Alumna Maaike van Herwaarden Beste Leraar Nederlands 2016

Maaike van Herwaarden (33)  is docente Nederlands aan het Arentheem College in Arnhem. Zij heeft Nederlandse Taal en Cultuur gestudeerd aan de Radboud Universiteit. Leerlingen van het Arentheem College noemen hun docente Nederlands bevlogen, gepassioneerd en enthousiasmerend. Maaike van Herwaarden werd afgelopen zaterdag uitgeroepen tot Beste Leraar Nederlands van 2016! Het is het tweede jaar op rij dat deze prijs gewonnen is door een oud-student(e) van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vorig jaar won onze alumnus  Arnoud Kuijpers.

Maaike Beste Leraar Nederlands
Maaike van Herwaarden met de oorkonde en trofee Beste Leraar Nederlands 2016

Volgens de vakjury die Maaike van Herwaarden nomineerde uit twaalf voorgedragen docenten, heeft zij aandacht voor alle leerlingen. Zij leert hun waarom ze dingen doen en hoe ze met argumenten hun verhaal kunnen onderbouwen. De jury prees haar om het feit dat ze het kritisch denken van de leerlingen stimuleert en om haar betrokkenheid bij de schoolkrant. Zij richtte twee jaar geleden de schoolkrant Takkie op, die na een jaar direct werd uitgeroepen tot beste schoolkrant van Nederland. De prijs, bestaande uit een trofee, een oorkonde en vijf jaar lang een abonnement op Onze Taal van het Genootschap Onze Taal, werd uitgereikt door minister Bussemaker van Onderwijs.

De verkiezing wordt georganiseerd door het KRO-NCRV radioprogramma De Taalstaat en Het Genootschap Onze Taal. Voor de verkiezing komen ook Vlaamse docenten in aanmerking en zogenoemde ‘NT2-docenten’, leraren die Nederlandse les geven aan anderstaligen.

De stage van… Ruth Pasternak in Brussel

Onze studente Ruth Pasternak liep stage op het Fins Cultureel Instituut in Brussel! Hieronder vertelt zij over deze waardevolle ervaring.

Lees hier wat een student Nederlands in Brussel te zoeken had. En waarom ze de hele dag Fins (achter allerlei woorden werd een ‘i’ geplakt, het klinkt heel schattig) om zich heen hoorde.

Avontuur Brussel

Hoe ga je op avontuur als student Nederlandse taal en cultuur? Nou, je kunt naar Brussel gaan bijvoorbeeld. Geheel tegen de planning in, stuitte ik op een vacature voor stagiair ‘berichtgeving over vluchtelingen in de Europese media’ bij het Fins Cultureel Instituut in Brussel. Dit instituut zocht een stagiair met perfecte beheersing van de Nederlandse en Franse taal en met interesse voor mensenrechten. Met mijn extra programma DELF B2 op de middelbare school (een soort TOEFL voor Frans) durfde ik wel te reageren. Na een Skype-gesprek was ik aangenomen en mocht ik in februari berichten over vluchtelingen in belangrijke Europese kranten analyseren!

Het was bijzonder om in Brussel stage te lopen. De stad is een mengelmoes van nationaliteiten, culturen, talen en organisaties. Ook was het een hele ervaring om op een Fins instituut te zijn; de collega’s zijn jong, creatief en reageren snel op ontwikkelingen in de maatschappij. Dat is denk ik gedeeltelijk te verklaren door de opzet van het instituut. Finland heeft als een van de weinige landen in Europa een onafhankelijke culturele afdeling van de ambassade, waardoor ze weinig verantwoording af hoeven te leggen.

Van links naar rechts Johanna Sumuvuori, Aurelia, Meria Syrjälä, Ruth Pasternak, Jenni Lindvall en Anukka Vähäsoyrinki in Institut Culturel Finlandais, Brussel
Vlnr: Johanna Sumuvuori, Aurelia Talvela, Meria Syrjälä, Ruth Pasternak, Jenni Lindvall en Anukka Vähäsoyrinki in Institut Culturel Finlandais, Brussel

Mijn taken waren onderdeel van een groter project: in kaart brengen hoe een aantal belangrijke kranten in Europa schrijft over vluchtelingen. Mijn taak was De Morgen en Le Soir te onderzoeken. Samen met drie andere stagiaires mochten we kranten uit Finland, Engeland, Vlaanderen en Wallonië analyseren. Dat deden we met behulp van discoursanalyse: een methode die jullie natuurlijk wel kennen. Ons onderzoeksrapport is op 3 mei gepresenteerd op de World Press Freedom Day, Helsinki. Het is uitgegeven in een prachtig, vrolijk vormgegeven PDF-je. Bekijk hier het rapport over berichtgeving over vluchtelingen in Europese media.

