheid studenten in Ghana

Op woensdag 3 september promoveert Lieke Stoffelsma aan de VU. Zij onderzocht de leesvaardigheid van studenten in de academische lerarenopleidingen van Ghana. Zij toont aan dat studenten van de lerarenopleidingen daar hun eigen leesvaardigheid overschatten en dat hun leesvaardigheid van onvoldoende niveau is om zonder problemen hun studie te kunnen doorlopen. Zij deed dit onderzoek zowel aan de VU als aan de Radboud Universiteit.

“Promotie Lieke Stoffelsma op leesvaardigheid studenten in Ghana” verder lezen

Criminaliteit, taal en recht in Mainz, Duitsland

GSFL logoWat kunnen we opmaken uit de manier waarop een zelfmoordbriefje is opgesteld? Welke invloed heeft het proces-verbaal van verhoor bij politie op rechtbankinteractie, die uiteindelijk beslissend is voor veroordeling of vrijspraak? Hoe wordt de manier waarop beslissingen genomen worden in de EU beïnvloed door de talen van de verschillende afgevaardigden? Dit zijn maar een paar vragen die ter sprake zullen komen tijdens de Roundtable 2014 van de Germanic Society for Forensic Linguistics (GSFL), 5-7 september 2014 in Mainz, Duitsland.

Tijdens deze bijeenkomst zullen forensische experts en studenten van over de hele wereld onderzoeken hoe criminaliteit, taal en het recht elkaar beïnvloeden en welke impact dat heeft op de dagelijkse praktijk. De keynote speakers zijn: special crimes officer en expert in ondervragingsmethoden detective M. Allen (UK), forensisch taalkundige en zelfstandig forensisch adviseur dr. S. Blackwell (UK), klinisch taalkundige aan het Wiener Institute for SuicideResearch dr. B. Eisenwort (AT) en forensisch taalkundige en deskundige in strafzaken dr. F. van der Houwen. Behalve deze keynote speakers zullen er bijdragen zijn van deskundigen uit Tunesië tot Australië en van Duitsland tot Brazilië. Guusje Jol (taalbeheersing) is mede-organisator van de Roundtable.

Het doel van de GSFL is het onderzoeksveld van de forensische taalkunde te bevorderen en om internationale samenwerking te bewerkstelligen tussen taalkundigen, criminologen, sociologen, psychologen, juristen en de politie.

Dit jaar is er een speciale dag voor studenten toegevoegd aan het programma op vrijdag 5 september. Studenten en jonge onderzoekers kunnen dan hun werk presenteren. Ook is er aandacht voor waar je forensische taalkunde kun studeren, hoe je je werk kunt publiceren en wat toekomstperspectieven zijn in de forensische linguïstiek. Voor studenten gelden speciale tarieven.

 

Voor meer informatie en voor het reserveren van plaatsen:

www.gsfl.info of Dr. I. M.  Laversuch Nick (mavi.yaz@web.de)         

Yvette Linders genomineerd voor onderwijsprijs letteren

YL

Wie de Onderwijsprijs Letteren dit jaar gaat winnen, blijft nog even geheim. Maar Yvette Linders is één van de twee genomineerden. De andere genomineerde is Floris Meens (Geschiedenis). Wie van deze genomineerden de uiteindelijke winnaar wordt, zal bekend worden gemaakt op 11 september tijdens feestelijke avond met hapjes, drankjes en live muziek van de Radband. Hier alvast enkele hoogtepunten uit de voordracht van Yvette:

‘Yvette is een buitengewoon veelzijdig docent. In het kalenderjaar 2013 gaf zij onderwijs in maar liefst 13 vakken/onderdelen, die uiteenlopen van wetenschappelijk schrijven en mondeling presenteren, naar journalistieke basisvaardigheden, argumentatieanalyse, tot methodologische en statistiekvakken. Haar onderwijs wordt systematisch uitstekend geëvalueerd in de formele evaluaties en steekt ver uit boven het facultair gemiddelde. Dit is te meer opmerkelijk omdat Yvette ook onderwijs geeft in de vakken die doorgaans door studenten als noodzakelijk kwaad worden gezien, zoals methodologie en statistiek. Ze weet, alleen of samen met collega’s, opdrachten te bedenken die studenten inspireren en ertoe aanzetten boven zichzelf uit te stijgen.’

 

Uitreiking:

Datum:            donderdag 11 september

Tijd:                vanaf 17.00

Locatie:           Cultuurcafé

Jos Joosten over de Fens-biografie van Wiel Kusters

Mijn-versnipperd-bestaan-Het-leven-van-Kees-Fens-1929-2008Onderstaande tekst werd door Jos Joosten uitgesproken tijdens de boekpresentatie van Mijn versnipperd bestaan in Boekhandel Roelants (LUX), Nijmegen 1 juli 2014.

