24-uurs conferentie neerlandistiek

Door Wilbert Spooren

Op donderdag 28 en vrijdag 29 september vond in het voormalige klooster Soeterbeeck in Ravenstein de 24-uursconferentie van de neerlandistiek plaats. Georganiseerd door de meesterschapsteams Nederlands werd door letterkundigen, taalkundigen, taalbeheersers en vakdidactici vanuit heel Nederland gediscussieerd over het curriculum Nederlands. Vanuit Nijmegen waren Erik Blankesteijn, Peter Arno Coppen, Jeroen Dera, Marc van Oostendorp, Nicoline van der Sijs en Wilbert Spooren aanwezig.

Doel van de bijeenkomst was om na te denken over een invulling van het ideale curriculum Nederlands. Op dit moment vindt een herziening van het gehele curriculum voor het middelbaar onderwijs plaats; de minister heeft docenten gevraagd om voorstellen te doen voor zo’n nieuw curriculum. Daartoe worden ontwikkelteams samengesteld, ook voor het schoolvak Nederlands. Natuurlijk willen we meepraten over dat curriculum en dus is het zaak concrete voorstellen daarvoor te doen.

Het tweede doel was om te komen tot een onderzoeksvoorstel over onderzoek naar het schoolvak Nederlands: als we weten wat we de belangrijkste inhouden van het vak vinden, wat voor onderzoek is er nodig om de ontwikkeling hiervan te bevorderen? De hoop is dat dit leidt tot een onderzoeksvoorstel bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO). De uitkomsten van de gesprekken worden gebruikt door de meesterschapsteams om tot onderzoeksideeën te komen, die hopelijk tot een aanvraag bij het NRO leiden. NRO is de belangrijkste subsidieverstrekker in Nederland van onderwijsonderzoek.