Criminaliteit, taal en recht in Mainz, Duitsland

GSFL logoWat kunnen we opmaken uit de manier waarop een zelfmoordbriefje is opgesteld? Welke invloed heeft het proces-verbaal van verhoor bij politie op rechtbankinteractie, die uiteindelijk beslissend is voor veroordeling of vrijspraak? Hoe wordt de manier waarop beslissingen genomen worden in de EU beïnvloed door de talen van de verschillende afgevaardigden? Dit zijn maar een paar vragen die ter sprake zullen komen tijdens de Roundtable 2014 van de Germanic Society for Forensic Linguistics (GSFL), 5-7 september 2014 in Mainz, Duitsland.

Tijdens deze bijeenkomst zullen forensische experts en studenten van over de hele wereld onderzoeken hoe criminaliteit, taal en het recht elkaar beïnvloeden en welke impact dat heeft op de dagelijkse praktijk. De keynote speakers zijn: special crimes officer en expert in ondervragingsmethoden detective M. Allen (UK), forensisch taalkundige en zelfstandig forensisch adviseur dr. S. Blackwell (UK), klinisch taalkundige aan het Wiener Institute for SuicideResearch dr. B. Eisenwort (AT) en forensisch taalkundige en deskundige in strafzaken dr. F. van der Houwen. Behalve deze keynote speakers zullen er bijdragen zijn van deskundigen uit Tunesië tot Australië en van Duitsland tot Brazilië. Guusje Jol (taalbeheersing) is mede-organisator van de Roundtable.

Het doel van de GSFL is het onderzoeksveld van de forensische taalkunde te bevorderen en om internationale samenwerking te bewerkstelligen tussen taalkundigen, criminologen, sociologen, psychologen, juristen en de politie.

Dit jaar is er een speciale dag voor studenten toegevoegd aan het programma op vrijdag 5 september. Studenten en jonge onderzoekers kunnen dan hun werk presenteren. Ook is er aandacht voor waar je forensische taalkunde kun studeren, hoe je je werk kunt publiceren en wat toekomstperspectieven zijn in de forensische linguïstiek. Voor studenten gelden speciale tarieven.

 

Voor meer informatie en voor het reserveren van plaatsen:

www.gsfl.info of Dr. I. M.  Laversuch Nick (mavi.yaz@web.de)         

Yvette Linders genomineerd voor onderwijsprijs letteren

YL

Wie de Onderwijsprijs Letteren dit jaar gaat winnen, blijft nog even geheim. Maar Yvette Linders is één van de twee genomineerden. De andere genomineerde is Floris Meens (Geschiedenis). Wie van deze genomineerden de uiteindelijke winnaar wordt, zal bekend worden gemaakt op 11 september tijdens feestelijke avond met hapjes, drankjes en live muziek van de Radband. Hier alvast enkele hoogtepunten uit de voordracht van Yvette:

‘Yvette is een buitengewoon veelzijdig docent. In het kalenderjaar 2013 gaf zij onderwijs in maar liefst 13 vakken/onderdelen, die uiteenlopen van wetenschappelijk schrijven en mondeling presenteren, naar journalistieke basisvaardigheden, argumentatieanalyse, tot methodologische en statistiekvakken. Haar onderwijs wordt systematisch uitstekend geëvalueerd in de formele evaluaties en steekt ver uit boven het facultair gemiddelde. Dit is te meer opmerkelijk omdat Yvette ook onderwijs geeft in de vakken die doorgaans door studenten als noodzakelijk kwaad worden gezien, zoals methodologie en statistiek. Ze weet, alleen of samen met collega’s, opdrachten te bedenken die studenten inspireren en ertoe aanzetten boven zichzelf uit te stijgen.’

 

Uitreiking:

Datum:            donderdag 11 september

Tijd:                vanaf 17.00

Locatie:           Cultuurcafé

Jos Joosten over de Fens-biografie van Wiel Kusters

Mijn-versnipperd-bestaan-Het-leven-van-Kees-Fens-1929-2008Onderstaande tekst werd door Jos Joosten uitgesproken tijdens de boekpresentatie van Mijn versnipperd bestaan in Boekhandel Roelants (LUX), Nijmegen 1 juli 2014.