Waarom zou je stage lopen? Het is heel leerzaam om in een totaal andere omgeving te zijn. Je leert hele andere kanten van jezelf kennen of je leert juist beter zien (en waarderen!) wat je al kunt. In mijn geval waren dat: “De stage van… Ruth Pasternak in Brussel” verder lezen

Workshop klinkerperceptie 20 mei

Nadine de Rue en Paula Fikkert organiseren op 20 mei a.s. een workshop over asymmetrieën in klinkerperceptie. Deze workshop zal plaatsvinden op de Radboud Universiteit. Nadine zal haar onverwachte resultaten van haar EEG-experiment bij Nederlands- en Engelstalige volwassenen presenteren. Andere sprekers zijn Mirjam de Jonge, Paul Boersma en Mathias Scharinger. Het doel van de workshop is het bijeen brengen van multidisciplinaire expertise om gezamenlijk meer inzicht te krijgen in het karakter van perceptuele asymmetrieën en dichter bij een verklaring voor dit fenomeen te komen. Onderzoeken over o.a. het Nederlands, Engels, Frans en Duits zullen aan bod komen.

Je kunt je nog inschrijven! Deelname is gratis.

Hieronder vind je meer informatie over de workshop (of klik hier):

Workshop Germanic Vowels

Expert meeting
Theme: Germanic Vowels and perceptual asymmetries
Date: 20 May 2016, Radboud University Nijmegen, The Netherlands.

Participation is FREE. Lunch included.
Register by sending an email to Nadine de Rue (n.derue@let.ru.nl ).

AIM
This workshop is organized as part of the research project ‘Asymmetries in West-Germanic vowel systems: evidence from infants, children and adults’. We aim to bring together experts from various disciplines – e.g. phonological theory, experimental phonetics, sociolinguistics, and neuroscience – to discuss the nature of perceptual asymmetries and possible accounts for asymmetries.
After each lecture there will be ample room for discussion and we would like to end this one-day workshop with a panel discussion.

SPEAKERS
Mirjam de Jonge & Paul Boersma, Universiteit van Amsterdam
Mathias Scharinger, MPI for Empirical Aesthetics, Frankfurt
Nadine de Rue, Radboud Universiteit, Nijmegen

PROGRAM
12.00 – 13.00 Registration/Welcome and lunch
13.00 – 16.00 Lectures
16.00 – 17.00 General Discussion

 

 

Lezing Prof. dr. Paula Fikkert in Oxford op 12 april

Prof. dr. Paula Fikkert geeft op 12 april a.s. een lezing getiteld ‘Acquisition of place of articulation: on the differences and similarities between labials, coronals and dorsals’ aan de Oxford University tijdens de daar gehouden ‘Workshop on (Morpho)-phonological Processing’. De drie plaatsen van articulatie zijn relevant voor het categoriseren en discrimineren van zowel klinkers als medeklinkers.

00000fikkert

Aangenomen wordt dat kinderen beginnen met een eenvoudige representatie van klinkers: Coronaal voor voorklinkers (bijvoorbeeld /e/) en Dorsaal of Labiaal voor achterklinkers (bijvoorbeeld /o/). Geronde voorklinkers (zoals de Nederlandse eu) worden relatief laat verworven en worden vaak vervangen door geronde achterklinkers (dorsalen) of ongeronde voorklinkers (coronalen). Kennis over deze en soortgelijke (verwervings)processen is waardevol voor fonologische theorieën en werpt een licht op hoe we fonologische kenmerken verwerken.

Paula Fikkert op Taalkundedag 5VWO Amersfoort

Paula Fikkert en Anneke Neijt lieten leerlingen van 5VWO van Guido de Brès in Amersfoort kennismaken met taalkunde tijdens de unieke Taalkundedag. Paula Fikkert vertelt.

De taalkundigen van de Radboud waren 4 maart goed vertegenwoordigd op de Guido de Brès in Amersfoort, op de taalkundedag voor 5VWO. Na een inleiding door Marc van Oostendorp namen de leerlingen deel aan drie workshops naar keuze. En er viel veel te kiezen.

Vanuit Nijmegen gaf Anneke Neijt een workshop over spelling. Ze ging samen met de leerlingen onderzoeken of het haalbaar is ‘het echte verhaal’ te gebruiken in plaats van het trucje ‘zo kort mogelijk’ dat ze in de eerste of tweede klas hebben gehad. Het echte verhaal gaat uit van de morfologische structuur van woorden.

Annika Nijveld liet de leerlingen inzien dat we regelmatig met halve woorden genoegen nemen en niet eens merken dat de andere helft mist. Althans in onze moedertaal. In een vreemde taal is dat anders.

