Taalbeheersers naar VIOT-congres Leuven

Iers collegeVan 16 tot en met 18 december vindt het driejaarlijkse VIOT-congres plaats in Leuven. Het thema dit jaar is ‘De macht van de taal / de taal van de macht’. De Nijmeegse taalbeheersers zijn goed vertegenwoordigd. Een speciale vermelding verdienen Honours-studenten Jochem Aben en Emma Turkenburg die samen met hun begeleiders Wilbert Spooren en Lettica Hustinx over hun onderzoek naar concreetheid zullen vertellen. Ook het onderzoek van tweedejaars Lilian Nijhuis reist af naar Leuven. “Taalbeheersers naar VIOT-congres Leuven” verder lezen

De wetenschapper als burger: drie wensen

door Lotte Jensen

wetenschapsvisieDe afgelopen weken is er veel te doen geweest rondom de Wetenschapsvisie 2025. De Jonge Akademie plaatste deze week een kritische reactie over de nadruk op het economische nut daarin. Er ontstond ook veel commotie over het idee dat burgers voortaan inspraak krijgen in de nationale wetenschapsagenda. Het lijkt inderdaad een wild idee, maar je kunt deze democratisering ook positief uitleggen en naar je eigen hand zetten. Als wetenschapper ben ik tevens burger en dat betekent dat ik voortaan mee mag praten over de vraag waar het geld voor wetenschappelijk onderzoek heen moet gaan. Komt dat even goed  uit! Hier komt mijn verlanglijstje voor de komende tien jaar.

Ten eerste moet er een gloednieuwe, zeer uitgebreide reeks tekstedities van Nederlandse letterkundige werken worden vervaardigd voor het academische onderwijs. Zowel canonieke als niet-canonieke werken moeten daarin een plaats krijgen. Dus naast Joost van den Vondel en Multatuli ook Willem van Haaren en Lucretia Wilhelmina van Merken. Hoe meer, hoe beter! Copietas et varietas! Er is nood aan dit soort edities, sinds wij ons als wetenschappers vooral op het publiceren in (inter)nationale peer-reviewed tijdschriften hebben gericht.

Ten tweede zou er een allesomvattende (digitale) encyclopedie van Nederlandstalige tijdschriften moeten komen. Reuze handig voor zowel academici als journalisten, die willen weten hoe dit medium zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft. De Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften, zoals die ooit door André Hanou en Rietje van Vliet is geïnitieerd, verdient uitbreiding, ondersteuning en voltooiing.

Ten derde wordt het de hoogste tijd voor een meerdelige reeks Nederlandse identiteitsgeschiedenis, waarin zowel academische beschouwingen als sleutelteksten zijn opgenomen. De onvolprezen Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren is een uitstekende opslagplaats voor al dit moois.

Conferentie in Nijmegen: Language in Mind and Society

boekVan 15 tot en met 17 december organiseert de Nijmeegse letterenfaculteit (met o.a. Paula Fikkert in het organiserend comité) de conferentie Language in Mind and Society. Tijdens dit evenement spreken onderzoekers uit verschillende disciplines en van verschillende universiteiten over taal. Zo zullen er sprekers zijn met een economische achtergrond, filosofen, juristen en natuurlijk taalkundigen. “Conferentie in Nijmegen: Language in Mind and Society” verder lezen

Nijmeegse hoogleraar in Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen bij NWO

fikkertVanaf 1 november 2014 is Paula Fikkert (hoogleraar eerste taalverwerving en fonologie) lid van het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen bij NWO.

Het bestuur van het wetenschapsgebied NWO Geesteswetenschappen is verantwoordelijk voor het beleid van NWO Geesteswetenschappen. Dit bestuur besluit ook over de toewijzing van financiële middelen.

http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2014/gw/nieuw-lid-gebiedsbestuur-nwo-geesteswetenschappen.html

SCARAB-lezing door Jean-Pierre Geelen

Op 20 november (19.30-21.00, TvA 1.00.02) vindt aan onze universiteit de jaarlijkse SCARAB-lezing plaats. Dit jaar wordt de lezing verzorgd door Jean-Pierre Geelen,  de televisiecriticus van de Volkskrant die tevens een graag geziene gast in talkshows is. Hieronder vind je Geelens abstract. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Jeroen Dera: j.dera@let.ru.nl.

Zelf tv-criticus worden. Belevenissen van een beroepskijker

geelen

Een blik in de beroepspraktijk van een betaalde bankzitter die dagelijks televisie kijkt en daar in de krant zijn soms gepeperde mening over ventileert. Over keuzes en criteria, over nut en noodzaak van een televisierubriek (“Een tv-recensie in de krant, is dat niet vreselijk uit de tijd?”), over trends in televisieland, en over de reacties en de lange tenen in Hilversum.

