Lidwoorden

De nieuwe eerstejaars moesten tijdens hun eerste week een filmpje maken over een onderwerp uit de neerlandistiek. Dat filmpje moest geschikt zijn voor gebruik op scholen. Dit is de winnaar. Met gastrollen voor tal van docenten van de opleiding Nederlands.

Verschenen: Themanummer TNTL over de toekomst van de letterkundige neerlandistiek

Afgelopen week verscheen Letterkundige neerlandistiek nu en in het komend decennium, een themanummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde over de stand van zaken in de letterkundige neerlandistiek. Voor een groot deel is het nummer de neerslag van het symposium ‘Dreef de zwarte bui schaduwend voorbij?’ dat op 30 en 31 maart 2017 werd georganiseerd door de leerstoel Nederlandse Letterkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het nummer, geredigeerd door Jeroen Dera, Lotte Jensen en Jos Joosten, opent met een bijdrage van Lotte Jensen en Rick Honings, waarin zij enkele observaties doen op het terrein van het onderwijs, onderzoek en de valorisatie van de Nederlandse letterkunde. Daarna volgen twee korte bijdragen van Samuel Mareel en Marco Prandoni, die beiden betogen dat een verbreding van het historisch letterkundige vakgebied heilzaam is, al moet de specificiteit van wat de neerlandicus kan bieden niet worden weggevlakt.

De twee daaropvolgende artikelen verkennen nieuwe onderzoekswegen. Lucas van der Deijl en Roel Smeets laten zien welke toegevoegde waarde een digitale netwerkanalyse voor de letterkundige neerlandistiek kan hebben, door met behulp van distant reading in kaart te brengen hoe de belangrijkste personages in Peter Buwalda’s Bonita Avenue zich tot elkaar verhouden. In een inmiddels druk bediscussieerd artikel exploreert Jeroen Dera het leesgedrag van eerstegraads docenten Nederlands, waarbij hij laat zien hoezeer dit verknoopt is met de literaire markt en de 21e-eeuwse mediacultuur.

De laatste twee stukken zijn van de hand van Frans-Willem Korsten en Jos Joosten, die beiden bijdroegen aan het themanummer over de stand van zaken in de letterkundige neerlandistiek dat TNTL veertien jaar geleden maakte, en waarop het Nijmeegse symposium voortborduurde. Korsten vertrekt in zijn artikel vanuit de constatering dat de belangstelling voor de studie Nederlands aan het verdwijnen is, en bepleit hoe de neerlandistiek zichzelf kan heruitvinden door een denkomslag te maken over de politieke taak van de Nederlandse letterkunde. Jos Joosten besluit het nummer met een pleidooi voor onderzoek naar het ‘geïdealiseerde verleden’ van de Nederlandse letterkunde. Juist in een periode waarin de status van literatuur in het geding is, betoogt hij, zouden we moeten bestuderen hoe die situatie ontstaan is en of het crisisgevoel daadwerkelijk iets van deze tijd is.

In het voorwoord bij het nummer schrijven de inleiders ter synthese: “[De] zelfreflexieve houding ten opzichte van het vak en de daarin gebruikte benaderingen vormt een rode draad in dit nummer. Wie het geheel overziet, zal constateren dat de letterkundige neerlandistiek haar disciplinaire grenzen stevig heeft opgerekt. De hier bestudeerde letterkundige onderzoeksobjecten worden niet alleen vanuit de literatuurwetenschap benaderd, maar evengoed vanuit de kunstgeschiedenis, de digital humanities, de onderwijskunde en de politieke filosofie. Alleen al in dat opzicht is de letterkundige neerlandistiek allesbehalve stervende: door de vele manieren waarop we de Nederlandse literatuur benaderen, is de studie ernaar wellicht vitaler dan ooit.”

Wie wil beoordelen of zij daar gelijk in hebben, kan het nummer hier bestellen.

Nieuw blog: Boekverslag!

Boekverslag is een nieuw blog van Lynn de Rijk en Colleen Kars. Iedere week vragen ze iemand naar zijn of haar favoriete boeken. In deze eerste aflevering van boekverslag speelt Marc van Oostendorp de hoofdrol, hij is hoogleraar aan de Radboud Universiteit en hij werkt bij het Meertens instituut in Amsterdam. Marc vertelt in deze aflevering over een bundel van Gerrit Komrij, en dat doet hij met heel veel passie!

(Deze video bekijken op YouTube)

Aafke, Sef en Fresku over hun passie voor taal – miniserie aflevering 2

Fresku, Sef en Aafke Romeijn delen één passie: taal. Hoe wordt onze mening – en de mening van Sef – beïnvloed door het taalgebruik van politici die ons proberen te overtuigen? Fresku kaart aan dat taal in verband staat met of hij zich Antilliaan of Nederlander voelt. Hoe heeft taal invloed op het gevoel van identiteit en het horen bij een groep? Heeft Aafke gelijk dat taalgebruik en taalverandering een afspiegeling zijn van bijvoorbeeld inburgering van immigranten en de ontwikkeling van onze samenleving? Docenten van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit geven antwoord.

Meer weten? Kijk op de website van de opleiding Nederlands van de Radboud Universiteit Nijmegen: http://www.ru.nl/nederlands. Nog meer weten? Kom dan bij ons Nederlands studeren!

Dit filmpje is aflevering 2 in een miniserie. Aflevering 1 verscheen op 1 maart jl.

Sef, Aafke Romeijn en Fresku over taal

(Bekijk dit filmpje op YouTube.)

Fresku, Sef en Aafke Romeijn delen één passie: taal. Hoe komt het dat Fresku’s dochter een bekakte r heeft? Moet Sef nog een oud boek als De Avonden lezen? Mag Aafke op de sociale media zeggen wat ze willen? Docenten van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit geven antwoord.

Meer weten? Kijk op de website van de opleiding Nederlands van de Radboud Universiteit Nijmegen. Nog meer weten? Kom dan bij ons Nederlands studeren!

Dit filmpje is aflevering 1 in een miniserie. Aflevering 2 verschijnt over twee weken.

De klucht van de blotevoetenbroeders

Op 4 maart gaat een bijzondere voorstelling in première: de middeleeuwse klucht De blotevoetenbroeders. Tegelijkertijd verschijnt een boekje met de oorspronkelijke tekst met een vertaling die is gemaakt door onder andere onze studenten Niels Mulder en Tamara van Seggelen. Hieronder vind je een trailer voor boekje en voorstelling:

Meer informatie vind je op de website Neerlandistiek.