Zorgen om het Belgische erfgoed

door Johan Oosterman

rijksarchief

België heeft een aantal van de belangrijkste Europese erfgoedcollecties: de Koninklijke Bibliotheek, die teruggaat op de verzamelingen van de Bourgondische hertogen en tal van sleutelwerken bezit uit de letterkundige geschiedenis van de Lage Landen – Latijns, Frans en Nederlands – en van ver daarbuiten; het Rijksarchief dat het geheugen vormt van het geografische en economische hart van Noordwest Europa; de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten met de indrukwekkende oeuvres van Breugel, Rubens, Magritte, Ensor; en nog veel meer.

Jarenlang zijn deze federale Belgische instellingen maar matig bedeeld in vergelijking met buitenlandse instellingen. Recent besloot de nieuwe Belgische regering de budgetten nog verder terug te brengen: 4% korting op personele kosten, en 20% op de overige budgetten: de ‘werking’. Dat laatste houdt in: minder digitalisering, geen middelen voor aanschaf van nieuwe werken, minder onderhoud. Wie de collecties en instellingen kent, weet dat dat niet gaat, ook al is er alle reden voor moderniseringen in aanpak en organisatie.

Al bijna vijfentwintig jaar kom ik veel in België, en bibliotheken en archieven behoren tot mijn primaire werkterrein. Ik heb er veel gewerkt, en de rijke collecties hebben een belangrijk stempel gedrukt op veel van mijn onderzoek. De aankondiging van zware tijden voor die collecties, voelde dus als een aanslag op mijn werk als onderzoeker. Toen ik vorige week op Facebook een bericht hierover zag van Frank Willaert en Bram Caers, liet ik meteen weten iets te willen doen. Dat werd een petitie, gericht aan ‘Mevrouw de Staatssecretaris’, met de oproep eerst na te denken en te praten. Samen met Frank Willaert, Bram Caers en Ingrid Falque hebben we in de dagen daarna de tekst opgesteld, gezorgd voor versies in het Nederlands, Frans, Duits en Engels, op vrijdag 31 oktober de petitie gepubliceerd, en via de social media hieraan ruchtbaarheid gegeven.

De teller staat nu op 650. Als duizend mensen hebben getekend verspreiden we een persbericht en hopen we de oordeelsvorming toch in elk geval een beetje te beïnvloeden. Daarvoor zijn cultuur en erfgoed is ons te veel waard. En wie nog niet heeft getekend: doe het snel, via deze link!

Imme Lammertink presenteert in Boston op 8 november

imme_lammertinkOp zaterdag 8 november zal Imme Lammertink de resultaten van haar masterscriptie presenteren op de Boston University Conference on Child Language Development (BUCLD, Boston, USA). BUCLD is een van de grootste conferenties binnen het onderzoeksgebied van de kindertaalverwerving. Imme onderzocht  welke talige cues (prosodie en zinsbouw) Nederlandse en Engelse kinderen van 2.5-jaar oud gebruiken het verloop van een gesprek te voorspellen. “Imme Lammertink presenteert in Boston op 8 november” verder lezen

Jeroen Dera op Geschiedenis- en Cultuurbeurs 2014

Geschiedenisbeurs

Morgen vindt in het Erasmusgebouw de jaarlijkse Geschiedenis- en Cultuurbeurs plaats (13.00-17.00). Het doel van dit evenement is het bijeenbrengen van verschillende ‘marktpartijen’: enerzijds Masterstudenten en docenten van uiteenlopende studies binnen Letteren, anderzijds commerciële, non-profit en overheidsorganisaties uit het brede beroepenveld van cultuur, literatuur en geschiedenis: van musea tot archieven, van culturele centra tot tijdschriftredacties.

Als vertegenwoordiger van de Master Letterkunde zal Jeroen Dera op de beurs een lezing verzorgen over zijn promotieonderzoek, onder de titel “Bekabelde kritiek: boekbesprekingen in de nieuwe media radio, televisie en internet”. Voor meer informatie over de middag, klik hier.

 

Bart Verheijen geeft lezing over Franse Revolutie op 25 oktober

Franse revolutie‘De revolutie eet haar eigen kinderen op’ is een bekende uitspraak. De meest radicale activisten gaan inderdaad vaak ten onder in het revolutionaire geweld. Historicus Bart Verheijen schreef een boek over de Franse revolutie en legt uit wat dat met een volk doet.

De lezing vindt plaats van 14.00 tot 14.45u in De Bibliotheek De Mariënburg en wordt georganiseerd door Uitgeverij Vantilt. Toegang is gratis.

23 oktober: Moving Humanities

mh

Op 23 oktober aanstaande vindt in het Gymnasion het tweejaarlijkse symposium ‘Moving Humanities’ plaats. ‘Moving Humanities’ biedt Nijmeegse promovendi in de geesteswetenschappen een podium voor de presentatie van hun onderzoek. Er zijn dit jaar 28 sprekers, die in parallelsessies hun bevindingen aan een gemêleerd publiek zullen presenteren. Van filosofie tot theoretische taalwetenschap en van vroegmoderne letterkunde tot twintigste-eeuwse geschiedenis: ‘Moving Humanities’ vertegenwoordigt bij uitstek het brede palet van onderzoek op het terrein van de humanoria.

