Conference The making of the Humanities IV in Rome (Oct 16-18, 2014)

MAKHUM IV posterThis week the fourth conference on the history of the humanities, ‘The Making of the Humanities IV’ will take place at the Royal Netherlands Institute in Rome. This series of biennially organized conferences brings together scholars and historians interested in the comparative history of the humanities. “Conference The making of the Humanities IV in Rome (Oct 16-18, 2014)” verder lezen

Lezing Stefan Frank in Nottingham (15 oktober)

stefanOp 15 oktober geeft Stefan Frank een lezing bij de afdeling Psychologie van de Universiteit van Nottingham, met als titel:  “Studying sentence comprehension with statistical language models”.

De lezing gaat over hoe we het proces van zinsbegrip kunnen onderzoeken met behulp van statistische modellen van taal. Bij het leesproces speelt de mate waarin een woord te verwachten viel een belangrijke rol. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat het langer duurt om een woord te lezen dat minder verwacht was. Deze verwachtingen kunnen ook berekend worden door statistische modellen. Resultaten van leesexperimenten kunnen op die manier worden vergeleken met verschillende modellen, om zo het model te vinden waarin de eigenschappen van het menselijk taalsysteem het beste zijn gevangen.

Tijdens de lezing wordt ingezoomd op twee toepassingen van deze benadering: het belang van hiërarchische syntactische structuren, en de vraag of bij tweetaligen beide talen een rol spelen tijdens het lezen.

8 oktober: masterclass door kindertaalverwerving

Op woensdagmiddag 8 oktober organiseert de PI Group First language acquisition weer een masterclass voor middelbare scholieren. Tijdens deze masterclass denken de scholieren na over taalverwervingsonderwerpen voor hun profielwerkstuk en werken het onderwerp uit in een onderzoeksvraag. Ook komt het onderzoeksplan en de uitvoering daarvan aan bod. Aan het eind van de middag is er een rondleiding in het babylab. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag onder begeleiding van docenten van hun eigen school.

De leerlingen die meedoen aan de masterclass en hun profielwerkstuk insturen, kunnen ook nog een Profielwerkstukprijs winnen.

Voor meer informatie: http://www.ru.nl/gettingsoundsinmind/education/profielwerkstukken/

 

masterclass32013

Paula Fikkert en Nienke Dijkstra in de Ridderzaal

141006-AvondW&M Paula en Nienke 1Op maandagavond 6 oktober  hebben Paula Fikkert en Nienke Dijkstra (kindertaalverwerving) deelgenomen aan de Avond van Wetenschap & Maatschappij in Den Haag (www.avondwenm.nl). Paula was één van de 25 tafelwetenschappers en Nienke trad op als haar ‘side-kick’.

Het overkoepelende thema was dit jaar: “De wetenschap van vandaag is de wereld van morgen”. Tijdens het feestelijke diner in de Ridderzaal presenteerden de wetenschappers vanuit hun specifieke vakgebieden prikkelende stellingen over dat paraplu-thema. Paula en Nienke droegen de volgende stellingen voor:

1. Een goede beheersing van je moedertaal is essentieel voor het leren van een tweede taal.
2. Het overmatig gebruik van telefoon, tablets en televisie in huis heeft een sterk negatief effect op de taalverwerving van jonge kinderen.

De tafelgenoten (prominenten uit de kringen van wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, politiek, media en sport) gingen vervolgens met elkaar in gesprek over de stellingen.

 

2-3 oktober symposium over interactieanalyse

Anela logo

 

 

Taalgebruikers en hun fysieke omgeving staan niet los van elkaar. Taalgebruikers kunnen details uit hun omgeving betrekken in die interactie door ernaar te kijken, ernaar wijzen, ze te tonen of erover te praten. Maar hoe doen ze dat? En welke functies heeft dat? En hoe kun je opnames analyseren om hierover meer te weten te komen? Deze vragen zullen uitgebreid aan bod komen tijdens het symposium van de Anéla Werkgroep Interactie Analyse (AWIA) op 2 en 3 oktober in Utrecht. “2-3 oktober symposium over interactieanalyse” verder lezen

Maak kennis met… Imme Lammertink

imme_lammertinkImme Lammertink (1991) rondde in 2012 haar bachelor Nederlandse Taal en Cultuur af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In dit jaar behaalde zij ook, onder leiding van prof. dr. Paula Fikkert, haar bul voor het disciplinaire Honoursprogramma van de faculteit letteren. Zij haalde haar bul met een project over klanksymboliek in Nederlandse peuters van 3-jaar oud. Na haar bachelor volgde Imme de Research Master Cognitive Neuroscience (specialisatie Language and Communication) aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het Donders Institute for brain, cognition and behaviour. “Maak kennis met… Imme Lammertink” verder lezen

