ADVANT – toekomstige onderzoekstool

door Wyke Stommel

Stel je voor: het jaar 2025, Hillary Clinton geeft haar tweede acceptance speech. Duizenden telefoon- en professionele camera’s nemen haar en het publiek op. Als we al die videobeelden nou eens zouden kunnen verzamelen en heel precies automatisch en handmatig konden analyseren, dan wisten we waar en hoe in een publiek positieve en negatieve reacties ontstaan en hoe die zich uitbreiden of afzwakken. En al die beveiligingscamera’s overal: wat zouden we wel niet te weten kunnen komen over menselijk gedrag en interactie als we de beelden van een ontmoeting of een vechtpartij op straat precies, van moment tot moment, zouden kunnen analyseren?

Zo ongeveer begonnen Tessa van Charldorp (UU) en ik in juni onze pitch bij de KNAW op een middag die gewijd was aan nieuwe ideeën voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten voor op de agenda van 2025. Op initiatief van Tom Koole (RUG) waren we begonnen met een brainstorm over onze wens van een videocorpus alledaagse, Nederlandstalige interactie én een handzame tool om die videodata in detail te kunnen analyseren. De KNAW was enthousiast: in september j.l. kregen we een subsidie om ons idee uit te werken tot een voorstel.

Afgelopen maandag is een einde gekomen aan een periode van heel veel gesprekken voeren, efficiënt overleggen, nog meer gesprekken voeren en telkens kleine stukjes schrijven. Uitkomst van dat proces is het voorstel voor een tool genaamd ADVANT (ADvanced Video ANalysis Tool). Sandra van Dulmen (NIVEL) en Antal van de Bosch (RU) zijn mede-indieners geworden, Beeld en Geluid doet mee samen met het onderdeel Media Studies van CLARIAH, en de ICT-ers van MPI denken ondertussen op de achtergrond mee. Bovendien hebben we heel veel leuke mensen van heel veel universiteiten en instituten leren kennen.

Eén van de hoogtepunten was een bezoek aan Christian Heath en Paul Luff van King’s College, Londen. Heath en Luff behoren tot de meest vooraanstaande multimodaliteitsonderzoekers van de wereld. Ze analyseerden bijvoorbeeld op welke manier, met blikrichting, uitingen en wijzen, de veilingmeester reageert op bieders en hoe daarmee de prijs opgedreven wordt, hoe mensen zich in grote stromen maar ook individueel bewegen in metrostations en hoe mensen er nauwelijks in slagen met een permanente videoverbinding elkaars aandacht te vangen met blikken. In ons e-mailrondje om te inventariseren welke tools er op dit moment gebruikt worden, vroeg Heath of we toevallig tijd hadden om even langs te komen. Tijd hadden we een beetje en bovendien hadden we KNAW-subsidie waarvan een reisje betaald kon worden. Met enige moeite vonden we een heen- en terugvlucht op een dag die we, Micha Hulsbosch (de ICT-er die de technische haalbaarheid van onze ideeën verkende), Tessa en ik, alle drie vrij konden maken. Onder het genot van Engelse croissantjes en kopjes koffie wijdden Christian en Paul ons in in hun werkwijze: Quicktime videoplayer, pen en papier, digitale pennen en datasessies op afstand maar geen tool zoals wij die voor ogen hadden. Andere grootheden op het terrein van “embodied conduct” (non-verbale interactie) zoals Charles Goodwin (per e-mail) en Arnulf Depperman van het Institut für Deutsche Sprache (per Skype) kenden wel enigszins vergelijkbare initiatieven maar niet met de mogelijkheid van automatische analyse van spraak en beeld naast handmatige analyse, met versiecontrole, met rijke zoekmogelijkheden, etc. etc. Kortom, ADVANT was een nieuw idee.

Deze week hebben we het voorstel ingediend, dus nu is het wachten op een antwoord van de KNAW. We staan te popelen om concrete subsidies aan te vragen voor de ontwikkeling van de tool, bij CLARIAH, bij NWO, bij de EU misschien. Wie weet lukt het om ADVANT in 2025 (maar graag ook al eerder…) draaiende te hebben, niet alleen aan onze universiteiten en voor ons eigen onderzoek, maar ook internationaal bij de tegen die tijd waarschijnlijk opvolgers van Heath en Luff.

Eén gedachte over “ADVANT – toekomstige onderzoekstool”

Reacties zijn gesloten.