 

Van de plaats en tijd dat ik Kees Fens voor het laatst gezien heb, zal hijzelf het symbolische wel hebben kunnen inzien. Dat was op zondagochtend 23 maart 2008 in en bij de Cenakelkerk op de Heilig Landstichting. Eerste Paasdag. Met mijn kinderen wandelde ik het kerkplein op voor de Paasmis, toen ik uit een auto ineens iemand hoorde roepen, met licht-Amsterdamse tongval: ‘Hé, Heilige!’ Het was Fens die, met zijn tweede echtgenote achter het stuur, net als ik op weg naar de kerk was.
Ik zat tijdens de mis in de zijkapel, maar na afloop liep ik, met mijn twee dochters van toen zes en acht jaar, meteen naar de kerk om Fens te begroeten. Deze laatste ontmoeting was om minstens vier redenen tekenend voor Kees, en ik draag die als een dierbare herinnering bij me.
Allereerst dus die merkwaardige, uitbundige begroeting op het kerkplein. Dat was Kees. Maar dezelfde Kees was het die, na afloop van de Mis, uitgebreid uiteenzette hoezeer hij koor, muziek en liturgie totaal waardeloos vond. In die omstandige uitleg liet hij zich allerminst temperen door mijn voorzichtige inbreng en tegenwerping dat de muziekkeuze in kwestie, alsook koor en uitvoering van een en ander, plaatsvond onder de bezielende leiding van mijn bloedeigen echtgenote. Zulke persoonlijke futiliteiten remden Fens op een dergelijk moment niet per se. Zoals mij ook altijd is bijgebleven hoe hij, op de eerste dag dat ik na het overlijden en de begrafenis van mijn vader weer op de afdeling kwam, zijn welgemeende felicitaties slechts met kunst- en vliegwerk halverwege de reeds begonnen zin een meer condolaire draai wist te geven. (Een interessant gegeven overigens voor de biograaf in het licht van Fens’ verhouding tot vaderfiguren.)
Het volgende punt was dat ik Fens voor het eerst met kinderen zag. Wij kregen steevast na de geboorte van onze vier kinderen steeds heel snel een telefoontje (en één keer een kaartje, meen ik) en hij was bij elke ontmoeting altijd zeer geïnteresseerd hoe vrouw en kinderen het maakten. Deze keer zag hij mijn oudste dochtertjes voor het eerst in het echt, en mij verbaasde de compleet vanzelfsprekende klik die hij met die twee jonge kinderen had. Hij praatte met hen zonder infantiel te zijn, op een volstrekt vanzelfsprekende manier en er was echt contact. Ik kan niet precies uitleggen hoe – maar die korte scène liet me op de valreep kennismaken met nog weer een andere Kees Fens, die ik nog niet kende.
Een laatste punt waarom deze paasmorgen me zo bijbleef, is dat Fens nadrukkelijk leesadvies meegaf: als ik Pasen – of zondagen in het algemeen – überhaupt wilde begrijpen, dan moest ik straks thuis meteen beginnen in het hoofdstuk ‘Zondag in Hippo’ uit Augustinus, de zielzorger van F. van der Meer. Toevallig had ik dat boek kort tevoren voor de tweede keer gelezen en ik meende daaromtrent bij Kees een soort van tevreden berusting waar te nemen.
Het opschrijven van deze herinnering aan één ontmoeting met Fens deed mij realiseren wat voor complex karwei het schrijven van een biografie is – of beter gezegd: de biografie van iemand die je persoonlijk gekend en meegemaakt heb. In bovenstaande herinnering komt een aantal zaken naar voren dat ik typerend vind voor Fens. Of beter: voor de manier waarop ik Kees heb gekend. En zelfs nu al vind ik dat ik er verre mee tekortschiet, als het aankomt op het begin van een compleet beeld. Hoe persoonlijk dergelijke interpretaties kunnen uitvallen, merkte ik in de aanloop naar deze presentatie, toen ik op mijn Facebook-pagina Fens typeerde als ‘bescheiden’, en hoe er direct diverse reacties kwamen van mensen die hem beter of minder goed gekend hadden, die allemaal hun eigen opvatting over de karaktertrek ‘bescheidenheid’ ten beste gaven, die zij veelal niet op Fens van toepassing achtten.
  “Jos Joosten over de Fens-biografie van Wiel Kusters” verder lezen

Wyke Stommel presenteert in York over online medische hulp

wyke

Als je geïnteresseerd bent in microanalyses van online communicatie (Twitter, fora, Facebook, blogs, chat, mail, etc.), kom 14 en 15 juli a.s. naar York voor het symposium MOOD-Y. Het programma bestaat uit korte presentaties in parallelsessies, 30-minuten plenaire lezingen en datasessies. Susan Herring, dé hoogleraar op het gebied van computergemedieerde communicatie, geeft een lezing via een live videoverbinding. Zie voor een overzicht van het programma en de sprekers:  http://www.ds.uzh.ch/_docs/1322/MOOD-Y_Conference_Schedule_2.pdf .