Jean-Pierre Geelen (1964) is sinds ruim vijf jaar de dagelijkse tv-criticus van de Volkskrant. Ook schrijft hij in die krant elke zaterdag een mediacolumn. Daarvoor werkte hij onder meer bij HP/De Tijd en De Journalist en schreef hij diverse boeken. 

Zorgen om het Belgische erfgoed

door Johan Oosterman

rijksarchief

België heeft een aantal van de belangrijkste Europese erfgoedcollecties: de Koninklijke Bibliotheek, die teruggaat op de verzamelingen van de Bourgondische hertogen en tal van sleutelwerken bezit uit de letterkundige geschiedenis van de Lage Landen – Latijns, Frans en Nederlands – en van ver daarbuiten; het Rijksarchief dat het geheugen vormt van het geografische en economische hart van Noordwest Europa; de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten met de indrukwekkende oeuvres van Breugel, Rubens, Magritte, Ensor; en nog veel meer.

Jarenlang zijn deze federale Belgische instellingen maar matig bedeeld in vergelijking met buitenlandse instellingen. Recent besloot de nieuwe Belgische regering de budgetten nog verder terug te brengen: 4% korting op personele kosten, en 20% op de overige budgetten: de ‘werking’. Dat laatste houdt in: minder digitalisering, geen middelen voor aanschaf van nieuwe werken, minder onderhoud. Wie de collecties en instellingen kent, weet dat dat niet gaat, ook al is er alle reden voor moderniseringen in aanpak en organisatie.

Al bijna vijfentwintig jaar kom ik veel in België, en bibliotheken en archieven behoren tot mijn primaire werkterrein. Ik heb er veel gewerkt, en de rijke collecties hebben een belangrijk stempel gedrukt op veel van mijn onderzoek. De aankondiging van zware tijden voor die collecties, voelde dus als een aanslag op mijn werk als onderzoeker. Toen ik vorige week op Facebook een bericht hierover zag van Frank Willaert en Bram Caers, liet ik meteen weten iets te willen doen. Dat werd een petitie, gericht aan ‘Mevrouw de Staatssecretaris’, met de oproep eerst na te denken en te praten. Samen met Frank Willaert, Bram Caers en Ingrid Falque hebben we in de dagen daarna de tekst opgesteld, gezorgd voor versies in het Nederlands, Frans, Duits en Engels, op vrijdag 31 oktober de petitie gepubliceerd, en via de social media hieraan ruchtbaarheid gegeven.

De teller staat nu op 650. Als duizend mensen hebben getekend verspreiden we een persbericht en hopen we de oordeelsvorming toch in elk geval een beetje te beïnvloeden. Daarvoor zijn cultuur en erfgoed is ons te veel waard. En wie nog niet heeft getekend: doe het snel, via deze link!

Imme Lammertink presenteert in Boston op 8 november

imme_lammertinkOp zaterdag 8 november zal Imme Lammertink de resultaten van haar masterscriptie presenteren op de Boston University Conference on Child Language Development (BUCLD, Boston, USA). BUCLD is een van de grootste conferenties binnen het onderzoeksgebied van de kindertaalverwerving. Imme onderzocht  welke talige cues (prosodie en zinsbouw) Nederlandse en Engelse kinderen van 2.5-jaar oud gebruiken het verloop van een gesprek te voorspellen. “Imme Lammertink presenteert in Boston op 8 november” verder lezen

Jeroen Dera op Geschiedenis- en Cultuurbeurs 2014

Geschiedenisbeurs

Morgen vindt in het Erasmusgebouw de jaarlijkse Geschiedenis- en Cultuurbeurs plaats (13.00-17.00). Het doel van dit evenement is het bijeenbrengen van verschillende ‘marktpartijen’: enerzijds Masterstudenten en docenten van uiteenlopende studies binnen Letteren, anderzijds commerciële, non-profit en overheidsorganisaties uit het brede beroepenveld van cultuur, literatuur en geschiedenis: van musea tot archieven, van culturele centra tot tijdschriftredacties.

Als vertegenwoordiger van de Master Letterkunde zal Jeroen Dera op de beurs een lezing verzorgen over zijn promotieonderzoek, onder de titel “Bekabelde kritiek: boekbesprekingen in de nieuwe media radio, televisie en internet”. Voor meer informatie over de middag, klik hier.

 

Bart Verheijen geeft lezing over Franse Revolutie op 25 oktober

Franse revolutie‘De revolutie eet haar eigen kinderen op’ is een bekende uitspraak. De meest radicale activisten gaan inderdaad vaak ten onder in het revolutionaire geweld. Historicus Bart Verheijen schreef een boek over de Franse revolutie en legt uit wat dat met een volk doet.

De lezing vindt plaats van 14.00 tot 14.45u in De Bibliotheek De Mariënburg en wordt georganiseerd door Uitgeverij Vantilt. Toegang is gratis.