Het symposium wordt dit jaar afgetrapt door drie VENI-laureaten (Lisette Mol, Floris Overduin en Delphine Bellis), die elk een workshop verzorgen over het schrijven van een postdocaanvraag. De dag wordt afgesloten door prof.dr. Wijnand Mijnhardt (Universiteit Utrecht), die een keynote verzorgt onder de titel ‘Why Science Does Not Work as It Should, And What To Do about It’.

Namens onze afdeling zit Jeroen Dera in de organisatie. Lieke van Deinsen, Guusje Jol en Lieke Verheijen zullen hun onderzoek tijdens ‘Moving Humanities’ presenteren. Voor meer informatie en het programma, klik hier.

Conference The making of the Humanities IV in Rome (Oct 16-18, 2014)

MAKHUM IV posterThis week the fourth conference on the history of the humanities, ‘The Making of the Humanities IV’ will take place at the Royal Netherlands Institute in Rome. This series of biennially organized conferences brings together scholars and historians interested in the comparative history of the humanities. “Conference The making of the Humanities IV in Rome (Oct 16-18, 2014)” verder lezen

Lezing Stefan Frank in Nottingham (15 oktober)

stefanOp 15 oktober geeft Stefan Frank een lezing bij de afdeling Psychologie van de Universiteit van Nottingham, met als titel:  “Studying sentence comprehension with statistical language models”.

De lezing gaat over hoe we het proces van zinsbegrip kunnen onderzoeken met behulp van statistische modellen van taal. Bij het leesproces speelt de mate waarin een woord te verwachten viel een belangrijke rol. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat het langer duurt om een woord te lezen dat minder verwacht was. Deze verwachtingen kunnen ook berekend worden door statistische modellen. Resultaten van leesexperimenten kunnen op die manier worden vergeleken met verschillende modellen, om zo het model te vinden waarin de eigenschappen van het menselijk taalsysteem het beste zijn gevangen.

Tijdens de lezing wordt ingezoomd op twee toepassingen van deze benadering: het belang van hiërarchische syntactische structuren, en de vraag of bij tweetaligen beide talen een rol spelen tijdens het lezen.

8 oktober: masterclass door kindertaalverwerving

Op woensdagmiddag 8 oktober organiseert de PI Group First language acquisition weer een masterclass voor middelbare scholieren. Tijdens deze masterclass denken de scholieren na over taalverwervingsonderwerpen voor hun profielwerkstuk en werken het onderwerp uit in een onderzoeksvraag. Ook komt het onderzoeksplan en de uitvoering daarvan aan bod. Aan het eind van de middag is er een rondleiding in het babylab. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag onder begeleiding van docenten van hun eigen school.

De leerlingen die meedoen aan de masterclass en hun profielwerkstuk insturen, kunnen ook nog een Profielwerkstukprijs winnen.

Voor meer informatie: http://www.ru.nl/gettingsoundsinmind/education/profielwerkstukken/

 

masterclass32013

Paula Fikkert en Nienke Dijkstra in de Ridderzaal

141006-AvondW&M Paula en Nienke 1Op maandagavond 6 oktober  hebben Paula Fikkert en Nienke Dijkstra (kindertaalverwerving) deelgenomen aan de Avond van Wetenschap & Maatschappij in Den Haag (www.avondwenm.nl). Paula was één van de 25 tafelwetenschappers en Nienke trad op als haar ‘side-kick’.

Het overkoepelende thema was dit jaar: “De wetenschap van vandaag is de wereld van morgen”. Tijdens het feestelijke diner in de Ridderzaal presenteerden de wetenschappers vanuit hun specifieke vakgebieden prikkelende stellingen over dat paraplu-thema. Paula en Nienke droegen de volgende stellingen voor:

1. Een goede beheersing van je moedertaal is essentieel voor het leren van een tweede taal.
2. Het overmatig gebruik van telefoon, tablets en televisie in huis heeft een sterk negatief effect op de taalverwerving van jonge kinderen.

De tafelgenoten (prominenten uit de kringen van wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, politiek, media en sport) gingen vervolgens met elkaar in gesprek over de stellingen.

 

2-3 oktober symposium over interactieanalyse

Anela logo

 

 

Taalgebruikers en hun fysieke omgeving staan niet los van elkaar. Taalgebruikers kunnen details uit hun omgeving betrekken in die interactie door ernaar te kijken, ernaar wijzen, ze te tonen of erover te praten. Maar hoe doen ze dat? En welke functies heeft dat? En hoe kun je opnames analyseren om hierover meer te weten te komen? Deze vragen zullen uitgebreid aan bod komen tijdens het symposium van de Anéla Werkgroep Interactie Analyse (AWIA) op 2 en 3 oktober in Utrecht. “2-3 oktober symposium over interactieanalyse” verder lezen