 

Van de plaats en tijd dat ik Kees Fens voor het laatst gezien heb, zal hijzelf het symbolische wel hebben kunnen inzien. Dat was op zondagochtend 23 maart 2008 in en bij de Cenakelkerk op de Heilig Landstichting. Eerste Paasdag. Met mijn kinderen wandelde ik het kerkplein op voor de Paasmis, toen ik uit een auto ineens iemand hoorde roepen, met licht-Amsterdamse tongval: ‘Hé, Heilige!’ Het was Fens die, met zijn tweede echtgenote achter het stuur, net als ik op weg naar de kerk was.
Ik zat tijdens de mis in de zijkapel, maar na afloop liep ik, met mijn twee dochters van toen zes en acht jaar, meteen naar de kerk om Fens te begroeten. Deze laatste ontmoeting was om minstens vier redenen tekenend voor Kees, en ik draag die als een dierbare herinnering bij me.
Allereerst dus die merkwaardige, uitbundige begroeting op het kerkplein. Dat was Kees. Maar dezelfde Kees was het die, na afloop van de Mis, uitgebreid uiteenzette hoezeer hij koor, muziek en liturgie totaal waardeloos vond. In die omstandige uitleg liet hij zich allerminst temperen door mijn voorzichtige inbreng en tegenwerping dat de muziekkeuze in kwestie, alsook koor en uitvoering van een en ander, plaatsvond onder de bezielende leiding van mijn bloedeigen echtgenote. Zulke persoonlijke futiliteiten remden Fens op een dergelijk moment niet per se. Zoals mij ook altijd is bijgebleven hoe hij, op de eerste dag dat ik na het overlijden en de begrafenis van mijn vader weer op de afdeling kwam, zijn welgemeende felicitaties slechts met kunst- en vliegwerk halverwege de reeds begonnen zin een meer condolaire draai wist te geven. (Een interessant gegeven overigens voor de biograaf in het licht van Fens’ verhouding tot vaderfiguren.)
Het volgende punt was dat ik Fens voor het eerst met kinderen zag. Wij kregen steevast na de geboorte van onze vier kinderen steeds heel snel een telefoontje (en één keer een kaartje, meen ik) en hij was bij elke ontmoeting altijd zeer geïnteresseerd hoe vrouw en kinderen het maakten. Deze keer zag hij mijn oudste dochtertjes voor het eerst in het echt, en mij verbaasde de compleet vanzelfsprekende klik die hij met die twee jonge kinderen had. Hij praatte met hen zonder infantiel te zijn, op een volstrekt vanzelfsprekende manier en er was echt contact. Ik kan niet precies uitleggen hoe – maar die korte scène liet me op de valreep kennismaken met nog weer een andere Kees Fens, die ik nog niet kende.
Een laatste punt waarom deze paasmorgen me zo bijbleef, is dat Fens nadrukkelijk leesadvies meegaf: als ik Pasen – of zondagen in het algemeen – überhaupt wilde begrijpen, dan moest ik straks thuis meteen beginnen in het hoofdstuk ‘Zondag in Hippo’ uit Augustinus, de zielzorger van F. van der Meer. Toevallig had ik dat boek kort tevoren voor de tweede keer gelezen en ik meende daaromtrent bij Kees een soort van tevreden berusting waar te nemen.
Het opschrijven van deze herinnering aan één ontmoeting met Fens deed mij realiseren wat voor complex karwei het schrijven van een biografie is – of beter gezegd: de biografie van iemand die je persoonlijk gekend en meegemaakt heb. In bovenstaande herinnering komt een aantal zaken naar voren dat ik typerend vind voor Fens. Of beter: voor de manier waarop ik Kees heb gekend. En zelfs nu al vind ik dat ik er verre mee tekortschiet, als het aankomt op het begin van een compleet beeld. Hoe persoonlijk dergelijke interpretaties kunnen uitvallen, merkte ik in de aanloop naar deze presentatie, toen ik op mijn Facebook-pagina Fens typeerde als ‘bescheiden’, en hoe er direct diverse reacties kwamen van mensen die hem beter of minder goed gekend hadden, die allemaal hun eigen opvatting over de karaktertrek ‘bescheidenheid’ ten beste gaven, die zij veelal niet op Fens van toepassing achtten.
  “Jos Joosten over de Fens-biografie van Wiel Kusters” verder lezen

Wyke Stommel presenteert in York over online medische hulp

wyke

Als je geïnteresseerd bent in microanalyses van online communicatie (Twitter, fora, Facebook, blogs, chat, mail, etc.), kom 14 en 15 juli a.s. naar York voor het symposium MOOD-Y. Het programma bestaat uit korte presentaties in parallelsessies, 30-minuten plenaire lezingen en datasessies. Susan Herring, dé hoogleraar op het gebied van computergemedieerde communicatie, geeft een lezing via een live videoverbinding. Zie voor een overzicht van het programma en de sprekers:  http://www.ds.uzh.ch/_docs/1322/MOOD-Y_Conference_Schedule_2.pdf .

Wyke Stommel zal een lezing geven over de relatie tussen het medium en de sociale interactie en het vergelijken van interacties via verschillende media kan helpen om die relatie te onderzoeken. Sociale interactie die eerder mondeling gedaan werd, vindt tegenwoordig vaak plaats op, of via nieuwe media. We overleggen met collega’s via e-mail, we vragen om informatie of advies via een chatservice, we klagen over organisaties of de politiek via Twitter, we krijgen psychologische steun op lotgenotenfora of via een online cursus en we nodigen vrienden uit voor een feestje via WhatsApp. Maar zien die sociale handelingen via nieuwe(re) media er precies hetzelfde als via de traditionelere media (mondeling)? Anders gezegd, wat is en wat zijn de verschillen tussen media vanuit het perspectief van sociale interactie? In de lezing geeft Wyke een voorbeeld van hoe een vergelijking van interacties via verschillende media gedaan kan worden, namelijk de vergelijking van een chatservice met een telefonische hulplijn.

zie ook: http://www.york.ac.uk/news-and-events/events/public-lectures/summer-2014/moody-symposium/