Ted Laros in Pretoria

tedVan 29 september tot en met 2 oktober a.s. neemt Ted Laros deel aan het tweejaarlijkse Kongres van die Afrikaanse Letterkundevereniging (ALV). Het congres wordt dit jaar georganiseerd door de Universiteit van Pretoria en heeft als thema ‘Raakvlakke: ouer en nuwe verbintenisse in die Afrikaanse literatuur’ (zie http://www.alv.org.za/index.php/kongresse).

Ted zal op het congres een voordracht houden met de titel ‘”The Novel as Soap Bubble”: (Foreign) Poetics as a Legal Instrument in the 1974 Trial of André Brink’s Kennis van die Aand’.

Uitreiking Science Award 2015

projectgroeplotte

Afgelopen woensdag waren de stoelen van het auditorium in het Huygensgebouw gevuld met een wel heel uitzonderlijk publiek: tientallen basisschoolscholieren waren afgereisd naar Nijmegen om de uitreiking van de Radboud Science Award bij te wonen. Onder deze gelukkige prijswinnaars was, zoals we al eerder op dit blog konden vermelden, onze eigen Lotte Jensen! Lotte kreeg de prijs voor haar onderzoek naar nationalisme en nationale identiteitsvorming.

De prijswinnaars werden op een zeer originele manier geïntroduceerd: de scholieren hadden prachtige videoportretten gemaakt van de onderzoekers op de werkvloer. Het filmpje van Lotte werd gemaakt door scholieren van de Arnhemse basisschool De Gazelle:

Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden dat zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van lesmateriaal voor de bovenbouwklassen van de basisschool. Lotte zal hier samen met Nina Geerdink en haar projectgroep (Bart Verheijen, Alan Moss en Lieke van Deinsen) aan gaan werken. We houden jullie natuurlijk op de hoogte over de voortgang!

Steun Onbederf’lijk Vers!

O'Vers 2014 uitsnede
Illustratie: Renie Lamers

Dreun jij zo het oeuvre van Nijhoff op of – het andere uiterste – relateer je het woord ‘vers’ alleen maar aan groente of iets anders eetbaars? In beide gevallen heeft Onbederf’lijk Vers jou iets prachtigs te bieden. Dit gebeurt al elf jaar lang en dolgraag wil iedereen daar een twaalfde editie aan toevoegen.

Dus: 22 oktober 2014, 22 dichters (bekend en talent), gratis poëzie voor iedereen, gewoon in Nimweegs binnenstad, op zeven bijzondere locaties! Dit alles kan maar één ding betekenen: de nieuwe editie van poëziefestival Onbederf’lijk Vers zit er inderdaad aan te komen!

Gratis staat echter niet altijd voor goedkoop, ofwel: het kost wat om jou geen entree te hoeven laten betalen. Daarom is Onbederf’lijk Vers op dit moment, in tijden van financieel zwaar weer op kunst- en cultuurgebied, op zoek naar een paar kleine steuntjes in de rug. Door middel van een crowdfundingsactie op voordekunst.nl hopen we deze te verzamelen. Wil je ook zo’n steuntje zijn? Ga dan snel naar deze site! Nog niet overtuigd? Kijk dan dit promofilmpje:

Al met een klein bedrag maak je niet alleen de organisatie van Onbederf’lijk Vers, maar hopelijk ook jezelf gelukkig! Eeuwige dank verzekerd!

Paula Fikkert Benelux Champion Brompton

paulabromptonHoogleraar Eerstetaalverwerving en Fonologie Paula Fikkert heeft niet alleen internationaal succes met haar wetenschappelijke onderzoek naar taalverwerving door jonge kinderen, maar acteert ook op haar brompton (vouwfiets) op het wereldtoneel. Afgelopen zondag verdedigde zij met succes haar titel tijdens het Brompton BeNeLux Championship, dat dit jaar werd georganiseerd in Antwerpen. Uitgerust in de traditionele kledij (inclusief jasje en stropdas) kwam zij als eerste vrouw over de finish. Dankzij haar overwinning mag Paula ook dit seizoen deelnemen aan het Brompton World Championship in Engeland. Wat een prestatie!

 

Bekijk hier hoe Paula als eerste vrouw over de finish gaat: