Famous but unknown. Gebedenboek van Maria van Gelre

Door Johan Oosterman

Al dagen opgewonden bij de gedachte alleen al. Op 14 december reisde ik van Brussel naar Berlijn om een dag later oog in oog te staan met het gebedenboek van Maria van Gelre waar ik me al eenFoto 16-12-14 13 11 46 half jaar intensief mee bezighield. Een van de bijzonderste gebedenboeken uit de Nederlanden, kunsthistorische schakel tussen Frankrijk en Nederland, heel bekend van een paar miniaturen maar nauwelijks bestudeerd. ‘Famous but unknown’, schreef een kunsthistoricus me. Dat boek, kwetsbaar en aan restauratie toe, vormt het middelpunt van een vierjarig project. Voor de lancering daarvan en om sponsors te overtuigen wilden we een video. Die hebben we gemaakt in Berlijn, en we mochten het boek uitgebreid bekijken! “Famous but unknown. Gebedenboek van Maria van Gelre” verder lezen

Wisseling van de wacht in afdelingsbestuur Nederlands

Afgelopen week werd bekend gemaakt dat de huidige afdelingsvoorzitter van Nederlands, Wilbert Spooren, per 1 januari 2015 vice-decaan van de Letterenfaculteit zal worden. Hij gaat het faculteitsbestuur, bestaande uit Margot van Mulken (decaan) en Margriet Jagtman (directeur bedrijfsvoering) versterken.

Johan Oosterman zal met ingang van 1 januari 2015 de nieuwe voorzitter van de afdeling Nederlands worden. Johan was eerder al voorzitter van de afdeling Duits.

We wensen beiden veel succes in hun nieuwe functie!

De taal van de macht/ de macht van de taal

wintertijdinleuven_tcm20-60284Taalbeheersing in Leuven

Van 16 tot 18 december waren de taalbeheersers van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen te vinden in Leuven. Daar vond het dertiende congres van het VIOT (Vereniging voor Interuniversitair Overleg Taalbeheersing) plaats, dat als thema ‘de macht van de taal / de taal van de macht’ had meegekregen.  Taal kan macht hebben; taal kan, op een weloverwogen manier ingezet, bijdragen aan het realiseren van bepaalde doelen. Denk aan overtuigende taal in gezondheidsvoorlichting en reclame, aan tekststructuren die informatie in een tekst beter vindbaar maken, aan formuleringen van counselors in chatgesprekken die cliënten helpen om gesprekken af te ronden, enzovoort. Daarnaast richtte de conferentie zich op de taal van de machtigen. Politici, chirurgen in operatiekamers, politieagenten, et cetera. Hoe ziet dat taalgebruik eruit?  Hoe verandert dat taalgebruik door de jaren heen, zeker ook met het oog op de veranderende media? Tijdens de conferentie kwamen deze en vele andere onderwerpen aan bod. “De taal van de macht/ de macht van de taal” verder lezen

Verschenen: ‘Op de hielen’

opdehielen

Gisteren verschenen bij Uitgeverij Vantilt: Op de hielen. Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur, onder redactie van Jos Muijres en Esther Op de Beek. Op de hielen is een artikelenbundel waarin (voormalige) Nijmeegse neerlandici schrijven over romans die de afgelopen tien jaar in Nederland en Vlaanderen werden gepubliceerd. De romans in kwestie hebben één ding met elkaar gemeen: ze waren elk het onderwerp van een college in de jaarlijkse Postacademische Cursus Recente Nederlandse en Vlaamse Letterkunde, die consequent hoge bezoekersaantallen telt. Dit jaar viert de cursus een tienjarig jubileum en het is voor die gelegenheid dat PAO-coördinator Jos Muijres, samen met Esther Op de Beek, Op de hielen samenstelde.

Op de foto is te zien hoe Muijres het eerste exemplaar van het boek overhandigt aan Margot van Mulken, decaan van de Faculteit der Letteren. Zij is niet de enige die Op de hielen in ontvangst zal nemen, want dit jaar krijgen alle medewerkers van de faculteit een exemplaar als kerstgeschenk. Het boek bevat bijdragen van achtereenvolgens Jos Joosten (over Martin Michael Driessen), Marieke Winkler (over Leon de Winter), Jeroen Dera (over Stephan Enter), Esther Op de Beek (over Yves Petry), Johan Oosterman (over Paul Claes), Mathijs Sanders (over Erwin Mortier), Floor van Renssen (over Geertrui Daem), Jos Muijres (over Paul Verhaeghen) en Rob van de Schoor (over Marcel Möring).