Pablo Irizarri van Suchtelen liet de leerlingen de Talen in Nederland zien en ondervinden via een multimediale quiz.

baby2Zelf gaf ik de workshop ‘taalverwerving bij baby’s’: Het is gek hoeveel je nog weet van het leren van een vreemde taal op school, maar niets over het verwerving van je eigen moedertaal. Dat is zo vanzelfsprekend dat we er meestal niet bij stilstaan. Tijdens de workshop “Paula Fikkert op Taalkundedag 5VWO Amersfoort” verder lezen

Paula Fikkert gastspreker Workshop Dealing with Bad Data in Linguistic Theory (Meertens Instituut)

Vandaag spreekt Prof. dr. Paula Fikkert (hoogleraar taalverwerving en fonologie) in Amsterdam bij de Workshop Dealing with Bad Data in Linguistic Theory van het Meertens Instituut. Zij zal de uitdagingen op het gebied van eerstetaalverwervingsonderzoek bespreken. Hierbij gaat het voornamelijk om babyonderzoek en onderzoek bij zeer jonge kinderen.

Taalverwervingsonderzoek is in de jaren ’70 begonnen met handgeschreven transcripties van de uitingen van kinderen, gebaseerd op observaties van ouders. Het verzamelen van dit soort productiedata is erg veranderd door de technologische vooruitgang. We kunnen tegenwoordig grote hoeveelheden data verzamelen door bijvoorbeeld met opnameapparatuur een hele dag aan spraak vast te leggen.

babyOnderzoek naar spraakperceptie vereist echter geheel andere methodiek. Tegenwoordig worden op babylabs eyetrackers gebruikt om oogbewegingen te registreren en elk lab heeft wel een headturn boot (een testruimte waarin vooral kinderen tussen 6 en 12 maanden getest worden op hun voorkeur voor “Paula Fikkert gastspreker Workshop Dealing with Bad Data in Linguistic Theory (Meertens Instituut)” verder lezen

Masterclass babyonderzoek voor middelbare scholieren

Onze onderzoeksgroep First Language Acquisition organiseert tweemaal per jaar de masterclass ‘Babyonderzoek: ontwikkeling van taal, denken en gedrag’ voor middelbare scholieren die hun profielwerkstuk willen schrijven over de ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen. Op woensdag 6 april vindt de eerstvolgende masterclass weer plaats op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Inschrijven kan nog tot 30 maart.

My first words

Tijdens de masterclass wordt aandacht besteed aan het opstellen van een goede onderzoeksvraag en een goed onderzoeksplan, maar ook de praktische uitvoering komt aan bod. De leerlingen krijgen een beeld van het onderzoeksveld dankzij presentaties over wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en specifiek onderzoek op het gebied van de ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen. Daarna kunnen leerlingen in kleine groepjes in gesprek met onze experts en krijgen ze hulp bij bijvoorbeeld het opstellen van hun eigen onderzoeksvraag.

Ben je geïnteresseerd in hoe baby’s en jonge kinderen taal leren of in de ontwikkeling van ander communicatief gedrag, zoals wijzen of beurtwisselingen? Of ben je geïnteresseerd in hoe baby’s en jonge kinderen begrijpen wat andere mensen doen, voelen en denken? Wil je de kans om aan experts vragen te stellen? Neem dan op woensdagmiddag 6 april deel aan de unieke masterclass. Ga naar deze website om je in te schrijven of voor meer informatie.

Omdat niet alle scholen tegelijkertijd aan het profielwerkstuk werken, zal in oktober een volgende masterclass georganiseerd worden. Houd daarvoor de website in de gaten.

De mooiste stage van Nederland

Gyonne Schatorjé (21) is vierdejaars studente Nederlandse Taal en Cultuur. Hieronder vertelt ze over haar stage als junior directeur educatie bij Villa Mondriaan van augustus 2015 tot en met januari 2016.

Naarmate het einde van mijn derde bachelorjaar Nederlandse Taal en Cultuur in zicht kwam, voelde ik steeds meer de drang om wat meer praktijkervaring op te doen (hiervoor bedank ik mede de cursus ‘Geesteswetenschappen en Samenleving’). Een stage bij een culturele instelling of in de media leek me een logische keuze vanwege mijn interesses en de ervaring die ik heb opgedaan via mijn bijbaantjes (en De Uitvreter uiteraard). Na veelvuldige zoektochten op www.culturele-vacatures.nl en www.mediastages.nl was het uiteindelijk mijn zus die me hét linkje stuurde: een stageplek als junior directeur bij museum Villa Mondriaan in Winterswijk.