Wyke Stommel zal een lezing geven over de relatie tussen het medium en de sociale interactie en het vergelijken van interacties via verschillende media kan helpen om die relatie te onderzoeken. Sociale interactie die eerder mondeling gedaan werd, vindt tegenwoordig vaak plaats op, of via nieuwe media. We overleggen met collega’s via e-mail, we vragen om informatie of advies via een chatservice, we klagen over organisaties of de politiek via Twitter, we krijgen psychologische steun op lotgenotenfora of via een online cursus en we nodigen vrienden uit voor een feestje via WhatsApp. Maar zien die sociale handelingen via nieuwe(re) media er precies hetzelfde als via de traditionelere media (mondeling)? Anders gezegd, wat is en wat zijn de verschillen tussen media vanuit het perspectief van sociale interactie? In de lezing geeft Wyke een voorbeeld van hoe een vergelijking van interacties via verschillende media gedaan kan worden, namelijk de vergelijking van een chatservice met een telefonische hulplijn.

zie ook: http://www.york.ac.uk/news-and-events/events/public-lectures/summer-2014/moody-symposium/

Lotte Jensen spreekt over krachtige taal tegen Napoleon

spotprent_napoleon[1]

Op dinsdag 1 juli spreekt Lotte Jensen op een conferentie over de Honderd Dagen van Napoleon op Warwick University in Engeland. De Honderd Dagen van Napoleon verwijst naar de periode waarin Napoleon terugkeerde van Elba en opnieuw de macht greep in Parijs tot aan zijn definitieve ondergang in Waterloo op 18 juni 1815 en zijn aftreden als keizer enkele dagen later.

Het is een bijzondere conferentie: elke deelnemer moet een object meebrengen en daar iets over vertellen. Vervolgens wordt er een tentoonstelling met deze objecten gemaakt. Lotte’s object zijn twee pamfletten, geschreven door twee Nederlandse vrouwelijke auteurs: Petronella Moens en Maria Petronella Elter-Woesthoven. De dichteressen spreken krachtige taal: Napoleon moet met harde hand worden teruggedrongen. Hun boodschap: ook vrouwen kunnen ‘tiranverdelgsters’ zijn!

Posterpresentatie LOT Summerschool

lot_kader

Dag: 23 juni 2014
Tijd: 16.30-18.00
Locatie: Centrale hal Erasmusgebouw, onder de trappen naar het Gymnasiongebouw

 

Dit jaar organiseert de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap (LOT) samen met het Nijmeegse Centre for Language Studies (CLS). In dat kader presenteert een elftal promovendi en research master studenten hun onderzoek met een poster, onder het genot van een borrel.

Meer informatie en een link naar de abstracts is te vinden via de volgende link: http://www.ru.nl/cls/news-events/events/@938149/poster-session-lot-0/

 

Onderzoek Lieke Verheijen in de Trouw

 

Er wordt van alles gezegd over de invloed van social media op te taalvaardigheid. Maar is die invloed er wel echt? En over welke invloed hebben we het dan precies? Over deze vragen gaat het promotieonderzoek van Lieke Verheijen.

Het onderwerp leeft duidelijk bij een breder publiek: Lieke is geïnterviewd met als resultaat een uitgebreid artikel in Trouw van 21 mei.

Artikel_Trouw_21-05-2014[1]

Presentatie nieuwsberichten over kindermishandeling

 

acdclogo2text

 

Buitenpromovenda Afrooz Rafiee bespreekt haar onderzoeksopzet bij de Amsterdam Critical Discourse Community (ACDC). In haar onderzoek vergelijkt zij hoe kindermishandeling in de Verenigde Staten in het nieuws komt, met de manier waarop dat in Iran gebeurt. Ze kijkt daarbij zowel naar productie van nieuwberichten, de opbouw van de nieuwsberichten zelf en de receptie.

 tijd en plaats: maandag 26 mei, 15.30-17.00, Vrije Universiteit, 14A20.

meer informatie: http://www.acdcweb.tk/