Taalbeheersers naar VIOT-congres Leuven

Iers collegeVan 16 tot en met 18 december vindt het driejaarlijkse VIOT-congres plaats in Leuven. Het thema dit jaar is ‘De macht van de taal / de taal van de macht’. De Nijmeegse taalbeheersers zijn goed vertegenwoordigd. Een speciale vermelding verdienen Honours-studenten Jochem Aben en Emma Turkenburg die samen met hun begeleiders Wilbert Spooren en Lettica Hustinx over hun onderzoek naar concreetheid zullen vertellen. Ook het onderzoek van tweedejaars Lilian Nijhuis reist af naar Leuven. “Taalbeheersers naar VIOT-congres Leuven” verder lezen

De wetenschapper als burger: drie wensen

door Lotte Jensen

wetenschapsvisieDe afgelopen weken is er veel te doen geweest rondom de Wetenschapsvisie 2025. De Jonge Akademie plaatste deze week een kritische reactie over de nadruk op het economische nut daarin. Er ontstond ook veel commotie over het idee dat burgers voortaan inspraak krijgen in de nationale wetenschapsagenda. Het lijkt inderdaad een wild idee, maar je kunt deze democratisering ook positief uitleggen en naar je eigen hand zetten. Als wetenschapper ben ik tevens burger en dat betekent dat ik voortaan mee mag praten over de vraag waar het geld voor wetenschappelijk onderzoek heen moet gaan. Komt dat even goed  uit! Hier komt mijn verlanglijstje voor de komende tien jaar.

Ten eerste moet er een gloednieuwe, zeer uitgebreide reeks tekstedities van Nederlandse letterkundige werken worden vervaardigd voor het academische onderwijs. Zowel canonieke als niet-canonieke werken moeten daarin een plaats krijgen. Dus naast Joost van den Vondel en Multatuli ook Willem van Haaren en Lucretia Wilhelmina van Merken. Hoe meer, hoe beter! Copietas et varietas! Er is nood aan dit soort edities, sinds wij ons als wetenschappers vooral op het publiceren in (inter)nationale peer-reviewed tijdschriften hebben gericht.

Ten tweede zou er een allesomvattende (digitale) encyclopedie van Nederlandstalige tijdschriften moeten komen. Reuze handig voor zowel academici als journalisten, die willen weten hoe dit medium zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft. De Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften, zoals die ooit door André Hanou en Rietje van Vliet is geïnitieerd, verdient uitbreiding, ondersteuning en voltooiing.

Ten derde wordt het de hoogste tijd voor een meerdelige reeks Nederlandse identiteitsgeschiedenis, waarin zowel academische beschouwingen als sleutelteksten zijn opgenomen. De onvolprezen Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren is een uitstekende opslagplaats voor al dit moois.

Conferentie in Nijmegen: Language in Mind and Society

boekVan 15 tot en met 17 december organiseert de Nijmeegse letterenfaculteit (met o.a. Paula Fikkert in het organiserend comité) de conferentie Language in Mind and Society. Tijdens dit evenement spreken onderzoekers uit verschillende disciplines en van verschillende universiteiten over taal. Zo zullen er sprekers zijn met een economische achtergrond, filosofen, juristen en natuurlijk taalkundigen. “Conferentie in Nijmegen: Language in Mind and Society” verder lezen

Nijmeegse hoogleraar in Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen bij NWO

fikkertVanaf 1 november 2014 is Paula Fikkert (hoogleraar eerste taalverwerving en fonologie) lid van het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen bij NWO.

Het bestuur van het wetenschapsgebied NWO Geesteswetenschappen is verantwoordelijk voor het beleid van NWO Geesteswetenschappen. Dit bestuur besluit ook over de toewijzing van financiële middelen.

http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2014/gw/nieuw-lid-gebiedsbestuur-nwo-geesteswetenschappen.html