DSC03977(1)In dit jonge museum, gesitueerd in het oude woonhuis van de familie Mondriaan in Winterswijk, is het vroege werk van de wereldberoemde kunstenaar Piet Mondriaan te bewonderen “De mooiste stage van Nederland” verder lezen

De week van… Nadine de Rue

Nadine de Rue is promovenda aan de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur binnen de onderzoeksgroep First Language Acquisition. Zij doet hersenonderzoek naar de perceptie van spraakklanken. Pasgeleden heeft zij een paar maanden in het Language and Brain Laboratory Oxford gewerkt. Zij vertelt over haar ervaringen.

Voor mijn promotieonderzoek ben ik een poosje in Oxford geweest om hersengolfjes te meten van Engelstalige proefpersonen. Hoewel men een week doorgaans op maandag laat beginnen, heb ik ervoor gekozen de term ´week´ te interpreteren als een geheel van 7 aaneensluitende dagen. Hier volgt een verslag van de laatste 7 dagen van mijn verblijf in een inspirerende en prachtige stad waar ik van ben gaan houden.

 

 

Zaterdag 28 november 2015

Terwijl ik wakker word in een B&B waar ik nu al een hele poos verblijf, ruik ik de geur van gebakken bacon en verse toast onder de kier van mijn deur door komen. Mijn ruime kamer is als mijn thuis gaan voelen en het vage geluid van rinkelend serviesgoed is ondertussen een gebruikelijke begeleiding van mijn ochtendritueel. Melanie, de eigenaresse, maakt elke dag het ontbijt voor alle gasten. De heerlijke geur helpt me het bed uit. Het ontbijt wil ik onder geen beding missen! De douche die me mijn eerste ochtend in vertwijfeling bracht, bedien ik nu met een automatisme alsof ik nooit anders heb gedaan. Verbazingwekkend hoeveel dingen hier anders werken, in een land zo dicht bij Nederland, maar minstens zo verbazingwekkend hoe snel je went aan al die dingen.

Zoals elke ochtend neem ik full English Breakfast, een krachtige start van de dag. Het kost heel wat overtuigingskracht de mensen hier te laten accepteren dat ik geen melk in mijn thee drink en bovendien niet drie theezakjes een kwartier in mijn mok wil laten zitten. Ze bezien me hier geregeld met een blik die boekdelen spreekt: “Rare buitenlander. Die drinkt thee helemaal verkeerd!” Hoewel ik me graag aanpas aan mijn omgeving en ervan geniet andere culturen te leren kennen, is inktzwarte bittere thee met een wolkje melk nu eenmaal niet aan mij besteed, zeker gezien ik lactoseintolerant ben.

Na het ontbijt neem ik een rode dubbeldekker naar het centrum. Ik doe nog gauw wat sinterklaasinkopen, voordat een vriendin uit Nederland arriveert op het treinstation. Zij blijft een nachtje bij me logeren. Hier hebben we al weken naar uitgekeken!

ChristChurchPanorama
Christ Church College

We brengen een bezoekje aan Christ Church College, het meest imposante van de 38 colleges die deze stad rijk is. Toeristen staan in een lange rij, maar ‘members of Oxford University’ kunnen gratis en voor niets via een andere ingang naar binnen. Gretig zwaai met mijn pasje naar de portier met bolhoed en we mogen doorlopen. Zoals elk college heeft ook dit college een grote binnenplaats, een kerk, een bibliotheek en een eetzaal.

Eetzaal Christ Church / Harry Potter
Eetzaal Christ Church / Harry Potter

Het bijzondere aan dit college – behalve de grootte, de pracht en de leeftijd – is dat meerdere delen ervan gebruikt zijn in de verfilmingen van Harry Potter, waaronder de beroemde grote zaal – een eetzaal die hier dagelijks als zodanig gebruikt wordt door studenten die in dit college wonen. Als Harry Potter fans in hart en nieren bewonderen we alle bekende plekken uit de films, waaronder het beroemde trappenhuis. Niet alleen dit college, maar Oxford in het algemeen geeft je het gevoel in de wereld van Harry Potter rond te lopen, of – voor de enkeling die van Harry Potter geen kaas gegeten heeft – toch op zijn minst in een sprookjesachtige omgeving vol mensen in zwarte gewaden.

Naast een bezoekje aan de gigantische Blackwell’s boekwinkel is ook de Covered Marked natuurlijk een must. Er zijn allerlei leuke kleine winkeltjes waar ze de prachtigste taarten decoreren of verse koekjes bakken. Je vindt hier ook prachtige toverstokken voor maar liefst £30,- per stuk (ja in Euro’s is dat nog een flink stuk meer). Dat is ons te veel van het goede; het is ten slotte een simpel houten stokje waar je niet eens mee kunt toveren. Dan lopen we “De week van… Nadine de Rue” verder lezen